VÁŠ FIREMNÍ PRŮVODCE INDUSTRIAL UPCYCLING:

Zajímá Vás, jak ve Vaší výrobní společnosti:

 • snížit množství produkovaného odpadu?
 • snížit náklady za obalový materiál?
 • z vlastních přebytků udělat obchodovatelnou komoditu → zisk?
 • skutečně předcházet tvorbě výrobních přebytků a odpadů?

Měníme nákladová centra v profitová!

AKTUÁLNĚ:

Nečekaná, ale příjemná prezidentská návštěva

V pátek 19.5.2017 jsem dostal e-mailem a následně i telefonicky informaci o tom, že prezidentský kandidát, pan Michal Horáček, projevil zájem při své návštěvě plzeňského kraje, navštívit i prostory, kde vzniklo nové průmyslové odvětví, které jako jediné na světě životní prostředí neničí a neodčerpává nerostné suroviny, ale aktivně ho chrání. Tím místem jsou prostory naší společnosti.

Je to pro mne čest a věřím, že takto osvícení politici, budou těmi, kteří budou země řidit. Setkání není uzavřené, takže budete-li mít zájem prohlédnout si to samé, jste vítání. Detaily níže.

 • Místo: IBCSD LAB, Pobřežní 8, 301 00 Plzeň (budova Fišerovi vily navazující na KD PEKLO)
 • Datum: 24.5.2017
 • Čas: 13:00 začátek jednání
 • Téma: Představení principů PREVENCE VZNIKU ODPADU a výstupů jejich implementace a diskuze na téma možností uplatnění v průmyslu i státní správě, stejně jako ve vzdělávacím systému z něhož by  měly vycházet budoucí lídři a obyvatelé nejen naší země, ale naší Země.

Více informací

Den Země oslaven s PLANET 21 a ZERO WASTE seminářem

 • Semináře a školení jsou dobrým základem změny firemní kultury
 • Zaměstnanci pochopí důležitost předcházení vzniku odpadu a zamezení plýtvání
 • Naučí se nacházet cesty tam, kde si dříve mysleli, že končí
 • Je to cesta jak zbavit zaměstnance profesní slepoty a pomoci jim začít opět generovat profit, ne odpad, jak je tomu v mnoha firmách
 • Díky seminářům a školením na téma ZERO WASTE a WASTE PREVENTION budou Vaši zaměstnanci vidět svou práci jinak a sami budou přicházet s nápady, jak zlepšovat a zefektivňovat prostředí a práci samotnou

Více informací

INUPS 2017 se rozšiřuje do firemního prostoru

 • Networkingová firemní setkání se rozšiřují do formy firemních školení
 • Zaměstnanci pochopí nástroje předcházení vzniku odpadu
 • Naučí se nacházet cesty tam, kde si dříve mysleli, že končí
 • Podporuje spolupráci a sdílení v týmu, jako základ efektivní práce
 • Je to cesta jak zbavit zaměstnance profesní slepoty a pomoci jim začít opět generovat profit, ne odpad, jak je tomu v mnoha firmách
 • Nechte si vytvořit tým, se kterým utečete konkurenci

Na stránkách prezidenta mezinárodní odpadové asociace ISWA byl 13.4.2017 publikován náš pohled na svět bez odpadů a plýtvání

 • IBCSD LAB hledá cesty tam, kde je jiní končí
 • Spolupráce a sdílení patří k naší práci
 • Stále hledáme cesty jak zapojit všechny do společného budování světa bez odpadů a plýtvání - WE SHOULD BUILD WASTELESS WORLD TOGETHER

Více informací

Our team E-MOTIONEERS participated on a Smart Mobility Hackathon in Prague

 • IBCSD LAB´s team E-MOTIONEERS presented the POWER E-NJOY clean mobility project with positive response
 • Final pitch recording 
 • POWER E-NJOY final pitch presentation would be available in download sec
 • Based on resspose and number of requests we decided to launch crowdfunding campaign to finalize the developemnt and launch the prototype in 2017
 • Looking forward your support  for WE SHOULD BUILD WASTELESS WORLD TOGETHER

Otevřený seminář ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci - organizuje Logistická akademie

Co Vám předáme / co Vás naučíme

Absolventům kurzu budou dány do ruky nástroje, jejichž aplikace nebude často limitována investičními možnostmi  společnosti, ale jen schopnosti vnímat logistiku odlišně, komplexněji, jako jeden z hlavních nástrojů, při jehož efektivním užívání bude dobrým a úsporným pomocníkem, namísto drahého a rozhazovačného pána. Poslání - "Negenerujte odpad, generujte profit!"

Obsah kurzu
 • Úvodní iniciační přednáška „wake up“ k tématu
 • Rozbor metodologie 6R
 • Implementace 6R na příkladech z praxe
 • Případové studie
 • Rozbor aplikovatelnosti ve firmách účastníků
 • Kalkulace predikovaných úspor a jejich složení
 • Nové pojmy a jejich význam
 • Definice limitů

Rozsah školení od 9.00 do 16:00 hod., max. počet účastníků 10.

Termín 15. 3. 2017 / Cena 4 200,- Kč / Lektor Michael Rada

Pro přihlášení prosím využijte odkaz zde: http://www.logistickaakademie.cz/kurzy/zero-waste-v-logistice-a-logistickem-retezci


NAŠE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA BLOGU:

Když se likviduje továrna, rodí se nový život

V rámci projektů INDUSTRIAL UPCYCLING se nezabýváme jen druhotným zužitkováním přebytků výroby malého rázu, v rozsahu dílů, či materiálů,…

Celý článek

Čistá mobilita – vize zítřka, či dávno zapomenutá minulost

Tématem čisté mobility, a to až do úrovně jednotlivce a strojů menších, než příruční zavazadlo se zabývám…

Celý článek

PREZIDENT reziduem

V polovině měsíce května utekl český prezident hledat před problémy útěchu v náručí velké sestry. Měl jistě radost, když…

Celý článek

IBCSD LAB - naše zakládající společnost - byla nominována magazínem CORPORATE VISION nejlepší společností v oblasti prevence vzniku odpadu!

INupS - NETWORKINGOVÁ SETKÁNÍ NOVÉ GENERACE

Networking a sdílení patří mezi důležité předpoklady úspěšného a udržitelného rozvoje společností. INupS vnáší do obou novou formu a vrstvu umožňující plynulý přechod ze sdílení virtuálních informací na sdílení fyzické. 

INupS napomáhá kontinuelní a efektivní iplementaci principů prevence vzniku odpadu a ZERO WASTE do prostředí firem a společností a to za minimálních nákladů.

Jasně daný formát a pravidelnost, umožní vytvoření široké MLR platformy nesoucí hmatetelné výsledky a to jak po environmentální, tak i ekonomické rovině.

Aktuálně: Příští termín a konkrétní místo bude včas upřesněno, pro přihlášení stačí napsat do zprávy, pošleme Vám podrobné informace. Přihláška je platná uhrazením ceny 1 490,- Kč bez DPH za seminář bank. převodem nejpozději týden před účastí. Více informací zde http://industrial-upcycling.cz/index.php/nase-sluzby/

Chcete se dozvědět víc a vědět, jak na to?

UMÍME ZVÝŠIT VÁŠ PROFIT

Jsme tým profesionálů pro tyto oblasti:

 • prevence vzniku odpadů
 • logistika výrobních přebytků a obalů
 • zvýšení efektivity nákupu spotřebních materiálů
 • interní komunikace a firemní kultura
 • změnové procesy - Change management
 • finanční a krizový management