A bude video?

Tak tuto otázku jsem dostal při telefonickém jednání s jedním z klientů. Od klienta, který se chystal na konferenci FENOMÉN 4.0, která se konala ve Zlíně, ale bohužel se nakonec, z důvodů změn pracovních plánů, nemohl účastnit.

„Bude“ slíbil jsem, ale nedalo mi to, abych se nezeptal, proč se ptá.

„Rád bych totiž slyšel, jak bude vypadat PRŮMYSL 6.0, když jste číslo 5 definoval tak přesně.“ odpověděl.

Obojí mne zaskočilo i potěšilo v jeden okamžik.

Jediné místo, kde se totiž mohl dozvědět o části obsahu mé přednášky, bylo na mém vlastním youtube kanálu, kde jsem tuto informaci uvedl, nebo v blogu, kam jsem link vložil.

Mám partnery, klienty, následovníky na všech kontinentech a pokud si dobře vzpomínám, pak jsou mé stránky a blogy navštěvovány ze 116 zemí světa. Po zavedení GDPR je sice obtížnější získat podrobné informace, ale i počet států a přístupů ukazuje na růst.

Video bude, bohužel bude mít jednu nevýhodu.

Bude jen v jednom jazyce a to Českém.

YOUTUBE již neumožňuje, to co před příchodem nového vlastníka, tedy opatřit video i v neplaceném profilu titulky, což je škoda.

Nevadí, připravuji se totiž na další zahraniční přednášku, která bude v angličtině.

Když jsme u přednášek. Tyto jsou již několik let nedílnou součástí mé vlastní práce a i prostředků, které získávám na budování světa bez odpadů a plýtvání. Mnozí to již pochopili a platbu za vystoupení berou jako běžnou věc.

Jsou však i tací (a není jich málo), kteří by přednášku chtěli (optimálně ne, jen jednu), ale zdarma.

Nejen, že nehodlají mluvčím zaplatit za přednášku samotnou, ale ani krýt cestovní náklady a ubytování, s cestou spojené.

Nejzajímavější na celé věci není tento aspekt, ale skutečnost, že se jedná ve většině případů o organizátory akcí, které nemají volný vstup, právě naopak, lístky jsou naceněny velmi vysoko, což prý (dle slov organizátora) souvisí s prestiží celé akce.

Dvě až tři vstupenky, či lístky, nejen, že často zaplatí vystoupení mluvčího, ale deset jich zaplatí všechny spojené náklady, a i přesto zní vyjádření na úhradu nákladů většinou takto:

JE NÁM LÍTO, ALE NEMÁME NA ÚHRADU NÁKLADŮ MLUVČÍCH PROSTŘEDKY.

A je to.

Prostředky jsou. Ne však zájem se o zisk dělit s těmi, kdo k němu napomohou.

Jak přesně tento stav kopíruje stav z dalších průmyslových odvětví, z továren, z firem, závodů, podniků i korporací, ze státní správy a politiky.

Na konferenci zmiňované v úvodu tohoto příspěvku byly na programu tři bloky, či chcete-li, tři podia

BUSINESS, HR a SMART

Všemi třemi se prolínala myšlenka nutné změny přístupu k lidem a jejich práci, všemi třemi se prolínala myšlenka nutnosti inovovat a všechny tři se podařilo uzavřít finálním blokem zaměřeným ne na současnost, ale budoucnost, v tomto případě budoucnost v podobě PRŮMYSLU 5.0. který jsem měl tu čest zahájit svým příspěvkem.

Téměř 250 lidí v sále sedělo a vnímalo každé slovo, každý obraz

Téměř 250 lidí v sále dvacet minut nedýchalo

Téměř 250 lidí neměl žádný dotaz

Než vypukla bouře

A já věřím, že 250 lidí bude 250 dělníků budujících SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ

P.S. Zatímco u příkladů nadnárodních konferencí výše, které odmítli úhradu nákladů, organizátor konference FENOMÉN 4.0 tuto nabídl, protože ví, že získané prostředky mi pomohou udělat další krok ne cestě ke světu, v němž chce vidět žít i své vlastní potomky a další generace.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář