Vzpomínky na Budoucnost

Je název knihy, která mne ve své době zaujala svým obsahem. Jako čtenáři sci-fi přinesla mi nový pohled na staré věci a po přečtení CESTY SLEPÝCH PTÁKŮ a dalších dílů trilogie pana Součka se zdálo zasazení do dnešní doby a jazyka být jediným správným řešením

Od pana Dänikena a pana Součka jsem přečetl ještě řadu knih a netušil jsem, že vzpomínat na budoucnost budu jednou i já sám.

A že si to uvědomím zrovna den před narozeninami je také myslím, více než jen náhoda.

Faktem však zůstává, že na budoucnost vzpomínám již déle než rok a je to s podivem, že tak krátká doba stačila k tomu, aby mé vzpomínky dosáhly roků dvou. Tím prvním je ten, který žiji a tím druhým ten, jenž žíti budu.

Dnes mne napadlo, zda-li si při pohledu na mé příspěvky nemyslíte, že jsem se na své cestě ke SVĚTU BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ zasekl, či dokonce z ní sešel, že nepíši o konkrétních projektech implementace znalostí, které jsem získal a získávám s každým dalším projektem.

Není tomu tak

Na této cestě kráčím dál, je není možné, si z cest do tak vzdálené budoucnosti přinést více než pocity. Pevná data chybí. Snad i proto, je cestování časem zapovězeno mnohým, pro která čísla a data jsou tím hlavním.

Je zajímavé se podívat, jak na budoucnost vzdálenou 11 měsíc hledí například google, stačí mu totiž podat datum v jednom, či ve druhém formátu a automaticky vyhledá výsledky v českém,

či anglickém jazyce.

Všechny v úvodu míří do kalendáře a myslím, že by tak činili i kdybych zadal datum podstatně vzdálenější, třeba z roku 2050, tedy roku, k němuž se Váží politické sliby a závazky, a to nejen v oblasti klimatických změn.

V roce 2050 má dle předpovědi odborníků žít na zeměkouli 11 miliard obyvatel (dnes je tomu 7,7 miliardy) a já bych rád dodal, že k podobnému rapidnímu nárůstu došlo od roku 1812, od kterého se datuje globální sčítání lidu, jen jednou, a to mezi lety 1912 a 2012, tedy v období, které bylo nejen obdobím dvou světových válek, ale i více než 500 lokálních ozbrojených válečných konfliktů, které probíhaly v letech 1945 – 2019, tedy v době shodné s existencí OSN, jenž si dala za cíl sjednotit lidstvo a válečným konfliktům zabránit.

V časovém okně, v němž se pohybuji další světovou válku nevidím

V predikovaných číslech však ano

Já však nejsem prognostikem, ani vědmou a budoucnost nečtu z karet, ani historie, já se raději rozhodl ji cíleně tvořit a v té, kterou tvořím války a ozbrojené konflikty nemají svého místa.

Jsou totiž jedním z míst největší koncentrace plýtvání, jaké si dokážeme představit

Plýtvá se vším MATERIÁLEM, ŽIVOTY, ČASEM I PROSTOREM

Plýtvá se mimo jiné proto, aby byl MÍR, minimálně to je oficiální zdůvodnění. Ve skutečnosti se však plýtvá proto, aby bylo více peněz, aby se navýšil objem konzumu a jeho potřeba. S mírem, není-li to název nové obchodní sítě, to nemá nic společného.

V ruském jazyce se věta Mír Zemi řekne MIRU MIR

Nepotřebuji válku, abych pochopil a věřím, že pochopí většina dříve, než bude pozdě.

Napsáno a uařazeno k publikaci 23.12.2019

P.S. Po dopsání tohoto článku a jeho umístění do redakčního systému jsem zjistil, že to byl článek s pořadovým číslem 1000 a zároveň 225 v řadě těch, co teprvě vyjdou. I díky tomu si můžete se mnou ochutnat, jaké to je, třeba Vás inspiruji k následování.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář