Budoucnost je ručně dělaná

Dnešní příspěvek bude jiný. Zatímco mnohé jiné mne inspirují k převedení tématu do angličtiny vhodné pro publikaci na serveru MEDIUM, kde k dnešnímu datu bylo publikováno již 149 příspěvků, je tento český příspěvek převodem originálního anglického textu, na který byla tak silná reakce, že mi to nedá.

Výraz HAND-MADE znají snad všichni, i ti co anglicky nemluví.

Tento výraz vyjadřuje, že daný výrobek byl vyroben ručně, nebo chcete-li rukodělně.

Neznamená to, že by nebylo možné si jeho výrobu zjednodušit a zrychlit za pomoci strojů a technologií, stalo-li by se tak, pak by tento produkt ztratil jednu důležitou vlastnost, kterou má právě proto, že byl vyroben lidskýma rukama – SVOU UNIKÁTNOST.

Tato často souvisí s nedokonalostí, díky níž, nejsou dva výrobky naprosto shodné.

Vadí to?

Komu?

Vám?

Vidíte stačí tři slova, tři otázky, abyste si uvědomili, že vlastně není důvodu, proč byste se měli dívat na odlišnosti jako na chyby, a přesto je na tomto přístupu postaven celý průmysl.

Nemluvím o jednom průmyslovém odvětví, hovořím o CELÉM PRŮMYSLU

Ano, stejně jako hovořím o světě a míním tím ZEMI, na které žijeme, hovořím o PRŮMYSLU bez ohledu na segment, lokaci a uplatnění.

V každém průmyslovém oboru je totiž prvotní zaměření cíleno na MNOŽSTVÍ, nebo-li KVANTITU a to kvantitu shodných výrobků. Velmi dobrým příkladem jsou prezentace Čínských výrobců. Jejich součástí je vždy jedna, či více fotografií ukazující obrovské haly a skladové prostory plné výrobků, kde často je jeden jako druhý.

Stejné je to i jinde

I proto je silně etablováno a zavedeno v každé továrně oddělení KONTROLY KVALITY, které má, kromě jiných povinností za úkol i eliminaci, či vyřazení odchylek, výrobků, které vykazují tzv. NESHODU se standardem.

Zatímco pro obyčejné smrtelníky je jeden křivý šev na koberečku do auta přehlédnutelný, pro QC znamená vyřazení a vyhození. To samé u oblečení, to samé o autosedaček, křesel, to samé u domácího textilu, papírových výrobků, knih, sklenic. Obalů, talířů, ředkviček, prostě všude.

PRŮMYSL ODCHYLKY OD STANDARDU NETOLERUJE

Je zvláštní naslouchat vprostřed lesa manažerovi kvality jenž se rozplývá nad různorodostí prostředí našlapujíce naboso na jehličí ve svém pokusu zbavit se obuvi jako prvku standardu.

Každý z nás, každý tvor, každá rostlina, každý kámen, vše, co stvořila příroda je unikátem a krásou je právě unikátnost k níž prcháme ze standardů jimiž obklopuje nás průmysl.

Žijeme často v domech postavených mrtvými pro živé, jak říká PROROK z knihy Chalíla Džibrána.

Každá malba začíná první čarou, jak o tři sta let dříve řekl Mnich Okurka

A přesto jsme se nechali lapit do tenat unifikace

Všichni stejní, stejné uniformy, stejné účesy, stejná slova, stejné písně, stejné výrobky.

Budoucnost vždy byla tvořena rukama lidí a já věřím, že tomu tak bude i budoucnu. Budoucnost stavěli ruce plné mozolů a špíny, ruce, které však bylo možné omýt mýdlem a mírným proudem vody. Budoucnost nepostavili ruce, na kterých byla krev a bezmoc druhých, jež byla cenou za vlastní pohodlí. Ty totiž z těchto rukou nedokáže smýt ani nejdražší z mýdel, ani nejlepší ze šamponů.

Je na čase, abychom zbavili práci rukou stigmatu ponížení, či prohry. Není totiž důležitější činnosti.

INDUSTRY 5.0 je spojením rukou, srdce a mysli a výsledkem jsou výrobky, v nichž v každém jednotlivém je vložena láska a tu cítí ten, kdo je obdrží. Mají cenu, která se nedá vyjádřit penězi a snad i proto tvůrci, dávají je levně, stydíce se říci vice.

BUDOUCNOST JE TVOŘENA RUKAMA

A BEZ NICH

NEBUDE

NIC

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář