Naše služby

Můžete začít poznáním - vybrat si některý z seminářů jak ovládnout Vaše náklady za odpady a obaly nebo rovnou zvolit naši fyzickou intervenci za učelem zjištění potenciálu možných úspor, stačí si vybrat. 

V každém případě budeme rádi, když nás hned kontaktujete, abychom Vám mohli vše jednoduše vysvětlit.

Úvodní DIAGNOSTICKÁ schůzka ve Vašem podniku

 • Představení výhod INDUSTRIAL UPCYCLING
 • Vysvětlení postupu analýzy a implementace změnových procesů 
 • Základní seznámení s výrobně distribučními procesy Vašeho podniku
 • Jak předcházet plýtvání - vzniku výrobních přebytků/odpadů
 • Jakými způsoby LÉPE využít nebo ZHODNOTIT Vaše konkrétní výrobní/distribuční odpady
 • Odhad potenciálu
  • snížení tvorby výrobních přebytků
  • snížení nákladů odpadového hospodářství
  • zvýšení efektivity nakládání s obalovými materiály
  • využití přebytků
  • zvýšení produktivity práce
 • Probíhá jako úvodní schůzka ve Vašem podniku nebo na předem dohodnutém místě
 • Poskytnutí služby je zpoplatněno částkou 10.000,Kč/bez DPH 

I. Seminář JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADU A PLÝTVÁNÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH

 • GENERUJTE PROFIT, NE ODPAD!
 • Začněte cestou za poznáním, získáte potřebné informace na prvním networkingovém setkání INupS
  • o prevenci vzniku výrobních přebytků a odpadů
  • jakými způsoby LÉPE využít a ZHODNOTIT Vaše výrobní/distribuční přebytky a odpady
  • jak si sami můžete identifikovat potenciální úspory = výnosy za využití IU
  • jak General Motors Company uspořit prevencí vzniku odpadů 2,5 miliardy dolarů ročně
  • o nutnosti propojení lidské síly a technologií
  • o ZERO ROI, jak eliminovat nutnost investice a přesto získat
  • o udržitelnosti, který není vždy podmíněna vstupním kapitálem
  • o způsobu jak restartovat motivaci Vašich pracovníků ke změně 
  • jak zvýšit produktivitu práce Vašeho lidského kapitálu
  • o tom, že výhodnější řešit prevenci dříve, než bude nakládání s odpady ekonomicky mnohonásobně dražší  
 • Otevřené semináře se konají na základě specifikované poptávky v jednotlivých městech naší republiky a to vždy po dosažení minimálního počtu 10 účastníků (konkrétní místo bude včas upřesněno), pro přihlášení stačí napsat do zprávy, pošleme Vám podrobné informace. Přihláška je platná uhrazením ceny 1 490,- Kč bez DPH za seminář bank. převodem nejpozději do pět dní před konáním.

II. Analýza INDUSTRIAL UPCYCLING potenciálu ve Vašem podniku

 • Pracujte přímo na Vašem podniku!
 • Identifikace využitelných přebytků výroby
  • Prohlídka distribučně výrobních procesů ve Vašem podniku
  • Míra efektivity pro nakládání s obaly
  • Využití skladových ploch systému
  • Potenciál ke snížení generování množství odpadů
  • Zhodnocení produktivita práce
 • Změnová část "GENERUJTE PROFIT, NE ODPAD"
  • Změna v přístupu k procesům → finální kroky = změnový plán
  • Efektivní nástroj - synergie materiálů
 • Písemný výstup s osobní interpretací managementu

III. Implementace INDUSTRIAL UPCYCLING

 • Realizujte reálné změny k vyššímu profitu!
 • Zvýšení efektivity s nakládáním obalů a výrobních přebytků
 • Procesní integrace
  • Zvýšení efektivity pro nakládání s obaly
  • Snížení generování množství odpadů
  • Vyšší produktivita práce
 • Nastavení komunikace změn ve společnosti → změnový komunikační plán
  • Vyškolení vedoucích pracovníků v komunikačních dovednostech Change managementu
 • Možnost nastavení dohledového období a frekvence supervize
 • Písemný výstup s osobní interpretací managementu

CENÍK

II. Analýza INDUSTRIAL UPCYCLING potenciálu ve Vašem podniku
35.000 Kč
Termín návštěvy Vašeho podniku dle individuální dohody
Vstupní analýzu provádí min. 2 specialisté současně a to přímo ve Vašem podniku
Získáte profesilonání analýzu úniku profitu ve Vašich výrobně distribučních procesech
Součástí analýzy je detailní implementační plán pro zamezení úniku profitu na úkor snížení plýtvání a využití Vašich výrobních přebytků
Doba strávená v podniku min. 1 den, po písemném zpracování následuje v domluveném termínu interpretace
III. Implementace INDUSTRIAL UPCYCLING
25% SUCCESS FEE + Paušální poplatek dle rozsahu projektu
Termíny implementace jsou vždy nastaveny dle dohody s klientem, je zde možnost nastavení dohledového období - periodické supervize pro Váš snadnější dlouhobý rozvoj (i formou success fee)
Přímá implementace změn dle odsouhlaseného plánu
Nastavení interního komunikačního plánu
Vyškolení vedoucích pracovníků v projektu
Průběžný reporting dopadů změn na vyšší profit managementu podniku
Cena dle velikosti podniku a individuální dohody (měsíční paušál - success fee nebo hodinová expertní sazba)

Všechny zde naceněné služby vždy přizpůsobíme tak, aby v reálu vše přesně vyhovovalo typu Vašeho podniku, Vašim lidem a to s jediným cílem - Vašemu úspěšnému podnikání využívající benefity Industrial Upcycling

IV. Dlouhodobé partnerství 

INDUSTRIAL UPCYCLING

 • Nejvyšší stupeň spolupráce v oblasti Industrial Upcycling
 • Pro Vás je tato služba ZDARMA - vše již funguje na principech samofinancování díky obchodovatelným přebytkům
 • Jedná se o dlouhodobé ukotvení principů Industrial Upcyclingu (IU) ve Vaší firemní kultuře
 • Získáváte nové obchodní vztahy s ostatními členy IU
 • Díky nim využíváte zdroje cenných informací z implemetace IU
 • Ze zdrojů získaných z ostatních výrobních přebytků zvyšujete výrobní efektivitu
 • Sdílíte si navzájem unikátní know-how v komunitě partnerů IU