VÁŠ FIREMNÍ PRŮVODCE INDUSTRIAL UPCYCLING:

CO PŘIJDE PO KARANTÉNĚ ZÁLEŽÍ NA VAŠÍ PŘIPRAVENOSTI.

O.S.O VÁM POMŮŽE:

 • změnit a nastavit logistické toky?
 • stabilizovat logistické procesy a vykrýt potřeby klientů?
 • předejít chaosu na vykládce a nakládce
 • snížit množství produkovaného odpadu?
 • snížit náklady za obalový materiál?
 • z vlastních přebytků udělat obchodovatelnou komoditu → zisk?
 • skutečně předcházet tvorbě výrobních přebytků a odpadů?

O.S.O je otevřená platforma nejen o logistice!

AKTUÁLNĚ:

65 ČLENŮ SÍTĚ NÁRODNÍCH AMBASADORŮ INDUSTRY 5.0

Dne 22.SRPNA 2021 dosáhla síť ambasadorů INDUSTRY 5.0 počtu 65 členů. Nejnovějším členem se stalY SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

50 ČLENŮ SÍTĚ NÁRODNÍCH AMBASADORŮ INDUSTRY 5.0

Dne 6.května 2021 dosáhla síť ambasadorů INDUSTRY 5.0 počtu 50 členů. Nejnovějším členem se stalo Řecko

SÍŤ NÁRODNÍCH AMBASADORŮ INDUSTRY 5.0

S ohledem na zkušenosti s rycjlostí růstu zájmu o INDUSTRY 5.0 ve všech zemích a odvětvých světa, kterou jsem měl možnost si ověřit of 21.8.2020 v Indii, po přednášce na nějvětší průmyslovévé online konferenci v roce 2020, jsem se rozhodl vybudovat síť národních INDUSTRY 5.0 ambasadorů v každé zemi světa.

14.10.2020 zahájil svou činnost první ambassador SHIV RAO CHALLA jenž reprezentuje se svou společnsotí 3R ZERO WASTE principy INDUSTRY 5.0 v Indii. 

K dnešnímu dni (20.3.2021) má INDUSTRY 5.0 AMBASSADORS NETWORK 31 členů, kteří jsou národními branami pro INDUSTRY 5.0 pro více než 3,4 miliardy obyvatel planety a počet ambasadorů a zemí roste stejně rychle jako zájem průmyslových hráčů o implementaci principů, které jsem měl tu čest definovat jako první na světě již v rodném listě INDUSTRY 5.0 1.12.2015.

K tomu, aby se člověk mohl stát INDUSTRY 5.0 AMBASADOREM musí respektovat a být v souladu s DESATEREM, které jsem publikoval, podmínkou je též, aby v dané zemi ještě ambasador nebyl. Bude-li, pak je možné státe se INDUSTRY 5.0 HERO, který je úzce spojen a pomáhá dosažení cílů.

ODBORNOST - SPOLEHLIVOST - ODPOVĚDNOST

V návaznosti na nutnost zahájít systémovou přípravu průmyslu a ekonomiky na stav po pandemické epidemii způsobené virem COVID-19 ve spojení s nesystémovými kroky ze strany představitelů státu si dovoluji Vás informovat o vzniku iniciativy O.S.O, která byla oficiálně spuštěna 2.4.2020.

Cílem iniciativy O.S.O je předejít systémovou přípravou dalšímu poškození průmyslu a ekonomiky a to jak na lokální, tak i národní a následně i mezinárodní úrovni a to včasnou implementací systémových nástrojů využívaných k řízení logistických operací a to od lokálních po globální dodavatelské řetězce.

O.S.O je odpovědí na všudypřítomné volání S.O.S a těmi, kdo se jako první rozhodli odpovědět byli majitelé firem specializujících se právě na činnosti související s optimalizací a zvyšováním efektivity logistiky.

O.S.O je otevřenou platformou v níž specialisté s hlubokou a dlouholetou odbornou praxí nabízí možnost být připraven bez ohledu na to, co přijde.

Cílem žádného z účastníků není osobní zisk, ale zisk společný. 

Hodnotu své práce stanoví každý z účastníků sám na základě rozsahu prací.

Budete-li se chtít stát součástí O.S.O ve funkci jednoho z partnerů, či členů, musíte respektovat výše uvedené a nabízet služby, či produkty, které reálné nápravě napomohou. Splňujete-li tuto podmínku je prvním krokem kontaktovat mne, či jiného z členů a požádat o zařazení.

Níže příkládám první matrix potenciálních potřeb, který Vám může usnadnit orientaci v tom, co Vás čeká a kdo by Vám mohl pomoci.

Návrh systémového řešení stabilizace a zlepšení situace v souvislostí s globální pandemií COVID-19

Vážení spoluobčané.

Dovoluji si Vás touto cestou oslovit i přesto, že nejsem členem vlády, politikem, členem žádné politické strany, ani tuzemským miliardářem, či celebritou. Jsem člověk, a to je titul, na který jsem nejvíce hrdý. Jsem člověkem, který se zabývá systémovou prevencí vzniku odpadu a plýtvání a efektivitou procesů a s tím souvisí i návrh, který Vám předkládám.

Nemohu Vám nic nařizovat, rozhodnutí je jen a pouze na Vás a proto věřím, že se rozhodnete v souladu se svým vědomím a svědomím a že Vaše rozhodnutí bude správné nejen z pohledu dneška a stávajícího okamžiku, ale i z pohledu budoucnosti, kdy ho ocení další generace.

Navrhuji, aby Česká republika a její občané a firmy, bez ohledu na jejich formu, efektivně využili situace a začali se intenzivně zbavovat své závislosti na zahraničních zdrojích, a to hlavně na závislosti na Čínské Lidové Republice a jejím zboží a začala využívat vlastní EXISTUJÍCÍ ZDROJE.

Nedostatek roušek a ochranných prostředků, jenž je uměle vyvolán absencí kompetentních kroků členů vlády, není nutné řešit čekáním na dodávku z Číny, obzvláště ne, když spolu s ní opět vzroste riziko šíření možné zmutované formy koronaviru, protože na straně čínských výrobců, ani nikde v logistickém řetězci nedochází k sanitaci každého kusu a celých zásilek.

Česká Republika je zemí továren, je tedy zemí, která má dostatek materiálu i pracovních sil na to, aby tyto využila a vyráběla ochranné prostředky nejen pro své občany, ale i pro další státy, které tuto možnost nemají.

Máme zde FILTRAČNÍ MATERIÁLY, TEXTIL, NANOMATERIÁLY, PLASTY, SUROVINY NA VÝROBU DESINFEKCE, TECHNOLOGII NA VÝROBU OZONEM SYCENÝCH VÝROBKŮ A SMĚSÍ, máme zde vše a jediné, co je třeba učinit, je podniknout kroky na jejich systémové využití a k tomu je třeba začít komunikovat mezioborově, bez ohledu na soukromé zájmy.

Před sedmi lety vznikl v Plzni projekt systémové prevence vniku odpadu a plýtvání určený pro průmysl, byl nazván INDUSTRIAL UPCYCLING a mnoho společností a jedinců mělo již nejen v tuzemsku možnost profitovat z jeho přínosů nejen u nás, ale i v zahraničí.

Jen o dva roky později se stal základem INDUSTRY 5.0, první průmyslové evoluce řízené člověkem

Vážení spoluobčané, navrhuji abychom využili schopností, znalostí a zlatých rukou a moudrých hlav, které jsou Českému národu tak blízké a nechali vystoupit Blanické rytíře z nás samých a začali, systémově využívat EXISTUJÍCÍ ZDROJE, z nichž v harmonii vytvoříme prostředky, jež pomohou zabránit nejen šíření, ale i dalšímu vzniku a mutaci COVID-19.

Materiálu na ušití roušek a výrobu desinfekčních prostředků máme dost v celé republice.

Stejně tak máme dost rukou a technologií, které dokážeme použít

Přestaňme na měsíc šít potahy a koberečky do aut, přestaňme vyrábět na sklad věci, které nikdo nepotřebuje, a ještě dlouho potřebovat nebude a pojďme využít synergicky všech pokladů, a to včetně těch lidských, abychom COVID-19 porazili společně.

Zároveň tímto navrhuji rozpuštění senátu i parlamentu a demisi celé vlády a využití uspořených prostředků a času, k odměně těch, kdo se na skutečném řešení budou podílet a za svou práci budou odměněni, a ne za ni trestáni tak, jak je tomu nyní.

Děkuji Vám a vím, že se nám to podaří

Michael Rada – člověk, V Plzni, 15.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=47OW_ITcQIc

 

Druhé interview roku 2020 prezentuje pohledy na INDUSTRY 4.0 a INDUSTRY 5.0

Jsem rád, že jsem dostal možnost poskytnout svůj pohled na rozvoj technologií z pohledu INDUSTRY 5.0. Je to o to příjemnější, že se v době pandemie koronaviru COVID-19 ukazuje, že INDUSTRY 5.0 je řešením, které dokáže okamžitě nahradit pochybení systémů předchozích a pomoci jak globální ekonomice, tak i průmyslu.

https://www.businessinfo.cz/clanky/umela-inteligence-v-cesku-vznikaji-uspesne-globalni-projekty/

V roce INDUSTRY 5.0 vařím bez odpadů a plýtvání

Na konci roku 2019 jsem Vám popřál úspěšný rok prostý odpadů a plýtvání, a na začátku února  2020 Vám chci dát návod, který Vám pomůže principy systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání přenést i do Vaší kuchyně

Sepsal jsem a budu dále plnit, kuchařku a rádce pro vaření v horkovzdušné frtéze, která je, jak jsem poznal velkým pomocníkem pro zdravé stravování a to bez nutnosti, aby zdravé = nechutné.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCicG_gLrWY&t=

Věřím, že pomohu k inspiraci nejen Vám, ale i Vašim rodičům, prarodičům a dětem a uvítám Vaše recepty, které nikdy prosím nezapoměňte doplnit i fotografií hotového pokrmu.

Na této adrese pak najdete verzi kuchařky z 1.2.2020

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2020 bez odpadů a plýtvání, rok INDUSTRY 5.0

Jen několik dní před Vánocemi roku 2019 si Vám dovoluji popřát nejen klidné Vánoce, ale i dobrý vstup do roku 2020, roku INDUSTRY 5.0

https://www.youtube.com/watch?v=yMqNF-akva0&feature=youtu.be

I would like to wish you all not only MERRY CHRISTMAS but a successful year 2020. Let the year of INDUSTRY 5.0 be in your private so as professional life free of waste and wasting in all its forms.

https://www.youtube.com/watch?v=AxWleCWBr34&feature=youtu.be

 

UPCYCLING zvoleno OXFORD DICTIONARY slovem roku 2019

Dne 14.11.2019 bylo slovo UPCYCLING zvoleno institucí OXFORD DICTIONARY slovem roku 2019. Jsem potěšen nejen proto, že tyto řádky čtete na doméně INDUSTRIAL-UPCYCLING.CZ, ale i proto, že jsem výraz INDUSTRIAL UPCYCLING vymyslel a použil jako první na světě.

INDUSTRIAL UPCYCLING je prvním a zatím jediným nástrojem systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání určeném pro průmysl a velké celky jakými jsou nejen továrny, logistické parky, hotely, ale i celá města, státy a národy.

Jedním z jeho cílů je eliminace jednorázovosti a právě výraz SINGLE-USE, tedy jednorázový byl vyhlášen slovem roku 2018 a to společností COLLINS DICTIONARY.

Jakou cenu má svoboda

S třicátým výročím Sametové Revoluce přichází čas účtování. První účty vystavují ti, kdo v době jejího konání nebyli ještě na světě. Přidávají se ti, kdo na světě byli a kdo díky změně přišli na nějaký čas o teplá místa a židle, vážnost úřadu a uniformy. Ti, kdo ji zažili, často mlčí.

Jsem jeden z těch, kdo rok 1989 zažil. Zažil jsem ho ve čtvrtém ročníku gymnázia, před maturitou a znamená pro mne možná více než pro mnohé jiné. Díky SAMETOVÉ REVOLUCI, která v té době ještě své jméno nenesla, jsem začal pociťovat potřebu psát a publikovat své texty.

První vznikl 19.11.1989 a byl publikován na nástěnce gymnázia o jeden den později i s mým podpisem.

Nevydržel dlouho a byl stržen rukou soudruha profesora a po krátké odmlce jsem byl zavolán do pracovny soudruha ředitele, kde jsem byl pokárán s výstrahou, že bude-li se podobné chování opakovat nebudu připuštěn k maturitní zkoušce.

Druhý den byla ta samá báseň na všech školních nástěnkách a její kopie nesly nejen můj rukopis, ale i rukopisy další.

Druhá návštěva ředitelny nenastala, nebyl na ni čas

A kromě učiva, které se bylo nutné před maturitou kompletně přeučit, či naučit nově se přestalo používat při oslovení vyučujících slovo soudruh a soudružka.

Při pohledu zpět vidím, že to byla i doba jednoho odpadního koše v každé třídě a jednoho kontejneru na dvoře školy. Stačili. Nepřetékali.

Byla to doba, kdy s každým dárkem předávala se odpovědnost za darované

Byla to doba, kdy nebylo moc, ale ani málo.

Byla to doba svazků klíčů a neznámých jmen, která dostala se do učebnic a novinových zpráv.

Změnilo se mnoho. Byla to doba začátku změn, jež následovali po tak dlouhé stagnaci.

První výjezd za západní hranice

Návštěvy příbuzných, od nichž jen čas od času přišla pohlednice.

Byla to doba, při které běhal mi mráz po zádech a činí to i dnes.

Nepolitici vládli novému státu. Dokud byl mladý a oni nezkušení byla to vláda LIDÍ. S přibývajícími zkušenostmi a ochutnání moci stávala se vládou politiků a já z gymnázia do montérek a továrny POLDI KLADNO, kdy při práci v ocelárnách absolvoval jsem kurz průvodce turistického ruchu a dvě hodiny spánku byly mi dostatečnou oporou.

Byla to doba, kdy myl jsem nádobí v Restauraci MOSKVA, prodával zvonečky na Staroměstském náměstí, byl jedním z prvních mužských AUPAIR ve Velké Británii, Vojákem ve službách státu a mnohým více. Třicet let je dlouhá doba. Měnili se lidé a jejich nálada.

Namísto lidí začali se počítat peníze. Namísto času též.

Lidské zdroje. Ohnutá záda začala se rovnat, aby postupně byla opět ohýbána do výšky běžícího pásu. Bohatí jsou chytří a moudří jen tiše přihlíží devastaci republiky a principů za kterých byla postavena nejen ta nová, ale i ta první jež byla při SAMETOVÉ REVOLUCI dávána za vzor.

Zmizelo já, vrátilo se MY.

Ovšem jen v onikání zlodějů času i prostředků

Politické židle adoptující principy cirkulární ekonomiky, o které se začne mluvit až od 20 let později. Nezáleží na tom, kde a co, záleží na tom ZA KOLIK a UDRŽET SI ŽIDLI.

Je třicet let po Sametové Revoluci a ze sametu zbyly jen cáry, ze zbytku ušito spodní prádlo na jedno použití.

Nevím, co pro Vás, ale pro mne to nebylo třicet vyhozených let

Protože odpadu a plýtvání se dá předcházet

Jen je třeba CHTÍT

Poslechněte si co cítím v čase 30 výročí Sametové Revoluce já sám

https://www.youtube.com/watch?v=oZlB6cNFFGk

 

 

 

 

E-MOTION - splnění snu a závazek

S radostí si dovoluji oznámit, že dne 17.6.2019, po více než 4 letech příprav došlo k realizaci kroku, který jsem si předsevzal na začátku cesty jezdce na elektrické jednokolce, či chcete-li Otce E-MOTIONEERa. Byl realizován první trénink jezdce s tělesným postižením.

Tomuto tréninku nejen předcházelo 30.000 km vlastních zkušeností z chování elektrické jednokolky v různých prostředích a podmínkác, ale i výzka více než 10.000 zájemců, ve většině případů tělesně zdravých.

Pan Jiří byl však prvním jezdcem s končetinou amputovanou ve stehně, nahraženou protézou, který po dohodě s novým partnerem projektu dorazil, a potvrdil, že mé přesvědčení, že jízda pro něho bude přínosem a novou formou mobility.

https://www.youtube.com/watch?v=8uTyddxhfKc

Je to jen začátek další cesty, cesty o které již dnes vím, že bude úspěšná a jedno kolo změní život milionům stějně postižených občanů světa, který bude opět blíže k cíli, který jsem si stanovil, ke SVĚTU BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ ve všech jejich podobách.

 

Historicky první INDUSTRY 5.0 přednáška na Slovensku

Dne 29.4.2019 mám tu čest na pozvání Ekonomické Univerzity Bratislava přednášet studentům a dalším posluchačům na téma INDUSTRY 5.0 a realizovaných projektů systémové prevence vzniku odpadu. 

https://of.euba.sk/kalendar/99-industry-5-0-generujte-profit-ne-odpad?date=2019-04-29-09-15

Reportáž z celé akce bude následně zveřejněna na našem blogu.

IBCSD LAB MORAVA je zde

Dne 4.4.2019 zahájila svou činnost společnost IBCSD LAB MORAVA. Po pěti letech od vzniku společnosti tak na světlo světa přišel první z partnerů. Moudrý a vzdělaný a s ním do jeho krásného kraje i  SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU

Od prvního dne tak začali klienti a partneři sídlící, či podnikající na Moravě dostávat možnost na systému INDUSTRIAL UPCYCLING nejen na dálku participovat, ale i být plně podporování při implementaci přímo na místě bez toho, aby museli doufat, že jejich zápis na čekací listině přijde na řadu dříve, než za několik měsíců.

Již první dna dny přinesly našim klientům částku 100.000,-Kč v podobě úspor a dodatečného zisku a nám kromě jiného zajímavé nové projekty a materiály na jejichž druhotné využití bez toho, aby se staly odpadem, se těšíme.

Podrobné představení přijde na řadu zanedlouho a do té doby, budete-li mít dotazy, obraťte se prosím na mne a já je předám. Jak je vidět motto našeho Novoročního přání se nám daří naplňovat v plném rozsahu a tak yb to mělo být.

Nový rok, rok výrazných změn

Rok 2018 byl pro mou společnost rokem významným a to zdaleka nejen proto, že se podařilo ji opět stabilizovat vlastní činnost, ale hlavně proto, že došlo k uznání naší hlavní činnosti, kterou je SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU na politické úrovni a to nejen na mezinárodní a evropské úrovni, ale i té lokální.

Podařilo se však ještě něco. INDUSTRY 5.0, tedy PRŮMYSL 5.0 se dostal na listinu oficiálních názvů a výraz SINGLE-USE se stal dokonce slovem roku 2018. 

Rád bych proto využil prostoru vlastních firemních stránek a Popřál Vám i Vašemu podnikání a to nejen pro rok 2019, ale i léta následující, ať jsou časem bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách. Vzájemnou spoluprací budeme schopni budovat společně svět bez odpadů a plýtvání, svět jehož budování bylo důvodem založení společnosti, kterou reprezentuji.

INDUSTRY 5.0 - Móda není Odpad (plný záznam přednášky)

V poslední dny měsíce října jsem měl tu čest vystoupit jako jeden z mluvčích na konferenci FASHINTECHDAYS 2018 organizované ve Francouzském Roubaix, pod záštitou university a předních institutů z kolébky světové módy. Byl jsem požádán, zda-li bych s účastníky nesdílel svůj pohled na otázku módy v prostředí PRŮMYSLU 5.0. 

Učinil jsem tak s velkou chutí a ze dvou přednášek byly s ohledem na zájem díváků nakonec přednášky tři a průnik PRŮMYSLU 5.0 do módního průmyslu zdaleka nekončí, je to naopak jeho začátek.

Věřím proto, že Vás necelých 22 minut mé přednášky a s ní souvisejících dotazů zaujme a budu rád, stane-li se i toto video jedním ze základů naší vzájemné spolupráce.

https://www.youtube.com/watch?v=NjILbGFk1Is&t

Zpráva pro účastníky klimatické konference COP24

V předposledním týdnu měsíce listopadu 2018 jsem se z videa namluveném slavným spisovatelem a cestovatelem dozvěděl, že se Organizace Spojených Národů a organizátor klimatické konference COP24 rozhodli dát slovo a židli lidu. Proto jsem toho využil a své slovo natočil a zaslal. 

Nežádám mnoho, jen to, aby vůdci národů byli skutečnými vůdci a šli svým národům příkladem a sami začali se změnou v podobě ukončení plýtvání a generování odpadu. S ohledem na stoupající zájem umísťuji toto video a to jak v jeho původní anglické, tak i následující české verzi na stránky, které jsou BRANOU KE SVĚTU BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ. Najít jej však můžete samozřejmě i na mém youtube kanálu.

https://www.youtube.com/watch?v=tbXBU5dv_jk&t

https://www.youtube.com/watch?v=CXurVjyWsAw

Věřím, že křeslo, které patří k nejoblíbenějším u všech návštěv nezůstane dlouho prázdné. Protože nejen, že jej budu využívat ke sdílení svých myšlenek já sám, ale věřím, že v něm brzy usednete i Vy a budeme tak moci začít, svět bez odpadů a plýtvání budovat společně.

INDUSTRIAL UPCYCLING byl oceněn na světové úrovni

Na počátku měsíce Dubna 2018 jsem byl informován, že jsem byl nominán v souteži BUSINESS INNOVATORS AWARD 2018. Moc jsem si z toho nedělal, protože podobných zpráv dostávám více a přiznám se, že jsem na to do 10. Července 2018 úplně zapomněl.

Ve zmiňovaný den mi to však připoměl a to přímo fyzicky, obsah balíčku, který mi doručil kurýr společnosti DHL. Tento totiž neobsahoval vzorky materiálů a přebytků, na což jsem zvyklý, ale něco úplně jiného

Obsahoval oznámení, že jsem vyhrál první cenu v kategorii CEO OF THE YEAR 2018 a to v oblastech PREVENCE PLÝTVÁNÍ ODPADEM A BEST INDUSTRIAL UPCYCLING COMANY 2018.

 

Mám z ceny samozřejmě velkou radost, kterou mi jen trochu kazí dvě skutečnosti. Tou první je fakt, že nevím, kdo mne nominoval a tou druhou skutečnost, že stejné osenění by si zasloužili všichni lidé, kteří se rozhodli SVĚT BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ BUDOVAT SE MNOU a s ním i pomáhat PRŮMYSLU 5.0 zastavovat chybný směr vývoje udávanýkonceptem PRŮMYSLU 4.0.

Věřím, že to kdo mne nominovali patří k pravidelným návštěvníkům můch stránek a proto říkám DĚKUJI, teším se na další spolupráci

Michael Rada

INDUSTRY 5.0 - HAŠENÍ SUCHOU MLHOU - technologie efektivního využívání vody

V měsíci Dubnu 2018 byla zahájena podpora technologie hašení suchou mlhou, kterou v inovované podobě vyrábí britská společnost ALATYR. Na základě představení technologie a fyzických ukázek jejího účinku kterého je dosahováno i přes úsporu 95% vody, jsem se rozhodl zařadit tuto technologii mezi technologie PRŮMYSLU 5.0

Prvnímu osobnímu jednání s majitelem společnosti předcházely mnohočetné diskuze na sociálních sítích. Diskuze, které prokazovali, že oba hovoříme společným jazykem, jazykem efektivity, pod kterým není míněn jazyk rodný.

Je to již čtvrtý projekt of okamžiku představení koncepti PRŮMYSLU 5.0, který aktivně a v reálném prostředí napomáhá šetření vodními zdroji. Projekt na než se slova "VODA JE POKLAD" vynálezce větrného-vodního-čerpadla FLORIŠ, hodí přesně.

Technologie SUCHÉ MLHY je totiž mnohem více než jen novou "hadicí, kohoutem, vozidlem" určeným pro boj s požárem, je to totiž kompletní změna způsobu hašení a to v rámci komplexního logistického řetězce.

95% úspora vody znamená mimo jiné

 • flexibilnější a rychlejsí zásahy díky menším vozidlům
 • rychlejší likvidaci a tím i minimalizaci rizika ohrožení zdraví nejen účastníků, ale i požárníků
 • minimalizaci ekonomických ztrát na majetku
 • možnost aplikace nejen v budovách, ale i vozidlech a to bez nutnosti masivních zásahů do jejich konstrukce
 • schopnost uhasit všechny druhy požárů a to včetně zásahu elektřiny, olejů a dalších míst a látek

Všechny výše uvedené skutečnosti mne přesvědčily, že si SUCHÁ MLHA, resp. technologie společnosti ALATYR, zaslouží označení INDUSTRY 5.0 TECHNOLOGY.

https://www.youtube.com/watch?v=WyZohEFUkMY

Aktuálně probíhají jednání k implementaci technologie nejen v prostředí výrobních závodů a průmyslových parků, kde se pohybuji nejčastěji, ale i u požárníků, developerů, provozovatelů obchodních center.

https://www.youtube.com/watch?v=cjcsLp5h6DQ&t=4s

V neposlední řadě pak začala jednání s výrobci vozidel a to jak osobních, tak i nákladních, o implementaci technologie přímo do konstrukce vozů a to včetně elektrických, kde by nádrže o objemu několika litrů zásobující technologii vyrábějící SUCHOU MLHU, mohly zachraňovat nejen majetek, ale hlavně lidské životy.

https://www.youtube.com/watch?v=x6fxfz-QOYo&t=2s

Více informací získáte přímo u mne, či na stránkách www.alatyr.one

INDUSTRY 5.0 - VĚTRNÉ-VODNÍ-ČERPADLO FLORIŠ - technologie synergie vody a větru

Od začátku roku 2018 se rozvíjí spolupráce s výrobcem unikátních větrných-vodních čerpadel FLORIŠ. Majitel a vlastník Pavol Floriš prokázal, že jeho technologie a výrobky spolehlivě a bez pomoci elektřiny, či dieslových agregátů dokáží čerpat vodu i po desetiletí.

Slova VODA JE POKLAD všek pro pana Floriše nejsou ekonomickým ukazatelem, ale podnětem k tomu, aby přinesl na trh unikátní řešení, které díky své "jednoduché" konstrukci, kvalitě a schopnosti pracovat v téměř všech podmínkách získalo nejen trvalé uživatele v tuzemsku a zahraničí, ale i ocenění EON GLOBE AWARD, či ocenění Indické vlády.

Rozhodnutí pomoci větrným-vodním čerpadlům FLORIŠ k další expanzi souvisí se skutečností, že tato technologie pomáhá efektivnímu využívání, ale ne nadužívání vodních zdrojů a to i tam, kde již podzemní voda ve standardních hloubkách není dostupná.

Druhá generace tak dokáže přivést vodu až ze 100 m hloubky a to při 94% účinnosti pracovního válce. Obě tyto kritéria jsou ve světě unikátní.

Aktuálně probíhají jednání k odprodeji kow-how a to jak v tuzemsku, tak zahraničí, s cílem udělat technologii přístupnější i v regionech dlouhodobě postižených suchem a z něj i vyplývajícím ekonomickým nedostatkem.

Více informací získáte přímo u mne, či na stránkách www.pfloris.cz

INDUSTRIAL UPCYCLING rezonoval na konferenci LOGISTICS RIDE 2018

Ve dnech 19 a 20.dubna 2018 proběhl v režii LOGISTICKÉ AKADEMIE Ostrava již třetí ročník logistické konference s názvem LOGISTICS RIDE. V rámci této konference jsem byl organizátory požádán o pčíspěvek, který jsem věnoval systémové prevenci vzniku odpadu

Prezentace nesla název NEVIDITELNÉ BOHATSTVÍ a její video záznam je k dispozici na síti youtube a v tomto příspěvku. 

S ohledem na dopad, který na účastníky obsah měl a to i díky odpovědi na závěrečnou otázku z publika byl tento malý příspěvek vyhodnocen jako druhý nejlepší z celé konference a ocěněn organizátorem.

Věřím, že věty "PLAST NENÍ ZLO. ZLO JE JEDNORÁZOVOST" budou znít v uších nejen účastníkům, ale všem kdo je uslyší a přeji Vám, aby se Vám dařilo jednorázovosti vyhýbat a budovat tak svět bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách. Rád Vám a Vaší firmě pomohu toto rozhodnutí realizovat.

Nový ZERO WASTE projekt roku 2018 úspěšně vstoupil na Český trh

V rámci aktivit rozvoje projektů systémové prevence vzniku odpadu probíhala v roce 2017 intenzivní jednání s potenciálními partnery reflektujícími pravidla INDUSTRIAL UPCYCLING a L.E.D. metodologie. Dovolte mi představit první, který v roce 2018 vstoupí do rodiny mezinárodní sítě IBCSD LAB.

Projekt nese shodný název jako výrobek, který reprezentuje KNEDLÍK DO RUKY a je malou, ale významnou evolucí českého gastronomického trhu.

KNEDLÍK DO RUKY je teplou svačinou, která přináší české kulinářské poklady do cestovní podoby a to bez snahy šizení kvality obsahu. Mění se ze zásady jen forma, která se přizpůsobuje potřebám doby a strávníkům.

Proč KNEDLÍK DO RUKY a INDUSTRIAL UPCYCLING?

Důvod je prostý. Výrobek nejen, že respektuje pravidla pro prevenci vzniku odpadu vytvořená, ale zároveň umožňuje okamžitou integraci a tím i akci, namísto dlouholetých plánů o tom co by, kdyby. Obzvláště velký ohlas vzbudil při všech "ochutnávkách a testech" v prostředí průmyslových závodů a logistických parků, kde po desetiletích doby bagetové přináší čerstvý vítr, který si každý jednotlivý strávník chválí.

Jsou zde však ještě tři další důvody

 1. KNEDLÍK DO RUKY ve všech svých variantách výborně chutná
 2. KNEDLÍK DO RUKY je snem logistika i zásobovače z pohledu formy a užitných vlastností
 3. KNEDLÍK DO RUKY vymyslel a dovedl do podoby finlího výrobku člověk, který jej vyvíjel s láskou a ta je cítit v každém soustě.

To jsou důvody proč se já osobně a má společnost, do projektu od 1.1.2018 aktivně zapojujeme

Přeji Vám všem dobrou chuť a kdyby se na Vás nedostalo, dejte vědět, namíříme své kroky co nejdříve právě do Vašeho závodu, či firmy.

Novoroční video přání do roku 2018

https://www.youtube.com/watch?v=uoCl7TaYeik

Hlavní mluvčí konference BALENÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Riga, Lotyšsko, 14. září 2017

Na základě osobní žádosti organizátora výše uvedené konference, budu mít tu čest 14.září 2017 uvést v pozici KEY NOTE SPEAKER konferenci PACKAGING FOR SUTAINABLE BUSINESS, která bude probíhat v hlavním městě Lotyšska dne 14.9.2017.

Důvodem žádosti byl požadavek návštěvníků, dozvědět se více o PRŮMYSLU 5.0, který je, kromě dalšíh činností náplní mé vlastní práce a jehož koncept jsem měl možnost definovat jako první na světě.

Konference je otevřená a bude probíhat v angličtině, jste tedy vítání a jak mi sdělil organizátor v případě výrazného naýšení počtu účastníků nad 200, resp. nad 300 mají připravenu možnost přesunu do větších prostor.

Pro vlastní vstupenky a registraci, kontaktujte prosím slečnu Santa Butäne - santa.butane@db.lv , která Vám ráda zašle upřesnění.

Jsem rád, že díky intenzivní práci, jsou výsledky budouvání světa bez odpadu a plýtvání vidět v čím dál více světových destinacích a těším se na možnost setkání s Vámi. 

P.S. odlétám z Prahy 13.9 ráno a vracím se 15.9.2017 večer, vždy přímým letem. BUdete-li mít zájem můžeme strávit ve společné diskuzi i samotnou cestu.

 

Nominace na cenu FOUNDER OF THE YEAR pro Českou republiku

V pátek 4.8.2017 jsem obdržel informaci, že jsem byl nominován organizací CENTRAL EUROPEAN STARTUP AWARD do finále soutěže o titul ZAKLADATEL ROKU.

Rád bych poděkoval těm, kteří mne nominovali i porotě, která mne vybrala do boje o tento titul a věřím, že vítězství umožní globálně ukázat, že SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ je možné vybudovat, budou-li se používat nástroje, které jsem měl možnost nejen vytvořit, ale i definovat, vybrušovat a hlavně na své cestě za tímto cílem i používat.

Všem, kdo by mi chtěli dát svůj hlas, je dána tato možnost na stránkách - http://centraleuropeanstartupawards.com/vote, stačí zvolit Czech Republic, První kategorii FOUNDER OF THE YEAR a stisknout tlačítko VOTE. Budete-li tuto radostnou událost sdílet i ve své síti a mezi svými známými, budu Vám vděčný a předem děkuji.

Jsem rád, že tolik z Vás nechce žít na skládce a mezi titul ZAKLADATEL ROKU a BOHÁČ nedáváte rovnítko.

 

V Senátu parlamentu jsme převzali Čestné uznání za INDUSTRIAL UPCYCLING

Ve čtvrtek 16.6.2017 jsem měl tu čest se účastnit předávání cen prvního ročníku soutěže pořádané Ministerstvem Průmyslu a Odpadu a dozvěděl jsem se, že projekt který vznikl ve spolupráci se slečnou Šárkou Jakešovou, nesoucí název FLORIUM, byl vyhodnocen jako pátý nejlepší ze 135 zúčastněných.

Po návštěvě pana Michala Horáčka, kandidáta na nového prezidenta České republiky, je to již druhý přímý kontakt s politickou sférou naší republiky.

 • Počet účastníků                       135
 • Název soutěže                           PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 
 • Konkurence                               SKANSKA, ACELOR MITTAL, REPLAST, SKODA AUTO a další

Z plánovaných 30 minut bylo 90

Ve středu 24.5.2017 navštívil na vlastní žádost naše prostory v Plzni pan Michal Horáček, kandidát na nového prezidenta České republiky

.

 • Původní dohodnutá doba trvání 30 min
 • Skutečná doba trvání                       90 min
 • Téma: Představení principů PREVENCE VZNIKU ODPADU a výstupů jejich implementace. Slova a zkušenosti partnerů, kteří své podnikání nestaví na slibech jiných, ale na vlastním úsilí a práci. 
 • Pan Horáček si k sezení vybral křeslo, vyrobené mýma vlastníma rukama z kartonových dutinek od strečové folie a sedmivrstvého kartonu ze zámořského balení. Nebylo-li by INDUSTRIAL UPCYCLING, obé by pravděpodobně skončilo na skládce.
 • Test jízdy na elektrické jednokolce v rámci E-MOTION dokázal, že jít příkladem a zkoušet neznámé, není budoucímu prezidentovi cizí.
 • Více informací zde: https://www.michalhoracek.cz/pestujme-produkty-lidi-ne-stroje/

Více informací

Nečekaná, ale příjemná prezidentská návštěva

V pátek 19.5.2017 jsem dostal e-mailem a následně i telefonicky informaci o tom, že prezidentský kandidát, pan Michal Horáček, projevil zájem při své návštěvě plzeňského kraje, navštívit i prostory, kde vzniklo nové průmyslové odvětví, které jako jediné na světě životní prostředí neničí a neodčerpává nerostné suroviny, ale aktivně ho chrání. Tím místem jsou prostory naší společnosti.

Je to pro mne čest a věřím, že takto osvícení politici, budou těmi, kteří budou země řidit. Setkání není uzavřené, takže budete-li mít zájem prohlédnout si to samé, jste vítání. Detaily níže.

 • Místo: IBCSD LAB, Pobřežní 8, 301 00 Plzeň (budova Fišerovi vily navazující na KD PEKLO)
 • Datum: 24.5.2017
 • Čas: 13:00 začátek jednání
 • Téma: Představení principů PREVENCE VZNIKU ODPADU a výstupů jejich implementace a diskuze na téma možností uplatnění v průmyslu i státní správě, stejně jako ve vzdělávacím systému z něhož by  měly vycházet budoucí lídři a obyvatelé nejen naší země, ale naší Země.

Den Země oslaven s PLANET 21 a ZERO WASTE seminářem

 • Semináře a školení jsou dobrým základem změny firemní kultury
 • Zaměstnanci pochopí důležitost předcházení vzniku odpadu a zamezení plýtvání
 • Naučí se nacházet cesty tam, kde si dříve mysleli, že končí
 • Je to cesta jak zbavit zaměstnance profesní slepoty a pomoci jim začít opět generovat profit, ne odpad, jak je tomu v mnoha firmách
 • Díky seminářům a školením na téma ZERO WASTE a WASTE PREVENTION budou Vaši zaměstnanci vidět svou práci jinak a sami budou přicházet s nápady, jak zlepšovat a zefektivňovat prostředí a práci samotnou

Více informací

INUPS 2017 se rozšiřuje do firemního prostoru

 • Networkingová firemní setkání se rozšiřují do formy firemních školení
 • Zaměstnanci pochopí nástroje předcházení vzniku odpadu
 • Naučí se nacházet cesty tam, kde si dříve mysleli, že končí
 • Podporuje spolupráci a sdílení v týmu, jako základ efektivní práce
 • Je to cesta jak zbavit zaměstnance profesní slepoty a pomoci jim začít opět generovat profit, ne odpad, jak je tomu v mnoha firmách
 • Nechte si vytvořit tým, se kterým utečete konkurenci

Na stránkách prezidenta mezinárodní odpadové asociace ISWA byl 13.4.2017 publikován náš pohled na svět bez odpadů a plýtvání

 • IBCSD LAB hledá cesty tam, kde je jiní končí
 • Spolupráce a sdílení patří k naší práci
 • Stále hledáme cesty jak zapojit všechny do společného budování světa bez odpadů a plýtvání - WE SHOULD BUILD WASTELESS WORLD TOGETHER

Více informací

Our team E-MOTIONEERS participated on a Smart Mobility Hackathon in Prague

 • IBCSD LAB´s team E-MOTIONEERS presented the POWER E-NJOY clean mobility project with positive response
 • Final pitch recording 
 • POWER E-NJOY final pitch presentation would be available in download sec
 • Based on resspose and number of requests we decided to launch crowdfunding campaign to finalize the developemnt and launch the prototype in 2017
 • Looking forward your support  for WE SHOULD BUILD WASTELESS WORLD TOGETHER

Otevřený seminář ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci - organizuje Logistická akademie

Co Vám předáme / co Vás naučíme

Absolventům kurzu budou dány do ruky nástroje, jejichž aplikace nebude často limitována investičními možnostmi  společnosti, ale jen schopnosti vnímat logistiku odlišně, komplexněji, jako jeden z hlavních nástrojů, při jehož efektivním užívání bude dobrým a úsporným pomocníkem, namísto drahého a rozhazovačného pána. Poslání - "Negenerujte odpad, generujte profit!"

Obsah kurzu
 • Úvodní iniciační přednáška „wake up“ k tématu
 • Rozbor metodologie 6R
 • Implementace 6R na příkladech z praxe
 • Případové studie
 • Rozbor aplikovatelnosti ve firmách účastníků
 • Kalkulace predikovaných úspor a jejich složení
 • Nové pojmy a jejich význam
 • Definice limitů

Rozsah školení od 9.00 do 16:00 hod., max. počet účastníků 10.

Termín dle zájmu, info na vyžádání / Cena 4 200,- Kč / Lektor Michael Rada

Pro přihlášení prosím využijte odkaz zde: http://www.logistickaakademie.cz/kurzy/zero-waste-v-logistice-a-logistickem-retezci


NAŠE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA BLOGU:

942c2e70a03a8b3951d7d5a97a73c71c

942c2e70a03a8b3951d7d5a97a73c71c

161bd2ab1a326ecbabd3d27c26f1e3ff

Celý článek
942c2e70a03a8b3951d7d5a97a73c71c

942c2e70a03a8b3951d7d5a97a73c71c

161bd2ab1a326ecbabd3d27c26f1e3ff

Celý článek
942c2e70a03a8b3951d7d5a97a73c71c

942c2e70a03a8b3951d7d5a97a73c71c

161bd2ab1a326ecbabd3d27c26f1e3ff

Celý článek

IBCSD LAB - naše zakládající společnost - byla nominována magazínem CORPORATE VISION nejlepší společností v oblasti prevence vzniku odpadu!

INupS - NETWORKINGOVÁ SETKÁNÍ NOVÉ GENERACE

Networking a sdílení patří mezi důležité předpoklady úspěšného a udržitelného rozvoje společností. INupS vnáší do obou novou formu a vrstvu umožňující plynulý přechod ze sdílení virtuálních informací na sdílení fyzické. 

INupS napomáhá kontinuelní a efektivní iplementaci principů prevence vzniku odpadu a ZERO WASTE do prostředí firem a společností a to za minimálních nákladů.

Jasně daný formát a pravidelnost, umožní vytvoření široké MLR platformy nesoucí hmatetelné výsledky a to jak po environmentální, tak i ekonomické rovině.

Aktuálně: Příští termín a konkrétní místo bude včas upřesněno, pro přihlášení stačí napsat do zprávy, pošleme Vám podrobné informace. Přihláška je platná uhrazením ceny 1 490,- Kč bez DPH za seminář bank. převodem nejpozději týden před účastí. Více informací zde http://industrial-upcycling.cz/index.php/nase-sluzby/

Chcete se dozvědět víc a vědět, jak na to?

UMÍME ZVÝŠIT VÁŠ PROFIT

Jsme tým profesionálů pro tyto oblasti:

 • prevence vzniku odpadů
 • logistika výrobních přebytků a obalů
 • zvýšení efektivity nákupu spotřebních materiálů
 • interní komunikace a firemní kultura
 • změnové procesy - Change management
 • finanční a krizový management