Blíží se Mikuláš

A letos bude doprovázen nejen křikem, či úsměvem dětí, ale i implementací revoluční myšlenky tzv. jednodenního politického systému vládnutí, který se mi podařilo předeslat a představit již na konci roku 2015 v mediu, které ohlásilo implementaci, o které bude nyní řeč.

Jednodenní vláda

Někomu může tento koncept připadat nelogický, či dokonce ekonomicky náročný, ale já si po důkladném zvážení myslím, že ani jedno není trefné.

Pravděpodobně pak smýšlí i stávající a budoucí prezidenti, protože jak jinak si vysvětlit titulek v novinách jednoho z nich, který vidíte níže.

Jsem dokonce přesvědčen o tom, že i časování, je zvoleno správně, přeci jen je prosinec měsícem pohody a lásky a svátků radosti a proto, je možné využít všelidové euforie a zavést nový pořádek hezky v klidu a pohodě.

Dříve, než se podíváme na to, jak bude celý systém fungovat, je třeba upřesnit, že je možné, že mnohé z politických stran, mohou mít s tímto systémem problém. Není to však systémem, ale skutečností, že 365 členů na jednu funkci, či křeslo, může být moc i po obsazení jednoho jediného místa. To je však věc, s níž si jistě poradí naši zákonodárci, kteří najdou řešení, umožňující splnit novelu zákona, i poté, kdy jí čin plně odporuje, a naopak splňuje vše, co by měl splnit trestný čin.

Tuto starost však ponechme jiným a pojďme se podívat na samotnou funkčnost nového systému tzv. jednodenní vlády, jako příklad můžeme si vzít například právě onu deklarovanou prezidentskou (pardon premiérskou) funkci, které se na Mikuláše ujme nejlepší z Čechů, Slovák Andrej Babiš.

Co se tedy bude dít

Ráno přijme z rukou prezidenta, případně jeho zástupce, pověření k jednodennímu vládnutí, následně bude oficiálně představen vládě, parlamentu a lidem, a dostane zbylý čas na vykonání činů a akcí, které si pro dobu svého vládnutí předsevzal.

Na konci dne pak předloží analýzu v podobě KPI porovnávající plán s výsledkem, předá získané premiérské propriety správci, jenž je následující den postoupí dalšímu z kandidátů.

Za svou činnost pak bude, v případě splnění plánu, odměněn plnou sazbou denní odměny, která bude (jak je zvykem) v případě nesplnění krácena.

Pak může odjet domů a žít dále životem řádového občana, který se bude těšit, že měl možnost změnit stát, v němž žije, k lepšímu a předat ho tak dál.

Úspory, o kterých jsem hovořil na začátku, budou pak vyplývat z absence nutnosti zaměstnávat a platit poradenské sbory, řidiče, ochranky, vozové parky, ubytování, stravování a mnoho dalších propriet, které dnes náleží všem, kteří dřou se dnem i nocí, aby se měli lépe.

Omlouvám se, abychom se měli lépe

Zároveň na rozdíl od stávajícího stavu, bude možná a reálná kontrola splnění plánu jeho promítnutím do reality dne dnešního, ne roku 2050 a podobně, které jsou příliš vzdáleny na to, aby mohl být viník chybného rozhodnutí veden k odpovědnosti za to, co svou nečinností, či špatným rozhodnutím způsobil.

Věřím, že projekt uspěje a Česká republika bude po výrazech ROBOT a TUNEL, schopna dát světu další, který bude znamenat změnu, jež povede ke změně politiky jako celku.

Už se na to těším.

A co Vy?

P.S. a víte, že to s tou jednodenní vládou není tak špatný nápad, v Řecku ji již implementovali a jak se mají dobře

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář