ZEN Závodů a Obcí

V době intenzivního zásobování lokálních solárních elektráren slunečními paprsky v kombinaci s nárazovými větrnými dávkami pro elektrárny větrné, se zdá, že energie bude vždy dostatek. Je to zdání, které klame, a to hlavně proto, že případný nedostatek vyřeší existující energetická síť.

Právě ona s existujícími desetitisíci sloupy a miliony kilometrů drátů po kterých elektrická energie teče zdá se být největší ze silných stránek konceptu energetického zásobování.

Stejně však, jako u půjčoven elektrických koloběžek v ulicích se však už dnes ukazuje, že silná stránka může být tou nejslabší. Stačí totiž větší výkyv počasí, a energií nabitý energetický štít padá jak kostky domina, či domeček z karet.

Čím dál častěji čteme, že za absenci elektrické energie v desetitisících domácností, může vítr.

Není tomu tak.

Může za ně člověk a důvěra k centrálnímu rozhodování o tom, co je dobré a co nikoli.

Centrální zásobování energiemi je dobro.

Lokální je zlo, které je nutno potlačit.

Tato myšlenka silně rezonovala v začátcích fotovoltaického podnikání v tuzemsku, kde hlavní a největší energetický gigant ČEZ nevynechal ani jednu příležitost, aby ukázal, jak jsou solární panely špatné a poškozují vše a všechno, a hlavně narušují energetickou stabilitu země ve středu Evropy. Bylo to jen pětiletku předtím, než se sám stal jedním z největších provozovatelé solárních fotovoltaických parků, aby ukázal, jak jsou solární panely dobré a pomáhají všem, a všemu, a hlavně podporují energetickou stabilitu země ve středu Evropy.

Velkým obrům, k nimž ze ČEZ, EON, ENEL a další společnosti řadí, je jedno zda-li zavelí Hot, nebo Čehý, důležité je, že velí. V principu totiž nedělají nic jiného, než se soustředí na své zisky a jejich růst, bez ohledu na realitu a roztříštění své moci za pomoci „řešení mimo síť“ nazývají a budou nazývat zlem.

Je tomu skutečně tak?

Přichází totiž na jeviště ZEN – Základní Energetická Nezávislost určená pro závody a obce.

Již v několika svých příspěvcích z minulého i letošního roku jsem hovořil o technologii LNG, neboli Liquid Natural Gas, či chcete-li Zkapalněný Zemní Plyn. Tato technologie rychle roste a co je zajímavé, její aplikace mimo logistické prostředí, začíná nabývat na síle čím dál silněji.

Jeden z důvodů je dobře viditelný na obrázku níže ukazujícím srovnání mezi technologií zemního plynu v jeho plynné a kapalné podobě. Tento obrázek vznikl při realizaci projektu energetické nezávislosti prvního výrobního závodu, jehož majitelé se rozhodli přestat podporovat vazalství a závislost na obrech a začali svůj energetický růst řešit jinak, efektivněji.

Předpokládám, že všichni ředitelé závodů, či minimálně jejich ekonomičtí ředitelé, kteří opakovaně řeší překročení povolených limitů spotřeby a tím i nemalé pokuty a penále zbystří. Měli-by, ale nejen z důvodu úspor za elektrické energie. Řešení, o kterém hovořím, totiž nabízí nejenom ji, respektive nejenom energii elektrickou, ale i standardní zemní plyn vhodný například do manipulační techniky, či ve městech a obcích k pohonu vozidel hromadné, ale i osobní přepravy, a navíc nabízí ještě chlad, a to v současných opět pro změnu rekordních teplotách, není bezpředmětné.

Nejvíce ovšem oceňuji nezávislost na síti. Je jedno hovoříme-li o síti elektrické, či plynové. Na plynofikaci vesnice, sídliště či továrny stačí relativně malý prostor, do kterého pak budou dle nutnosti zajíždět vozidla se zkapalněným plynem a o zbytek se postará dodaná o obsluhovaná technologie poskytovatele.

Chcete-li vědět více, napište mi na můj e-mail michael.rada@industry50.biz či zavolejte na +429728492512, rád Vás spojím s těmi, pro koho silná stránka indikuje slabost a jež se obrů nebojí.

P.S. Když se tato technologie ve městech a obcích spojí napříkald s technologií solárních pouličních lamp, může se stát, že zbydou peníze na incestice, které se již tak dlouho odkládaly z důvodů krmení nenasytných obrů. I tady mohu pomoci.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář