ZERO FOOD WASTE

ŽIJEME V BOHATÉM SVĚTĚ...
Jediným pocitem nedostatku je touha mít víc...
Lidská společnost se změnila v konzumnost.
JAK DLOUHO TO MŮŽE TATO PLANETA UTÁHNOUT???

Víte kolik % úrody putuje k dalšímu zpracování? 18 %. Ano to však není celkové množství sklizně, které se dostane na stůl...  A přitom lidé denně umírají hlady... 

hlad

347.000.000 litrů pitné vody se spotřebuje ropnými rafineriemi v Kaliforini za jeden jediný den. Denně i tak umírají lidé žízní... 

Přesto mnozí z nás žijí v přebytku, v blahobytu obklopeni plýtváním, přejídáním....

prejidani

Pojďme to změnit! Každý z nás!

Začněme třeba jídlem, konzumujeme ho každý den, doma nebo v restauraci.

polevka-iu

Jste-li majitel hotelu či restaurace, využijte způsob, jak dělat normální věci jinak, chytře, šetrně. Zároveň je to skvělý způsob jak si zvýšit Váš zisk a zároveň zlepšit Váš marketing.

Se vším Vám pomůžeme.

food-waste

Teď hned Vám napovíme jak na to, pomocí naší unikátní a vyzkoušené metody "6R"

1) RECOGNIZE: identifikujte možnost dalšího využití. Plýtvání jídlem začíná o mnoho dříve než jídlo dorazí na Váš stůl, do kuchyně, či do továrny, začíná v MYSLI. 

 • PLÁNOVÁNÍ SPOTŘEBY
 • PLANOVÁNÍ VÝROBY
 • PŘEBYTEK jednoho procesu, SYTÍ proces další
 • UŠETŘETE si CESTU ke koši, a zvažte jeho využití

2) RECONSIDER: specifikujte co, a případně jak to udělat. Máte-li zastavenou věc v ruce, přemýšlejte dvakrát, než vyrazíte plýtvat. Zvažte další použití produktu i materiálu.

 • ZBYTEK zeleniny a ovoce, slupky - VERMIKOMPOSTÉR
 • OBALY pomohou skladovat déle, i jiný, než orig. produkt
 • BANÁNOVÁ SLUPKA může být použita 24 způsoby
 • VIZIBILITA neschovávejte plýtvání a odpad, nezmizí tím

3) REALIZE: udělejte to, realizujte svůj nápad.  Nemůže se nic stát? V nejhorším případě vznikne odpad. Příště to ale dokážete a povede se mu zabránit.

 • ZKUSTE STARÉ techniky s novými materiály - origami
 • VAŘTE s částmi jídla, které jste nikdy nepoužili
 • DĚLTE SE o jídlo a zbytky s lidmi a přírodou
 • NEMLUVTE, JEDNEJTE to přinese výsledek hned

4) REDUCE: redukujte kontinuálně jednorázovost. Staňte se mistry harmonizace plánování, výroby a spotřeby. Používejte čerstvé. Neodkládejte na pozdě.

 • REDUKUJTE MOQ a žádejte menší MBQ
 • POUŽÍVEJTE KANBAN systém pro kontinuální doplňování
 • Buďte LEAN – ŠTÍHLÍ zkraťte celý logistický tok
 • NECILTE jen PROFIT, zacilte EFEKTIVITU CELKU

5) REUSE: používejte znovu, i mimo primární oblast. Používejte existující zdroje, abyste se vzdělávali. Inspirujte se v jiných oborech a odvětvích.

 • VYUŽIJTE čisté nádoby na vodu pro zalévání, či zvířata
 • Vodou z chlazení/mytí můžete spláchnout toaletu
 • Pěstujte vlastní bylinky a zeleninu – DOMÁCÍ ZAHRADA
 • JÍDELNÍ HŮLKY jsou univerzálním příborem

6) RECYCLE: separujte materiálové skupiny. Recyklace materiálu je obecné využívání EXISTUJÍCÍCH ZDROJŮ. Nic by nemělo skončit na skládce.

 • SEPARUJTE materiál a materiálové skupiny
 • INFORMUJTE SE o hodnotě každé skupiny
 • NASTAVTE systém pravidelného sběru (hypermarket)
 • POŽÁDEJTE O ZAPOJENÍ, ostatní, včetně hostů a kolegů
KDE ZAČÍT? Podívejte se na známé věci jinak, lépe, nově, chytře, efektivně a ziskově...

plytvani

 1.  KONROLUJTE NÁKUPNÍ SEZNAM: Nevyhazujte jej, analyzujte ABC analýza
 2.  KONTROLUJTE SKLADOVÉ ZÁSOBY: Srovnávejte se spotřebou/skladem
 3.  VYTVÁŘEJTE PŘEBYTKY PLÁNOVITĚ: Plánujte procesy jako celek, řetězec
 4.  VERMIKOMPOSTOVÁNÍ PŘIROZENÉ: Ovoce a zelenina jako zdroj pro „výrobu“
 5.  INDUSTRIÁLNÍ ZAHRADA: Přeneste zahradu dovnitř a nechte své hosty   v hotelu završit snídani čerstvou jahodou
 6.  TOUCH & TASTE ZKUŠENOST: Zkuste nabídnout společnou tvorbu pokrmů
 7.  KOMBINUJTE STARÉ S NOVÝM: Staré recepty s novými surovinami
 8.  VAŘTE CÍLENĚ ZE ZÁSOB: Čistěte pravidelně zásobárnu
 9.  PROMĚŇTE OBĚD VE VEČEŘI: Zohledňujte přirozenou návaznost toku
 10.  NE „ZBYTKY“, ale SUROVINY: Vytvořte FRITTA nebo OMELETU
 11.  VAŘTE POLÉVKY: Kreativně tvořte „nové“ polévky
 12.  ZACHRAŇTE STARÉ PEČIVO: Přidejte olivový olej a rajčata - Itálie
 13.  UCHOVEJTE ZBYTKY ZELENINY: Zamrazte ji dohromady a máte základ jídel
 14.  ZBYTKY JÍDLA, ZVÍŘECÍ ŇAMKY: Kuře, mouka, vejce, výživné kostičky
 15.  NEVYLÉVEJTE NEDOPITOU VODU: Zalijte květiny, dejte ji zvířatům či přírodě
A NEBO S NAŠÍ POMOCÍ. Níže uvádíme tři základní úrovně naší intervence pro Váš gastro podnik. Vše vždy přizpůsobíme na míru Vašemu podniku.

a) Úvodní WORKSHOP na téma ZERO WASTE FOOD ve Vašem GASTRO podniku

 • Představení smyslu ZERO WASTE FOOD
 • Téma prevence vzniku odpadu se zaměření na FOOD WASTE
 • Vyvolání hlubšího povědomí o důležitosti PREVENCE VZNIKU ODPADU, a to nejenom potravinového
 • Způsoby maximálního využití „existujících potravinových zdrojů“ pro ochranu zdrojů nových
 • Představení principů 6R a INDUSTRIAL UPCYCLING pro procesy v gastro podnicích
 • Plánování – přechod od fixního plánu k předvídavému aktivnímu plánování
 • Druhotné/terciální využívání potravin a surovin
 • Racionalizace porcí dle moderních trendů (kvalita před kvantitou), při zachování priority maximální spokojenosti hostů
 • Zlepšení komunikace tématu napříč všemi odděleními
 • Zahájení marketingové komunikace směrem ke klientům - hostům

b) Program ZERO WASTE FOOD ve Vašem gastro podniku

 • Vytvoření programu ZERO WASTE FOOD z principů INDUSTRIAL UPCYCLINGu jako pevné součásti pracovních procesů
 • Sestavení akčního týmu interních ambasadorů (min. 1x kuchyň, 1x obsluha, 1x ekonom/plánovač)
 • Hloubková analýza odniku po jednotlivých pracovištích
 • Společná definice oblastí s největším potenciálem změny (ekonomicko-ekologické)
 • Definice nástrojů pro zvýšení prevence a nastavení procesů sekundárního využití (plánování nákupu, přípravy, servisu, marketingu, druhotné toky)
 • Vytvoření změnového plánu, manuálu, postupů a kontrolního nástroje dodržení
 • Revize a posílení komunikačních toků

c) Dlouhodobě udržitelný rozvoj – sustainable acting ZERO WASTE FOOD

 • Vytvoření pevné a stabilní platformy rozvoje projektu s cílem vytvořit a ukotvit pevně WASTE PREVENTON do firemní kultury

 • Adaptační období jednotlivých fází projektu

  • Cykly vyhodnocení jednotlivých adaptačních období
  • Kontinuální sledování a implementace změnových procesů
  • Zakotvení BEST PRACTICE v kultuře společnosti
  • Sdílení BEST PRACTICE v rámci korporace
  • Nastavení systému pravidelných review meetingů a samozlepšujících mechanismů
PŘIDÁVÁME PRO VAŠI INSPIRACI: 

jidlo-industrial-upcycling

GRAND RESTAURANT Taste Waste

STALE BREAD  17 Edible ways to use13 non-edible uses

 POTATO PEEL  Roast to delicious snack10 non-edible uses

 BANANA PEEL  Sweet and Sour use 20 non-edible uses + 10 more

 Vegetable/Fruit PEELS  20 ways to use – from plate – to skin care – to product care

 TEA LEAFS & COFEE GROUNDS  20 ways to reuse daily rests + ceramics

 CUCUMBER   20 recepies for leftovers

 PUMPKIN  20 ways to use pumpkin leftovers

 START NEW KITCHEN CONCEPT  SILO restaurant 

Sdílení úspěšných příběhů, je stejně důležité jako sdílení neúspěchů. Vytvoření ZERO WASTE komunikační platformy, je základ, týdenní výměna informací nutnost.

 Učte se učením. Vyučujte nejdříve praktické schopnosti, teorie může přijít později.

 Zbytky jídla na talíři, je jen zlomek řetězce. Pochopení celku a jeho vizualizace pomůže nejen realizovat nejen jednu akci, ale vytvořit SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ.

 Nebojte se zapojit do ZERO WASTE i klienty, hosty, nejen že se naučí vidět svět jinak, ale budou se chtít i vracet proto, aby se dozvěděli ještě víc.

 Máme jen jednu planetu, na které můžeme žít. PREVENCE VZNIKU ODPADU, PREVENCE PLÝTVÁNÍ s 6R jsou nástroje, které nám dávají možnost předat její krásu dalším generacím.

Tým Industrial Upcycling