9.000.000.000 : 10.000.000 = 900

I takto bychom mohli nazvat článek, který zveřejnili Hospodářské noviny. Je ukázkou toho, že i čísla dokáží lhát, čím vyšší jsou, tím lépe jim to jde. Krásné na tom celém je, že lžím jako první věří sami lháři stejně jako tomu, že peníze nesmrdí.

V originálním znění (bez titulků) zní název článku následovně

„KŘETÍNSKÝ A SPOL. BOJUJÍ O PÁCHNOUCÍ DEVÍTILILIARDOVÝ BYZNYS. ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ PŘEROZDĚLÍ TRH S KOMUNÁLNÍM ODPADEM“

Jen o dva měsíce dříve se stejná číslovka objevila v jiném článku, na jiném médiu, titulek nám avizoval, že

UNIPETROL ZVÝŠIL ZISK NA DEVĚT MILIARD

Jak to tak vypadá, je to částka oblíbená

Když jsem si článek četl musel jsem se smát. Od srdce. Majíce před sebou žebříček chudáků, kteří při své cestě za bohatstvím přichází o všechno.

Živě se mi vybavil první den zahájení projektu druhotného zužitkování dřevěných obalů jednoho z mých klientů. V první den realizace testu funkčnosti, tedy v den, kdy odpadová společnost, která se o odpadové hospodářství klienta starala již jednu dekádu odvezla, ale již nepřivezla kontejner na dřevěný odpad si majitel této společnosti pozval na kobereček partnera, který reagoval pozitivně na mé oslovení a nabídl své know-how a technologii na pozici partnera projektu.

Tyto dvě společnosti spolu nemají nic společného, a to až na maličkost, ta první se rozhodla z ODPADU udělat nesmrtelnou dojnou krávu, ta druhá se rozhodla pomoci ODPADU předcházet.

I přesto došlo k vyhrožování likvidací nejen v rámci pole působnosti.

Den po tomto výstupu jsem měl možnost účastnit se konference na téma CIRKULÁRÍ EKONOMIKY, kterou organizovala Rakouská Obchodní Komora v Praze, za „podpory“ hlavního města Prahy, MŽP a MPO.

Český dotek na konferenci, nebudu-li počítat krásné prostory Brožíkova sálu Staroměstské radnice, byl tristní. Jedna nepravda stíhala druhou. Politická Prohlášení Plná Prázdnoty.

Jedinou výjimkou byla paní Soňa Jonášová, její cirkulární příspěvek dal trochu světla do žumpy ministerské.

Konference se konala v krásném, historickém prostoru Brožíkova sálu Staroměstské radnice v Praze, trvala od 9:30 do 16:00 hod a celé dopoledne bylo věnováno pasívním přednáškám tuzemských a Rakouských mluvčích a závěr dopoledního bloku byl věnován smíšené diskuzi u kulatého stolu (části k níž byla přizvaná i paní Jonášová). Tento okamžik byl jediným, kdy byl dán čas na dotazy publika.

Byl jediný a položil jsem ho já sám

„NEMYSLÍTE SI, ŽE JE SPRÁVNÝ ČAS NA NOVOU DEFINICI TOHO, CO JE ODPAD?“

Ptal jsem se v jazyce Německém a první odpovídalo české družstvo, konkrétně paní Jonášová, a i přes vyhýbavou odpověď, bylo z jejích slov jasné, že to nepovažuje za špatnou myšlenku.

Druhým byl pan Jan Maršák, druhá ruka Ministerstva Žehu Posledního a z jeho odpovědi zněl pravý opak a brunátnost tváře ukázala, že jsem svůj dotaz formuloval správně a jasně.

Rakouští zástupci byli opatrní, ale jejich odpověď byla v souladu s odpovědí paní Jonášové.

Třešničkou na dortu byl oběd, resp. diskuze u oběda, kde se u mého stolu vystřídalo mnoho návštěvníků i mluvčích a každý jediný nejen, že kvitoval dotaz samotný, ale každý jediný potvrdil, že to, co se nazývá definice, žádnou definicí není, ale je to (ponecháno v originále) SCHEISSE a BULLSHIT.

Tato konference ukázala nejen důvod, proč nechodit na politické akce, ale i to, že mé rozhodnutí nečekat s konstrukcí světa bez odpadů a plýtvání na politiky, bylo správné rozhodnutí.

Rozhodnutí, které změní svět a změna už začala

A těch DEVĚT MILIARD jsou na ní jen drobné, pro sběrače s nataženou rukou na okraji cesty.

P.S. Český zájem o změnu asi nejlépe vyjadřuje tento obrázek

Během slunečného dne byla ve slunečním světlem prostoupeném Brožíkově sále zapnuta světla, resp. 80% světel a nikomu z přítomných, kromě mne, to nepřipadlo zvláštní.

P.P.S. O víkendu před vydáním tohoto příspěvku, tedy tři měsíce po jeho napsání se konala v Japonském Kyotu konference zástupců G20, aby se dohodla na ukončení znečišťování oceánů plastem. Jak ukazuje fotografie z akce, vysmátých zástupců bylo na akci mnoho a vypadá to, že se všichni smějí lidské hlouposti, díky které opět v KOYOTU mají možnost dál ničit svět prázdnými sliby. Kolik světel asi svítilo zbytečně zde?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář