INDUSTRY 5.0 už nikdo nezastaví

Vzpomínám si jako by to bylo včera, že když jsem 1.12.2015 psal a následně publikoval článek nazvaný INDUSTRY 5.0 FORM VIRTUAL TO PHYSICAL, měl jsem při jeho čtení zvláštní pocit. Už jsem ten pocit znal, znamenal příchod výrazné změny a pocit mne nezklamal.

Tyto řádky píši 26.2.2020 a do tohoto dne od začátku roku 2020 proběhlo již ve světě 26 konferencí, workshopů, přednášek, které spojovalo stejné téma – INDUSTRY 5.0. Bohužel mnoho z nich spojovala ještě jedna drobnost, neměli o podstatě a principech INDUSTRY 5.0 ani ponětí.

Použil-li bych slova PROROKA* pak jen Zemdlení opakovali slova zemdlených

Již několik měsíců po mém článku upřesňujícím principy INDUSTRY 5.0 se totiž objevili první zloději snažící se prvenství přivlastnit a udělat z komplexního celku jen a pouze prodejní nástroj pro své jednoruké roboty.  V průběhu let se k nim přidávali další. Jedni prodávali technologie, druzí umělou inteligenci, třetí výzkum, čtvrtí jen slova a reporty, analytické dokumenty a zprávy, a to vše bez toho, aby přišli s INDUSTRY 5.0 do přímého styku.

To totiž, jak to tak vypadá, výsledek není zdaleka tak důležitý jako profesorský titul, jméno známé, či bohaté společnosti, či organizace, či kulaté razítko prokazující „vědecký“, či minimálně akademický původ.

Krásným příkladem daného stavu je EVROPSK8 UNIE, či lépe řečeno komise Evropské unie, kde téma po dvou letech v českých rukou, kde se za celou dobu podařilo zorganizovat dvě konference teoretiků pro teoretiky, převzal agendu do rukou matematik, profesor a hned začal zostra, a to 20minutovou přednáškou na téma INDUSTRY 5.0 na čtyřhodinové konferenci o vývoji průmyslu a trendech.

Místem konání je samozřejmě Brusel, aby to neměl daleko.

Pan Jose COTTA

Pan Cotta může být odborníkem na matematiku, může být i dobrý politik, co však není, a to vím zcela určitě a se 100% jistotou je to, že není odborníkem na INDUSTRY 5.0.

Jeho řeč pravděpodobně napíše někdo jiný a on ji jen přečte a sklidí potlesk za nesmysly, kterými ve vztahu k INDUSTRY 5.0 bude obecenstvo krmit.

Myslím, že pan Cotta a mnozí další experti nemají ani zájem znát skutečnost, zbytečně by je to totiž zatěžovalo a odvádělo od činnosti, za kterou už dávno dostali zaplaceno těmi, jejichž zájmy hájí a co mohu s jistotou říci je i skutečnost, že to nejsou zájmy těch, kdo je volí a kdo přispívají na jejich platy, protože experti citovaní v médiích a často zvaní na pódia, jsou často ve službách státu a stejně jako politiky, a další pracovníky státní správy je platí občané ze svých daní a dobrovolných i nedobrovolných příspěvků na provoz největších a nejméně efektivních organizací světa.

Co mne naopak těší je zájem těch, které, když je upozorním na chybu, či nesprávný výklad, se nad mými slovy zamyslí a stojí jim za to věnovat čas odpovědi, ve které je téměř vždy otázka A JAK TO VLASTNĚ JE? JAKÝ JE INDUSTRY 5.0?

Zatímco v letech před rokem 2020 mi stačilo kontrolovat vývoj INDUSTRY 5.0 jednou měsíčně, již v únoru 2020 to musím dělat denně, tak vysoká je frekvence zájmu a záběru. Indonésie, Austrálie, Chorvatsko, Polsko, Švédsko, Japonsko, USA, Mexiko, Jižní Afrika, Austrálie a mnohé další destinace rozeznívá shodný výraz. Je proto nutné, aby tento měl i shodný význam a o to se nyní snažím.

Kontrola, komunikace, šíření mi dnes zabírají jednu až dvě hodiny denně. Čas, který však strávím rád, protože je časem budováním budoucnosti, která jak jsem si již dávno uvědomil začíná již dnes a je v mých rukách.

Chcete i Vy vědět co Vás díky INDUSTRY 5.0 čeká? Pak zavolejte 728492512, napište, či se objednejte na návštěvu míst, kde se INDUSTRY 5.0 zrodilo, na adresu Pobřežní 8, Plzeň. Na rozdíl od zájemců z Indonésie, Asie, či Ameriky, to nebudete mít tak daleko

*PROROK, kniha Chalíla Džibrána

P.S. Deset mesíců po napsání a zařazení článku do redakčního systému vydala Evropská Komise zprávu o tom, že INDUSTRY 5.0 byla zařazena do programu UDRŽITELNÉHO ROZVOJE EVROPSKÉ UNIE. Toto informaci doplnila i čtrnáctistránkvou zprávou na jejímž konci, jako předposlední z odkazů, je mé jméno a odkaz na DEFINICI INDUSTRY 5.0 publikovanou na mém profilu. O necelý měsíc později jsem absolvoval hodinovou vortuální konferenci s autorem a jeho kolegou. Jak můžete slyšet ze záznamu, nebere Evropská Komise INDUSTRY 5.0 vážně a považuje ji spíše za dobrý slogan. Dost dobrý na to, aby o 14 později ta samá Evropská Komise zurganizovala Průmyslové dny, na které opět zvala i za pomoci názvu INDUSTRY 5.0, ale opět bez snahy o to, abych já, jakožto jediný autor a člověk s osmiletou praxí s implementací, k účastníkům promluvil.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář