Bištasán

K našim životům patří změny. Ty malé vnímáme, ty Velké však často přehlížíme a ocení je až dějiny. Jedna taková se stala 17.2.2019 a jejím iniciátorem nebyl nikdo jiný než budoucí prezident nově vznikající země. Státu, který má jasný cíl své existence

Bez ohledu na počet obyvatel bude MALÝ

Bez ohledu na schopnosti obyvatel bude LEVNÝ

A hlavně nebude nikoho OTRAVOVAT

Bude vlastně takovým parazitem, který je tak důležitý pro existenci svého nositele, že si bez něj svůj život, či chcete-li svou existenci již nedokáže ani představit.

A protože ani já, nechci stát na rozcestí dějin stranou, rozhodl jsem se ještě před vyhlášením požadavku a soutěže, věnovat novému státu jméno, a to bez nároku na odměnu.

Navrhuji název BIŠTASTÁN

Název, který nejen ukazuje na velikost, či chcete-li na malost, s níž byl založen, ale i na historickou postavu, která se o jeho vznik nejvíce zapříčinila.

B I Š T A S T Á N

Je zemí nečekaných možností, zemí, kde včera je dáno a zítra bylo předevčírem. Zemí, kde budoucnost je v minulosti a dá se hodně ušetřit opráší-li se staré červené knížky z nichž vůdce zakladatel čerpá svou moudrost.

BIŠTASTÁN má vše co potřebuje.

Armádu úředníků, vlastní armádu podvodníků, charismatického vůdce, jenž namísto ohraných vavřínových věnců zvolil přírodní motiv čapího hnízda.

Bohužel mu k dokonalosti schází jediné.

Nemá, kde by vznikl.

Ne že by polností a lesů neměl otec zakladatel dost. Ne že by neměl prostředky na dokoupení zbytku v zemi, kde byl nucen ve vyhnanství ze své mateřské země živořit, to má, ale překážky, které jsou mu kladeny zatím nedokáže překonat.

Těmi překážkami jsou lidé, obyvatelé země, která exulantovi poskytla azyl, a tito lidé mají (ač je to těžko uvěřitelné) vlastní názor a mnozí z nich se nebojí ZLODĚJE nazývat ZLODĚJEM, PODVODNÍKA PODVODNÍKEM a LHÁŘE LHÁŘEM.

Jsou mezi nimi dokonce tací, kteří odmítnou nabízenou koblihu

A dokonce i tací, kteří odmítnou ruku s titulem a medailí, která vynesla by je na pedestal, jen o kousek nižší, než je ten vůdcův.

Zatím však státu scházelo jméno a je možné, že právě tato maličkost způsobovala, onu rezistenci obyvatel nejevících zájem o koblihu, a dokonce ani o kuře, které díky moderním technologiím dokáže z vejce na dospělého jedince s hmotností převyšující dvě kila, vyrůst za několik málo dní.

Rád bych v závěru popřál BIŠTASTÁNU a jeho vůdci a zakladateli, aby zemi zaslíbenou našel co nejdříve a realizovat stěhování národů co nejdříve. Bude-li to ještě letos, optimálně do léta, nebudu se vůbec zlobit, protože hvězdné plány, hvězdné pěchoty by neměly být haceny povrchnostmi jakými jsou Pravda, Láska, či dokonce Spravedlnost a Zákony vykládanými pro všechny shodně.

Doufám, že mé přání, sdílíte a když ne, jistě se najde místo po boku vůdce, který se nikdy nestane politikem, aby se nikdy nestal ministrem, aby se nikdy nestal premiérem.

P.S.Zatímco vůdce nového Baštistánu hledá správnou lokaci, já byl pozván univerzitou v hlavním městě jeho rodné země k úplně první přednášce na téma INDUSTRY 5.0 v této zemi. Každý máme jiné cíle, někdo hledá zemi pro sebe, jiný ji chce zbavit odpadů a plýtvání pro všechny.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář