Postiženi dostatkem

Zatímco se tuzemská i světová media a s nimi neziskové a nestátní organizace předhání ve výčtu toho, kdo vše trpí nedostatkem, zcela se opomnělo na ty, kteří jsou na tom možná ještě podstatně hůře trpí totiž dostatkem, a to často nadměrným.

„Většina věcí, co člověk v životě musí dělat, je otravných“ zaslechl jsem.

Nebylo to na úřadu práce, nebylo to z lavičky obsazené lidmi bez domova, nebylo to v žádné ze škol, na kterých jsem přednášel ani na konferenci. Prostě to bylo.

Bylo to na místě, kde na nedostatek by si nikdo nestěžoval.

Bylo tam teplo, jídlo, pití, sucho.

Pitná voda se jako zázrakem objevovala v prostoru pro ni určeném, stejně jako toaletní papír, či kuchyňské papírové ubrousky.

Všeho bylo dost, a přesto obyvatelé stále bědovali.

Bylo to v den, kdy se se stále usměvavý generální ředitel jedné z největších developerských společností zaměřených na průmyslové stavby pochlubil na síti LINKEDIN tím, že díky výstavbě nového logistického centra pro svého klienta dosáhla skupina hranice 300.000 m2 zelených budov jejichž zeleň vychází kromě jiného ze světově uznávané certifikace BREEAM.

Nová budova zabírá plochu 25.000 m2

To je pět fotbalových hřišť.

Oněch 300.000 m2 je 60 fotbalových hřišť.

Informace mne zaujala, a protože znám jak společnost, tak jejího generálního ředitele, položil jsem dotaz: „Co bylo na místě předtím, než tam vyrostla ona zelená stavba?“ Ač jsem to nečekal, dostal jsem odpověď a spolu s ní návštěvu mého profilu dalšími pracovníky společnosti.

Odpověď mne velmi zaujala a dovolím si ji přeložit. Pan ředitel totiž, stejně jako já na sítí LINKEDIN komunikuje převážně anglicky, aby jeho příspěvky byly srozumitelné i pro většinu uživatelů této globální sítě, kteří nehovoří českým jazykem.

Zde tedy odpověď:

„Krásná pole řepky, která způsobila otravu raků v místním potoce, který je nyní mrtvý… Všechny chemikálie pro ošetřování pole byly vždy splaveny přímo do potoka. Udělali jsme testy v době jiné výstavby v lokaci Dobrovíz. Plocha se nachází 20 m od silnice – jedl byste Michaeli něco z tohoto pole jestli by se tam pěstovalo něco jiného? Kolik zemědělců jste oslovil s žádostí o přechod na udržitelné zemědělství?“

Originál textu níže

Beautiful repka field which caused the poisoning of the crayfish in the creek and the creek is a dead area… All the chemicals for the treatment of the field were flooded directly to the creek. We have done the tests as we have developments in Dobroviz close by. The field is 20 m from the motorway – would you like to eat anything from that field if replaced with anything else, Michael? How many farmers did you reach out to with the request for sustainable farming?

Měl jsem radost, že pan ředitel odpověděl. Jeho odpovědi dostávám již více než dekádu, ještě v době, kdy působil u jiného developera.

Můj nejčastější dotaz rok za rokem zněl stejně

PROČ VAŠE SPOLEČNOST NEVYUŽÍVÁ K VÝSTAVBĚ EXISTUJÍCÍ BROWNFIELDY.

Od roku 2007 se odpověď vyvíjela. Zatímco v prvních letech zněla následovně

BROWNFIELDY JSOU NEVYUŽITELNÉ

Objevilo se pak

BROWNFIELDY JSOU VE ŠPATNÉ LOKACI

následované

VÝSTAVBA NENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÁ

Na konci roku 2017 a pak hlavně v roce 2018 se i u tohoto developera objevila poprvé snaha využití některých brownfieldů.

Po celou dobu se stavělo, a i nadále staví na greenfieldech, tedy zelených loukách. Vypadá to, že podobná drobnost certifikační agenturu netíží. Proč by měla, zaplaceno dostanou, a s dalším diplomem a certifikátem bude vidět nejen klient, ale i agentura sama, tak proč se zatěžovat takovým nesmyslem, jako možnost zachování původní krajiny a přírody, že.

Přiznám se, že jsem panu řediteli za odpověď poděkoval a doporučil mu, aby rozšířil developerský slovník o další pojem DEATHFIELD, či chcete-li v jazyce českém SMRTOZEM.

To jsou pole, která zabila řepka, resp. všechny ochranné postřiky, které zachránily žlutý poklad.

Bude-li totiž developer argumentovat stejně, je pro něho Česká republika polem neoraným a to doslovně. Bude tedy moci stavět na polích dál, protože vlastně dělá dobro.

Abych nezapomněl na otázku položenou v závěru, i na tu jsem odpověděl.

Sdělil jsem, že jsem sice tolik zemědělců neoslovil s žádostí přechodu na udržitelné zemědělství, zato podporuji projekty, které dokáží z MRTVOZEMĚ opět udělat zemi živou a může je najít na stránkách www.florium.cz, www.pfloris.cz, www.growlight.cz, či nejnověji www.biofitos.eu

P.S. za úvodní obrázek děkuji autorovi Ondřeji Heppnerovi a serveru protiproud

P.P.S. jen den před publikací článku se objevila na síti linkedin oslavné zpráva, že další průmyslová zóna „Ostrov Sever“ hledá nájemníky pro svých (jestli se nepletu) 100.000 m2 skladových ploch. Tolik dobra před Vávocemi, tolik dobra.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář