Byla jednou jedna škola

Neměla okna, scházela jí střecha a neměla ani dveře. Přesto vychovala více absolventů než kterýkoli jiný vzdělávací institut na světě. Jmenovala se ŠKOLA ŽIVOTA a i přesto, že byla nejdražším ze všech institutů, nebylo jediného žáka, který by si ji nemohl dovolit.

Na této škole není aplikován žádný známý hodnotící systém

Nemá ani osnovy zadané zadavatelem, či vlastníkem

Žáci stávají se učiteli a učitelé žáky, a i když se v ní hovoří všemi jazyky světa, všichni si rozumí. Ke zjištění kvality znalostí nepoužívají se prověrky ani testy. Vyučující nemají učební plán, a dokonce ani učebnice s obsahem posvěceným shora.

Tento článek jsem začal v hlavě koncipovat po absolvování první mezinárodní přednášky v rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT a jeho historii vedoucí zpět do roku 2016. Toto setkání s žáky a učiteli se uskutečnilo 12.12.2019 v Českých Budějovicích a konkrétně pak v prostorách Obchodní Akademie, která hostila kromě svých studentů i studenty a učitele v rámci programu ERASMUS, šlo o posluchače z Portugalska, Řecka, Bulharska, Slovinska a Rakouska. Spolu s českými studenty celkem 50 posluchačů a posluchaček.

Potěšením a poctou pro mne bylo, že v dlouhé historii, kdy se programu účastním, jsem měl možnost již podruhé přednášet ve společnosti jednoho ze zakladatelů tohoto programu, konkrétně pak ve společnosti Tomáše Formánka, zakladatele společnosti LOGIO.

Při každé z přednášek vnímám a vysvětluji, stejně jako další přednášející, jak důležitá je škola života.

Možná je to proto, že nikdo z nás není učitelem z povolání a jedinou pravidelnou zkušeností, kterou jsme získali ve vztahu k oficiálnímu vzdělání, jsme získali, když sami jsme byli žáky a studenty.

V každém případě mne pozitivně překvapila reakce posluchačů, která byla bouřlivá, a to obzvláště po skončení semináře. Tématem ERASMU bylo projektové řízení a udržitelnost a shodou náhod, či spíše dobrým plánováním, se oběma tématům věnujeme ve své každodenní praxi.

První dotazy, které po přednášce padly zněly

Nemohl byste udělat přednášku i pro nás v Rakousku, a u nás v Bulharsku a ve Slovinsku a Portugalsku?

Odpověď zněla

„RÁD, TAK UČINÍM, JEN JE TŘEBA KRÝT MÉ NÁKLADY SPOJENÉ S CESTOVÁNÍM A OBYTOVÁNÍM“

Byla a je to právě škola života v níž jsme žáky a vyučujícími zároveň.

Jsem vždy po každé přednášce unaven, ale i šťasten zároveň.

Jsem rád, že učení a učení splynulo v jeden celek a má slova jsou srozumitelná všem, bez ohledu na národnost, věk i povolání.

Přiznám se, že se na každou přednášku těším a má příprava trvá vždy dobu dost dlouhou na to, aby ji mnozí považovali za ztrátu času, ale copak mohu dát někomu víc, než sám sebe? Své zkušenosti a praxi a pomoci jim se rozhlédnout a ujistit je, že jsou to právě oni, kdo dokáží změnit svět a vybudovat si nový, takový, ve kterém budou rádi žít a budou hrdi na to, o vykonali.

Nejsem víc než člověk, a právě Č L O V Ě K je titul, kterého si vážím nejvíce.

Projekt MŮŽEŠ PODNIKAT je lekcí školy života, lekcí, skládající se ze stovek faset a příběhů a já jsem rád, že mohu být jednou z nich. Jednou fasetou a jedním příběhem

Věřím, že se brzy potkám ve škole života i s Vámi, protože kde jinde, a komu jinému, bych měl ukázat, jak lze předcházet vzniku odpadu a plýtvání, než právě Vám.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář