300% je dobrý základ

Po včerejším, jiném příspěvku, v němž má slova byla by jen a pouze rušivým elementem se vrátím ke svému standardu. Rád bych sdílel výsledky spolupráce s klienty, kteří se rozhodli přistoupit k INDUSTRIAL UPCYCLING s očekáváním podpory vlastního podnikání.

S oběma projekty jsem začal téměř souběžně, tedy na počátku roku 2018, v době, kdy jsem dokončoval projekt rozsahu výrobního závodu klienta v jižních Čechách. Každý z projektů je jiný a každý zasahuje do jiného segmentu podnikání a života.

Přesto právě INDUSTRIAL UPCYCLING dokázal být sjednocujícím prvkem, který oběma projektům umožnil, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, dosáhnout navýšení objemů prodejů o 300%.

První MYŠLENKA, která každému podnikateli, či řediteli podniku, či firmy jistě proletěla hlavou, pravděpodobně byla „TO MUSELO STÁT PENĚZ“

Zklamu Vás.

Nestálo.

Oba projekty byly postaveny na ekonomickém základu zvaném ZERO ROI. Tedy nulová ekonomická investice na začátku.

JAK JE MOŽNÉ, ŽE NEINVESTOVALI A DOSÁHLI TAKOVÝCH VÝSLEDKŮ?

Je další myšlenka ve stejných hlavách.

Zde už je odpověď složitější, ale základ je shodný.

INDUSTRIAL UPCYCLING byl základem pro změnu strategie přístupu k produktu a přístupu produktu k trhu.

Namísto ekonomického cíle, jsme s klientem, či lépe řečeno s obchodním partnerem, stanovili cíl neekonomický, a to v obou případech.

V tom prvním, který před dvěma týdny vyvolal silnou vlnu pozitivních ohlasů se stala cílem možnost zaručit přístup k pitné vodě všem, kteří si její hodnoty dokáží skutečně vážit jako dárce a podmínky života, nejen zdroje snadných příjmů rostoucích s nedostatkem.

Ve druhém případě pak bylo cílem nabídnout pracujícím továren, firem a podniků možnost změnit své „rychlé stravování“ na teplé a chutné.

Oba projekty a jejich majitelé pak potvrdili respektování principů prevence vzniku odpadu a plýtvání, a to v celém rozsahu, což pro ně a jejich výrobky nebylo nové, protože mají podvědomě tento princip v sobě integrován.

Po tomto upřesnění jsme si definovali změnový plán postupu a oba projekty v rámci jednoho měsíce od prvního setkání začaly se změnou. Má pomoc spočívala v nastavení a definování postupů, implementaci, korekci kroků, ještě před vykročením a představením na trhu, a to jak u mých klientů, tak i prostřednictvím čtenářů mých blogů, sociálních sítí a sítí profesních, které jsem dlouhá léta stavěl. Podporoval jsem samozřejmě i samotnou logistiku, která je pro oba projekty velice důležitou složkou rozhodující o úspěchu, či neúspěchu.

Výsledkem prvních tří měsíců je rozdíl 300% v prodejích a trend ukazuje na další růst ve stejném tempu.

Předpokládám, že někteří ze čtenářů si položí otázku PROČ TO DĚLÁM?

Zklamu Vás, ale není to pro peníze. To že učím své klienty odpoutat se od ekonomického cíle, není jen Kázáním vody a Pitím vína, sám se tohoto pravidla držím. Mým cílem je VYTVOŘIT SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ.

Věřím však, že partneři, budou respektovat i principy dělení zisku, tak jak jsme byli dohodnuti a částí svých zisků odmění i mne samotného tak, abych mohl tyto prostředky investovat dál, do dalších projektů a nástrojů, kterými cíl, který jsem si stanovil, bude zase o něco blíž.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář