Výzva na souboj

Souboje, ty osobní, tedy muž proti muži, byly v minulosti běžné. Jsou i dnes, jen se jmenují sport a většinou o jejich výsledku nerozhoduje smrt poraženého. Souboje vedou i politici, kdy miliardář, přebíjí miliardáře a kabát, kabát, v dokazování, kdo má víc.

Čím dál častěji se však stává, že na souboj vyzývá někdo, kdo se ho nezúčastní.

Jedna taková výzva se stala i základem tohoto příspěvku

Dal ji Ministr Obrany a to Novinářům

A byl z toho hned námět na reportáž o tom, jaké jsou novináři nuly.

VIDEO: Ministr obrany vyzval novináře na souboj. Padali vyčerpáním

Ministr obrany Lubomír Metnar je bývalým policistou a svou kariéru začínal v Pohotovostním pluku Veřejné Bezpečnosti, kam vstupoval na vlastní žádost, jak se uvádí v jeho oficiálním životopise.

Pak vystudoval, studium zakončil prací, z níž čiší plagiátorství a připravoval se na další růst.

Napletu-li se, pak ho mezi aktivními účastníky souboje nevidím.

Asi neměl čas.

Ten si však našel při výběru zbraní.

Nezvolil kordy, ani pistole, zvolil zákony a nařízení, zvolil oficiální zkoušky fyzických schopností jednotlivců.

Povedlo se mu dokázat, že novináři nemají fyzičku jako profesionální vojáci

Přemýšlím, kdo z ministrů přijde příště

Zemědělci, budou srovnávat výrobu mléka?

Životní prostředí výkon kůrovce

Doprava, cestu do Brna vládním letadlem a autem

A Spravedlnost, u té nevím, jaký prostředek souboje bude zvolen

Zato Finance, jsou jasné – bude se ukazovat, že na to máte.

Ve Spojených státech amerických, to soudruh premiér dokázal. Do Bílého domu přijel s manželkou zabalenou tak, že cenovky byly dobře vidět a hodinky ležérně skryté pod rukávem ještě značkovější košile naznačovali, že více nemá ani Donald ani Skrblík.

Přemýšlím, zda-li poskytne pan ministr možnost na odvetu.

Jakou disciplínu by asi zvolili sami novináři?

Řekl bych, že záleží na tom, pro jakého vlastníka pracují.

V iDnes je to jasně pojídání lahodných koblih a kosteleckých uzenin

V iHned ve výši dluhu a nevýslovně výhodné půjičky

A Barandov, tam by se jistě soutěžilo v počtu pořadů odmoderovaných jednou osobou za den

Ten kdo souboj vyhlašuje má vždy výhodu volby zbraní, a raduje se z výsledku jenž dopadl ve prospěch „vlastních zájmů“

Problém je jen to, že nedokázal víc, než ukázat, že na to, aby ukázal, jaký je borec, má přeci lidi a prostředky.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář