VÁŠ FIREMNÍ PRŮVODCE INDUSTRIAL UPCYCLING:

Zajímá Vás, jak ve Vaší výrobní společnosti:

 • snížit množství produkovaného odpadu?
 • snížit náklady za obalový materiál?
 • z vlastních přebytků udělat obchodovatelnou komoditu → zisk?
 • skutečně předcházet tvorbě výrobních přebytků a odpadů?

Měníme nákladová centra v profitová!

AKTUÁLNĚ:

E-MOTION - splnění snu a závazek

S radostí si dovoluji oznámit, že dne 17.6.2019, po více než 4 letech příprav došlo k realizaci kroku, který jsem si předsevzal na začátku cesty jezdce na elektrické jednokolce, či chcete-li Otce E-MOTIONEERa. Byl realizován první trénink jezdce s tělesným postižením.

Tomuto tréninku nejen předcházelo 30.000 km vlastních zkušeností z chování elektrické jednokolky v různých prostředích a podmínkác, ale i výzka více než 10.000 zájemců, ve většině případů tělesně zdravých.

Pan Jiří byl však prvním jezdcem s končetinou amputovanou ve stehně, nahraženou protézou, který po dohodě s novým partnerem projektu dorazil, a potvrdil, že mé přesvědčení, že jízda pro něho bude přínosem a novou formou mobility.

https://www.youtube.com/watch?v=8uTyddxhfKc

Je to jen začátek další cesty, cesty o které již dnes vím, že bude úspěšná a jedno kolo změní život milionům stějně postižených občanů světa, který bude opět blíže k cíli, který jsem si stanovil, ke SVĚTU BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ ve všech jejich podobách.

 

Historicky první INDUSTRY 5.0 přednáška na Slovensku

Dne 29.4.2019 mám tu čest na pozvání Ekonomické Univerzity Bratislava přednášet studentům a dalším posluchačům na téma INDUSTRY 5.0 a realizovaných projektů systémové prevence vzniku odpadu. 

https://of.euba.sk/kalendar/99-industry-5-0-generujte-profit-ne-odpad?date=2019-04-29-09-15

Reportáž z celé akce bude následně zveřejněna na našem blogu.

IBCSD LAB MORAVA je zde

Dne 4.4.2019 zahájila svou činnost společnost IBCSD LAB MORAVA. Po pěti letech od vzniku společnosti tak na světlo světa přišel první z partnerů. Moudrý a vzdělaný a s ním do jeho krásného kraje i  SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU

Od prvního dne tak začali klienti a partneři sídlící, či podnikající na Moravě dostávat možnost na systému INDUSTRIAL UPCYCLING nejen na dálku participovat, ale i být plně podporování při implementaci přímo na místě bez toho, aby museli doufat, že jejich zápis na čekací listině přijde na řadu dříve, než za několik měsíců.

Již první dna dny přinesly našim klientům částku 100.000,-Kč v podobě úspor a dodatečného zisku a nám kromě jiného zajímavé nové projekty a materiály na jejichž druhotné využití bez toho, aby se staly odpadem, se těšíme.

Podrobné představení přijde na řadu zanedlouho a do té doby, budete-li mít dotazy, obraťte se prosím na mne a já je předám. Jak je vidět motto našeho Novoročního přání se nám daří naplňovat v plném rozsahu a tak yb to mělo být.

Nový rok, rok výrazných změn

Rok 2018 byl pro mou společnost rokem významným a to zdaleka nejen proto, že se podařilo ji opět stabilizovat vlastní činnost, ale hlavně proto, že došlo k uznání naší hlavní činnosti, kterou je SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU na politické úrovni a to nejen na mezinárodní a evropské úrovni, ale i té lokální.

Podařilo se však ještě něco. INDUSTRY 5.0, tedy PRŮMYSL 5.0 se dostal na listinu oficiálních názvů a výraz SINGLE-USE se stal dokonce slovem roku 2018. 

Rád bych proto využil prostoru vlastních firemních stránek a Popřál Vám i Vašemu podnikání a to nejen pro rok 2019, ale i léta následující, ať jsou časem bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách. Vzájemnou spoluprací budeme schopni budovat společně svět bez odpadů a plýtvání, svět jehož budování bylo důvodem založení společnosti, kterou reprezentuji.

INDUSTRY 5.0 - Móda není Odpad (plný záznam přednášky)

V poslední dny měsíce října jsem měl tu čest vystoupit jako jeden z mluvčích na konferenci FASHINTECHDAYS 2018 organizované ve Francouzském Roubaix, pod záštitou university a předních institutů z kolébky světové módy. Byl jsem požádán, zda-li bych s účastníky nesdílel svůj pohled na otázku módy v prostředí PRŮMYSLU 5.0. 

Učinil jsem tak s velkou chutí a ze dvou přednášek byly s ohledem na zájem díváků nakonec přednášky tři a průnik PRŮMYSLU 5.0 do módního průmyslu zdaleka nekončí, je to naopak jeho začátek.

Věřím proto, že Vás necelých 22 minut mé přednášky a s ní souvisejících dotazů zaujme a budu rád, stane-li se i toto video jedním ze základů naší vzájemné spolupráce.

https://www.youtube.com/watch?v=NjILbGFk1Is&t

Zpráva pro účastníky klimatické konference COP24

V předposledním týdnu měsíce listopadu 2018 jsem se z videa namluveném slavným spisovatelem a cestovatelem dozvěděl, že se Organizace Spojených Národů a organizátor klimatické konference COP24 rozhodli dát slovo a židli lidu. Proto jsem toho využil a své slovo natočil a zaslal. 

Nežádám mnoho, jen to, aby vůdci národů byli skutečnými vůdci a šli svým národům příkladem a sami začali se změnou v podobě ukončení plýtvání a generování odpadu. S ohledem na stoupající zájem umísťuji toto video a to jak v jeho původní anglické, tak i následující české verzi na stránky, které jsou BRANOU KE SVĚTU BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ. Najít jej však můžete samozřejmě i na mém youtube kanálu.

https://www.youtube.com/watch?v=tbXBU5dv_jk&t

https://www.youtube.com/watch?v=CXurVjyWsAw

Věřím, že křeslo, které patří k nejoblíbenějším u všech návštěv nezůstane dlouho prázdné. Protože nejen, že jej budu využívat ke sdílení svých myšlenek já sám, ale věřím, že v něm brzy usednete i Vy a budeme tak moci začít, svět bez odpadů a plýtvání budovat společně.

INDUSTRIAL UPCYCLING byl oceněn na světové úrovni

Na počátku měsíce Dubna 2018 jsem byl informován, že jsem byl nominán v souteži BUSINESS INNOVATORS AWARD 2018. Moc jsem si z toho nedělal, protože podobných zpráv dostávám více a přiznám se, že jsem na to do 10. Července 2018 úplně zapomněl.

Ve zmiňovaný den mi to však připoměl a to přímo fyzicky, obsah balíčku, který mi doručil kurýr společnosti DHL. Tento totiž neobsahoval vzorky materiálů a přebytků, na což jsem zvyklý, ale něco úplně jiného

Obsahoval oznámení, že jsem vyhrál první cenu v kategorii CEO OF THE YEAR 2018 a to v oblastech PREVENCE PLÝTVÁNÍ ODPADEM A BEST INDUSTRIAL UPCYCLING COMANY 2018.

 

Mám z ceny samozřejmě velkou radost, kterou mi jen trochu kazí dvě skutečnosti. Tou první je fakt, že nevím, kdo mne nominoval a tou druhou skutečnost, že stejné osenění by si zasloužili všichni lidé, kteří se rozhodli SVĚT BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ BUDOVAT SE MNOU a s ním i pomáhat PRŮMYSLU 5.0 zastavovat chybný směr vývoje udávanýkonceptem PRŮMYSLU 4.0.

Věřím, že to kdo mne nominovali patří k pravidelným návštěvníkům můch stránek a proto říkám DĚKUJI, teším se na další spolupráci

Michael Rada

INDUSTRY 5.0 - HAŠENÍ SUCHOU MLHOU - technologie efektivního využívání vody

V měsíci Dubnu 2018 byla zahájena podpora technologie hašení suchou mlhou, kterou v inovované podobě vyrábí britská společnost ALATYR. Na základě představení technologie a fyzických ukázek jejího účinku kterého je dosahováno i přes úsporu 95% vody, jsem se rozhodl zařadit tuto technologii mezi technologie PRŮMYSLU 5.0

Prvnímu osobnímu jednání s majitelem společnosti předcházely mnohočetné diskuze na sociálních sítích. Diskuze, které prokazovali, že oba hovoříme společným jazykem, jazykem efektivity, pod kterým není míněn jazyk rodný.

Je to již čtvrtý projekt of okamžiku představení koncepti PRŮMYSLU 5.0, který aktivně a v reálném prostředí napomáhá šetření vodními zdroji. Projekt na než se slova "VODA JE POKLAD" vynálezce větrného-vodního-čerpadla FLORIŠ, hodí přesně.

Technologie SUCHÉ MLHY je totiž mnohem více než jen novou "hadicí, kohoutem, vozidlem" určeným pro boj s požárem, je to totiž kompletní změna způsobu hašení a to v rámci komplexního logistického řetězce.

95% úspora vody znamená mimo jiné

 • flexibilnější a rychlejsí zásahy díky menším vozidlům
 • rychlejší likvidaci a tím i minimalizaci rizika ohrožení zdraví nejen účastníků, ale i požárníků
 • minimalizaci ekonomických ztrát na majetku
 • možnost aplikace nejen v budovách, ale i vozidlech a to bez nutnosti masivních zásahů do jejich konstrukce
 • schopnost uhasit všechny druhy požárů a to včetně zásahu elektřiny, olejů a dalších míst a látek

Všechny výše uvedené skutečnosti mne přesvědčily, že si SUCHÁ MLHA, resp. technologie společnosti ALATYR, zaslouží označení INDUSTRY 5.0 TECHNOLOGY.

https://www.youtube.com/watch?v=WyZohEFUkMY

Aktuálně probíhají jednání k implementaci technologie nejen v prostředí výrobních závodů a průmyslových parků, kde se pohybuji nejčastěji, ale i u požárníků, developerů, provozovatelů obchodních center.

https://www.youtube.com/watch?v=cjcsLp5h6DQ&t=4s

V neposlední řadě pak začala jednání s výrobci vozidel a to jak osobních, tak i nákladních, o implementaci technologie přímo do konstrukce vozů a to včetně elektrických, kde by nádrže o objemu několika litrů zásobující technologii vyrábějící SUCHOU MLHU, mohly zachraňovat nejen majetek, ale hlavně lidské životy.

https://www.youtube.com/watch?v=x6fxfz-QOYo&t=2s

Více informací získáte přímo u mne, či na stránkách www.alatyr.one

INDUSTRY 5.0 - VĚTRNÉ-VODNÍ-ČERPADLO FLORIŠ - technologie synergie vody a větru

Od začátku roku 2018 se rozvíjí spolupráce s výrobcem unikátních větrných-vodních čerpadel FLORIŠ. Majitel a vlastník Pavol Floriš prokázal, že jeho technologie a výrobky spolehlivě a bez pomoci elektřiny, či dieslových agregátů dokáží čerpat vodu i po desetiletí.

Slova VODA JE POKLAD všek pro pana Floriše nejsou ekonomickým ukazatelem, ale podnětem k tomu, aby přinesl na trh unikátní řešení, které díky své "jednoduché" konstrukci, kvalitě a schopnosti pracovat v téměř všech podmínkách získalo nejen trvalé uživatele v tuzemsku a zahraničí, ale i ocenění EON GLOBE AWARD, či ocenění Indické vlády.

Rozhodnutí pomoci větrným-vodním čerpadlům FLORIŠ k další expanzi souvisí se skutečností, že tato technologie pomáhá efektivnímu využívání, ale ne nadužívání vodních zdrojů a to i tam, kde již podzemní voda ve standardních hloubkách není dostupná.

Druhá generace tak dokáže přivést vodu až ze 100 m hloubky a to při 94% účinnosti pracovního válce. Obě tyto kritéria jsou ve světě unikátní.

Aktuálně probíhají jednání k odprodeji kow-how a to jak v tuzemsku, tak zahraničí, s cílem udělat technologii přístupnější i v regionech dlouhodobě postižených suchem a z něj i vyplývajícím ekonomickým nedostatkem.

Více informací získáte přímo u mne, či na stránkách www.pfloris.cz

INDUSTRIAL UPCYCLING rezonoval na konferenci LOGISTICS RIDE 2018

Ve dnech 19 a 20.dubna 2018 proběhl v režii LOGISTICKÉ AKADEMIE Ostrava již třetí ročník logistické konference s názvem LOGISTICS RIDE. V rámci této konference jsem byl organizátory požádán o pčíspěvek, který jsem věnoval systémové prevenci vzniku odpadu

Prezentace nesla název NEVIDITELNÉ BOHATSTVÍ a její video záznam je k dispozici na síti youtube a v tomto příspěvku. 

S ohledem na dopad, který na účastníky obsah měl a to i díky odpovědi na závěrečnou otázku z publika byl tento malý příspěvek vyhodnocen jako druhý nejlepší z celé konference a ocěněn organizátorem.

Věřím, že věty "PLAST NENÍ ZLO. ZLO JE JEDNORÁZOVOST" budou znít v uších nejen účastníkům, ale všem kdo je uslyší a přeji Vám, aby se Vám dařilo jednorázovosti vyhýbat a budovat tak svět bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách. Rád Vám a Vaší firmě pomohu toto rozhodnutí realizovat.

Nový ZERO WASTE projekt roku 2018 úspěšně vstoupil na Český trh

V rámci aktivit rozvoje projektů systémové prevence vzniku odpadu probíhala v roce 2017 intenzivní jednání s potenciálními partnery reflektujícími pravidla INDUSTRIAL UPCYCLING a L.E.D. metodologie. Dovolte mi představit první, který v roce 2018 vstoupí do rodiny mezinárodní sítě IBCSD LAB.

Projekt nese shodný název jako výrobek, který reprezentuje KNEDLÍK DO RUKY a je malou, ale významnou evolucí českého gastronomického trhu.

KNEDLÍK DO RUKY je teplou svačinou, která přináší české kulinářské poklady do cestovní podoby a to bez snahy šizení kvality obsahu. Mění se ze zásady jen forma, která se přizpůsobuje potřebám doby a strávníkům.

Proč KNEDLÍK DO RUKY a INDUSTRIAL UPCYCLING?

Důvod je prostý. Výrobek nejen, že respektuje pravidla pro prevenci vzniku odpadu vytvořená, ale zároveň umožňuje okamžitou integraci a tím i akci, namísto dlouholetých plánů o tom co by, kdyby. Obzvláště velký ohlas vzbudil při všech "ochutnávkách a testech" v prostředí průmyslových závodů a logistických parků, kde po desetiletích doby bagetové přináší čerstvý vítr, který si každý jednotlivý strávník chválí.

Jsou zde však ještě tři další důvody

 1. KNEDLÍK DO RUKY ve všech svých variantách výborně chutná
 2. KNEDLÍK DO RUKY je snem logistika i zásobovače z pohledu formy a užitných vlastností
 3. KNEDLÍK DO RUKY vymyslel a dovedl do podoby finlího výrobku člověk, který jej vyvíjel s láskou a ta je cítit v každém soustě.

To jsou důvody proč se já osobně a má společnost, do projektu od 1.1.2018 aktivně zapojujeme

Přeji Vám všem dobrou chuť a kdyby se na Vás nedostalo, dejte vědět, namíříme své kroky co nejdříve právě do Vašeho závodu, či firmy.

Novoroční video přání do roku 2018

https://www.youtube.com/watch?v=uoCl7TaYeik

Hlavní mluvčí konference BALENÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Riga, Lotyšsko, 14. září 2017

Na základě osobní žádosti organizátora výše uvedené konference, budu mít tu čest 14.září 2017 uvést v pozici KEY NOTE SPEAKER konferenci PACKAGING FOR SUTAINABLE BUSINESS, která bude probíhat v hlavním městě Lotyšska dne 14.9.2017.

Důvodem žádosti byl požadavek návštěvníků, dozvědět se více o PRŮMYSLU 5.0, který je, kromě dalšíh činností náplní mé vlastní práce a jehož koncept jsem měl možnost definovat jako první na světě.

Konference je otevřená a bude probíhat v angličtině, jste tedy vítání a jak mi sdělil organizátor v případě výrazného naýšení počtu účastníků nad 200, resp. nad 300 mají připravenu možnost přesunu do větších prostor.

Pro vlastní vstupenky a registraci, kontaktujte prosím slečnu Santa Butäne - santa.butane@db.lv , která Vám ráda zašle upřesnění.

Jsem rád, že díky intenzivní práci, jsou výsledky budouvání světa bez odpadu a plýtvání vidět v čím dál více světových destinacích a těším se na možnost setkání s Vámi. 

P.S. odlétám z Prahy 13.9 ráno a vracím se 15.9.2017 večer, vždy přímým letem. BUdete-li mít zájem můžeme strávit ve společné diskuzi i samotnou cestu.

 

Nominace na cenu FOUNDER OF THE YEAR pro Českou republiku

V pátek 4.8.2017 jsem obdržel informaci, že jsem byl nominován organizací CENTRAL EUROPEAN STARTUP AWARD do finále soutěže o titul ZAKLADATEL ROKU.

Rád bych poděkoval těm, kteří mne nominovali i porotě, která mne vybrala do boje o tento titul a věřím, že vítězství umožní globálně ukázat, že SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ je možné vybudovat, budou-li se používat nástroje, které jsem měl možnost nejen vytvořit, ale i definovat, vybrušovat a hlavně na své cestě za tímto cílem i používat.

Všem, kdo by mi chtěli dát svůj hlas, je dána tato možnost na stránkách - http://centraleuropeanstartupawards.com/vote, stačí zvolit Czech Republic, První kategorii FOUNDER OF THE YEAR a stisknout tlačítko VOTE. Budete-li tuto radostnou událost sdílet i ve své síti a mezi svými známými, budu Vám vděčný a předem děkuji.

Jsem rád, že tolik z Vás nechce žít na skládce a mezi titul ZAKLADATEL ROKU a BOHÁČ nedáváte rovnítko.

 

V Senátu parlamentu jsme převzali Čestné uznání za INDUSTRIAL UPCYCLING

Ve čtvrtek 16.6.2017 jsem měl tu čest se účastnit předávání cen prvního ročníku soutěže pořádané Ministerstvem Průmyslu a Odpadu a dozvěděl jsem se, že projekt který vznikl ve spolupráci se slečnou Šárkou Jakešovou, nesoucí název FLORIUM, byl vyhodnocen jako pátý nejlepší ze 135 zúčastněných.

Po návštěvě pana Michala Horáčka, kandidáta na nového prezidenta České republiky, je to již druhý přímý kontakt s politickou sférou naší republiky.

 • Počet účastníků                       135
 • Název soutěže                           PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 
 • Konkurence                               SKANSKA, ACELOR MITTAL, REPLAST, SKODA AUTO a další

Z plánovaných 30 minut bylo 90

Ve středu 24.5.2017 navštívil na vlastní žádost naše prostory v Plzni pan Michal Horáček, kandidát na nového prezidenta České republiky

.

 • Původní dohodnutá doba trvání 30 min
 • Skutečná doba trvání                       90 min
 • Téma: Představení principů PREVENCE VZNIKU ODPADU a výstupů jejich implementace. Slova a zkušenosti partnerů, kteří své podnikání nestaví na slibech jiných, ale na vlastním úsilí a práci. 
 • Pan Horáček si k sezení vybral křeslo, vyrobené mýma vlastníma rukama z kartonových dutinek od strečové folie a sedmivrstvého kartonu ze zámořského balení. Nebylo-li by INDUSTRIAL UPCYCLING, obé by pravděpodobně skončilo na skládce.
 • Test jízdy na elektrické jednokolce v rámci E-MOTION dokázal, že jít příkladem a zkoušet neznámé, není budoucímu prezidentovi cizí.
 • Více informací zde: https://www.michalhoracek.cz/pestujme-produkty-lidi-ne-stroje/

Více informací

Nečekaná, ale příjemná prezidentská návštěva

V pátek 19.5.2017 jsem dostal e-mailem a následně i telefonicky informaci o tom, že prezidentský kandidát, pan Michal Horáček, projevil zájem při své návštěvě plzeňského kraje, navštívit i prostory, kde vzniklo nové průmyslové odvětví, které jako jediné na světě životní prostředí neničí a neodčerpává nerostné suroviny, ale aktivně ho chrání. Tím místem jsou prostory naší společnosti.

Je to pro mne čest a věřím, že takto osvícení politici, budou těmi, kteří budou země řidit. Setkání není uzavřené, takže budete-li mít zájem prohlédnout si to samé, jste vítání. Detaily níže.

 • Místo: IBCSD LAB, Pobřežní 8, 301 00 Plzeň (budova Fišerovi vily navazující na KD PEKLO)
 • Datum: 24.5.2017
 • Čas: 13:00 začátek jednání
 • Téma: Představení principů PREVENCE VZNIKU ODPADU a výstupů jejich implementace a diskuze na téma možností uplatnění v průmyslu i státní správě, stejně jako ve vzdělávacím systému z něhož by  měly vycházet budoucí lídři a obyvatelé nejen naší země, ale naší Země.

Den Země oslaven s PLANET 21 a ZERO WASTE seminářem

 • Semináře a školení jsou dobrým základem změny firemní kultury
 • Zaměstnanci pochopí důležitost předcházení vzniku odpadu a zamezení plýtvání
 • Naučí se nacházet cesty tam, kde si dříve mysleli, že končí
 • Je to cesta jak zbavit zaměstnance profesní slepoty a pomoci jim začít opět generovat profit, ne odpad, jak je tomu v mnoha firmách
 • Díky seminářům a školením na téma ZERO WASTE a WASTE PREVENTION budou Vaši zaměstnanci vidět svou práci jinak a sami budou přicházet s nápady, jak zlepšovat a zefektivňovat prostředí a práci samotnou

Více informací

INUPS 2017 se rozšiřuje do firemního prostoru

 • Networkingová firemní setkání se rozšiřují do formy firemních školení
 • Zaměstnanci pochopí nástroje předcházení vzniku odpadu
 • Naučí se nacházet cesty tam, kde si dříve mysleli, že končí
 • Podporuje spolupráci a sdílení v týmu, jako základ efektivní práce
 • Je to cesta jak zbavit zaměstnance profesní slepoty a pomoci jim začít opět generovat profit, ne odpad, jak je tomu v mnoha firmách
 • Nechte si vytvořit tým, se kterým utečete konkurenci

Na stránkách prezidenta mezinárodní odpadové asociace ISWA byl 13.4.2017 publikován náš pohled na svět bez odpadů a plýtvání

 • IBCSD LAB hledá cesty tam, kde je jiní končí
 • Spolupráce a sdílení patří k naší práci
 • Stále hledáme cesty jak zapojit všechny do společného budování světa bez odpadů a plýtvání - WE SHOULD BUILD WASTELESS WORLD TOGETHER

Více informací

Our team E-MOTIONEERS participated on a Smart Mobility Hackathon in Prague

 • IBCSD LAB´s team E-MOTIONEERS presented the POWER E-NJOY clean mobility project with positive response
 • Final pitch recording 
 • POWER E-NJOY final pitch presentation would be available in download sec
 • Based on resspose and number of requests we decided to launch crowdfunding campaign to finalize the developemnt and launch the prototype in 2017
 • Looking forward your support  for WE SHOULD BUILD WASTELESS WORLD TOGETHER

Otevřený seminář ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci - organizuje Logistická akademie

Co Vám předáme / co Vás naučíme

Absolventům kurzu budou dány do ruky nástroje, jejichž aplikace nebude často limitována investičními možnostmi  společnosti, ale jen schopnosti vnímat logistiku odlišně, komplexněji, jako jeden z hlavních nástrojů, při jehož efektivním užívání bude dobrým a úsporným pomocníkem, namísto drahého a rozhazovačného pána. Poslání - "Negenerujte odpad, generujte profit!"

Obsah kurzu
 • Úvodní iniciační přednáška „wake up“ k tématu
 • Rozbor metodologie 6R
 • Implementace 6R na příkladech z praxe
 • Případové studie
 • Rozbor aplikovatelnosti ve firmách účastníků
 • Kalkulace predikovaných úspor a jejich složení
 • Nové pojmy a jejich význam
 • Definice limitů

Rozsah školení od 9.00 do 16:00 hod., max. počet účastníků 10.

Termín dle zájmu, info na vyžádání / Cena 4 200,- Kč / Lektor Michael Rada

Pro přihlášení prosím využijte odkaz zde: http://www.logistickaakademie.cz/kurzy/zero-waste-v-logistice-a-logistickem-retezci


NAŠE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA BLOGU:

Venku prší

Ne nedělám si legraci. Prší a je 16°C. A co u Vás? Mám trochu obavu, že pohled…

Celý článek

Jak bylo v Bratislavě

Krásně. Tímto vyjádřením bych mohl skončit a obsáhlo by vše, co jsem chtěl říci. Protože jsem však…

Celý článek

Řeky plné slz

Bohužel nepomohly. Vodácká sezona byla letos tak krátká, že téměř ani nezačala, nebýt několika povodní a těch,…

Celý článek

IBCSD LAB - naše zakládající společnost - byla nominována magazínem CORPORATE VISION nejlepší společností v oblasti prevence vzniku odpadu!

INupS - NETWORKINGOVÁ SETKÁNÍ NOVÉ GENERACE

Networking a sdílení patří mezi důležité předpoklady úspěšného a udržitelného rozvoje společností. INupS vnáší do obou novou formu a vrstvu umožňující plynulý přechod ze sdílení virtuálních informací na sdílení fyzické. 

INupS napomáhá kontinuelní a efektivní iplementaci principů prevence vzniku odpadu a ZERO WASTE do prostředí firem a společností a to za minimálních nákladů.

Jasně daný formát a pravidelnost, umožní vytvoření široké MLR platformy nesoucí hmatetelné výsledky a to jak po environmentální, tak i ekonomické rovině.

Aktuálně: Příští termín a konkrétní místo bude včas upřesněno, pro přihlášení stačí napsat do zprávy, pošleme Vám podrobné informace. Přihláška je platná uhrazením ceny 1 490,- Kč bez DPH za seminář bank. převodem nejpozději týden před účastí. Více informací zde http://industrial-upcycling.cz/index.php/nase-sluzby/

Chcete se dozvědět víc a vědět, jak na to?

UMÍME ZVÝŠIT VÁŠ PROFIT

Jsme tým profesionálů pro tyto oblasti:

 • prevence vzniku odpadů
 • logistika výrobních přebytků a obalů
 • zvýšení efektivity nákupu spotřebních materiálů
 • interní komunikace a firemní kultura
 • změnové procesy - Change management
 • finanční a krizový management