10.000.000 není k zahození

Projektům prevence vzniku odpadu v průmyslových závodech se věnuji již několik let. Za tu dobu, nejen, že jsem dal celému odvětví libozvučné jméno – INDUSTRIAL UPCYCLING, ale prošel jsem i nemalou řádku závodů, které i přes svou ekonomickou „úzkost“ přetékaly bohatstvím.

Právě o tom, dnes přednáším ve svém vstupu na nejlepší tuzemské logistické konferenci LOGISTICS RIDE 2018 a věřím, že má slova a myšlenky budou přijaty stejně pozitivně, jak tomu bylo v minulých letech. Mé vstupy totiž na sebe navazují.

V názvu mám číslici, ale nejedná se o částku vyjádřenou penězi, jedná se o počet kusů.

O počet, z něhož se bohatství tvoří.

Je to totiž počet vyrobených výrobků, které prošly v závodě mého klienta rukama lidí, kteří do nich vložili svůj um, technickou zručnost, lásku, či někdy jen fyzické schopnosti.

Když se podíváme na internet, zjistíme, že se tržní cena jednoho výrobku pohybuje v rozmezí 0,20 – 1,50 Kč, ovšem exklusivní kousky atakují i řády několika desetikorun za kus.

Celé množství, čítající objem odpovídající dvěma až třem kamionům bylo schováno zraky lidí, kteří denně chodí kolem a jen a pouze pamětníci si vzpomínají, kolik bylo s výrobou práce, ale pamětníků tu moc není.

Ovšem jsou to nejenom samotné výrobky, které mají svou hodnotu.

V archivech zapomnění jsou to i obaly v nichž jsou uloženy.

Stroje, a komponenty, které je vyráběly.

Technologie, které pomáhaly zrodu.

A Mnohem, mnohem více.

To vše, dostává se nyní po dlouhé době zapomnění opět na světlo světa, aby se ukázalo, že hodnota lidské práce roste.

K tomu, abychom ji dokázalo ocenit, ji musíme vidět a pak stačí maličkost

Najít někoho, kdo pochopí že 10.000.000 ks může znamenat prodejní cenu vysoce převyšující tu kupní a zhodnocení investice tak může být velmi zajímavé. Právě takovéto lidi a firmy sdružuje INDUSTRIAL UPCYCLING. Všichni mají jedno společné, pochopili, že je lepší

GENEROVAT ZISK, NE ODPAD

Někdo si myslí, že teď, když je poklad nalezen, stačí si sednout a čekat až přijde ten, kdo jej ocení.

Je mi líto, tak to není. Je totiž třeba vzpomenout si, co říká a učí metodologie 6R

  1. ROZEZNEJ to už jsme učinili a poklad našli
  2. ROSMYSLI SE to je to co nás nyní čeká
  3. REALIZUJ to je to co přijde
  4. REDUKUJ
  5. ZNOVU POUŽIJ
  6. RECYKLUJ

Na poslední tři se snad ani nedostane, protože ty přichází na řadu až když se vytvoří odpad, a právě tomu systémové prevence vzniku odpadu předchází.

A co Vy, nemáte také někde neviditelný milion?

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář