141

141

Jak jsem psal zmiňoval již vícekrát, mám rád čísla. Ne pro jejich hodnotu, ale pro jejich estetickou stránku. Jsou štíhlá a rovná, kulatá, krátká i dlouhá, každé jistě dokáže vyprávět příběhy, ale nemyslím si, že je tak vidí ekonomové, matematici, účetní či analytici.

141 se mi zjevilo nedávno

A jeho spojení s E-MOTION přišlo jako zcela samozřejmé

Je totiž E-MOTION, a to v jeho nejryzejší podobě.

Je to stav, kdy se jezdec stane jízdou, a to bez ohledu na to, je-li mužem, ženou, dítětem, či seniorem a má-li svůj stroj pod nohami, či pod prodlouženými zády.

Tento stav není závislý na rychlosti, či počtu již ujetých kilometrů. Je stavem mysli a těla, jež jsou ve společné harmonii.

141 je součet věku dvou jezdců.

Dvou mužů, kteří se znají po celý život jednoho z nich, ale připadá jim, jako by to bylo ještě déle. Sdílí společné vzpomínky na budoucnost a budoucnost si berou za vzpomínky.

Každý žije svůj život takový, jaký je, bez příkras a štěstí, které je jen tak pomíjivé, jak vysoká byla částka na jeho pořízení.

Sto Čtyřicet Jedna

Nebo také

Padesát Jedna Tisíc Čtyři Sta Šedesát Pět

Tolik je 141 let dní

Ti kdo sledují mé články, či práci déle ví, co pro mne založení E-MOTION znamenalo a znamená. Není to hračka, je to životní styl, což potvrzuje nejen množství najetých kilometrů, ale i přátel, které jsem díky E-MOTION našel. Lidí, s nimiž nebýt toho, že máme všichni o kolečko víc, bychom pravděpodobně neztratili ani slovo.

Pro mne je E-MOTION součástí světa bez odpadů a plýtvání, který stavím, protože osobní čistá mobilita do tohoto světa patří a je jedno jakou má podobu. Na rozdíl od politiků a ředitelů a mluvčích energetických koncernů, pro mne osobní mobilita není omezena na automobil jež má čtyři kola, ale již déle než tři roky sleduji a šířím a spojuji lidi, kterým stačí pro jejich potřeby kolo jedno, či dvě, na tom nezáleží a nepotřebují miliardové investice do vybudování sítě nabíjecích stanic, protože si stačí s domácí zásuvkou.

STO ČTYŘICET JEDNA

To je počet cest, které bych ještě rád se svým dědečkem udělal protože pro něho i pro mne, stala se cesta námi samými a čas, přestal existovat.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář