Chudí Bohatí, Bohatí Chudí

Dnešní příspěvek je zaměřen na ekonomickou stránku podnikání a udržitelnosti. K jeho napsání mne evokovalo nejen pět let vlastní praxe a zkušeností, ale i pěti minutové video jedné malé, bezvýznamné bankovní instituce – SVĚTOVÉ BANKY.

Proč chudí a proč bohatí? Proč opakuji obě slova v nadpisu dvakrát?

Začnu-li druhou otázkou, pak odpověď je jasná. Tato slova v obráceném pořadí, mají totiž naprosto jiný význam, dokonce by se dalo říci, že se jedná o pravý opak. A i přes tuto skutečnost, lidé s oběma slovy zachází tak, že je vidět, že si tuto skutečnost již neuvědomují.

Dalo by se to nazvat profesní, či jazykovou, nebo možné obsahovou slepotou, která přichází postupně, s přibývajícím objemem dat a informací, kterými své mozky a mysli plníme, a to bez ohledu na to, jsou-li důležité, či nikoli.

V roce 2018 se výrazně změnil přístup firem, institucí i politiků k otázce PREVENCE VZNIKU ODPADU A PLÝTVÁNÍ. Zatímco v letech 2013 až 2016 byl tento pojem byl spíše sprostým slovem, začali po něm v roce 2016 pokukovat a poptávat se první společnosti, a to hlavně v souvislosti s nově vytvořeným pojmem PRŮMYSL 5.0, který s ním úzce souvisí. Až do roku 2017 se však jednalo o jednotlivce a firmy v celkovém objemu několika desítek.

Rok 2017 už začal, a to opět v souvislosti s INDUSTRY 5.0 rezonovat globálně a indikoval výraznou změnu, která nastala v roce 2018, kde hlavně od druhého čtvrtletí nastává hlad po informacích a řešeních, které firmám efektivně pomáhají generovat profit, ne odpad.

V tomto roce se „malá jména“ začala měnit ne na „střední“ ale na ta největší. Mezi firmy na jejichž projektech prevence vzniku odpadu a plýtvání patří například největší světový výrobce nealkoholických nápojů, ale i největší poskytovatel digitálního mediálního obsahu následování například jednou z největších světových společností vyrábějících průmyslové dveřní systémy a mnoho dalších.

Všechny firmy bez výjimky přešly z deklarované snahy změny odpadového hospodářství na PREVENCI VZNIKU ODPADU a tím zamířily i k mé osobě, protože ač je to s podivem neobjevil se za celých pět let na světě hráč, který by průmyslu nabídl další funkční a reálný nástroj, kterým lze vzniku odpadu předcházet. INDUSTRIAL UPCYCLING je unikátní i nadále.

Právě v této souvislosti jsem měl v tomto roce šanci nejen navštívit více než stovku závodů v tuzemsku, ale i jednat ve Francii, či Velké Británii a začít připravovat projekty v Brazílii, Řecku, Rusku a nově i Tibetu.

Uvědomíme-li si energii, kterou změny generují, není se čemu divit, že se čím dál více hráčů chce svézt na, dle jejich analytiků „módní vlně“ popularity, s jediným cílem získat snadné peníze. A tak Česká Spořitelna nabízí Udržitelné Spoření. Tak vláda v řešení skládkování nikdy nezapomene uvést i předcházení vzniku odpadu, aby se neřeklo.

No a v této souvislosti přišlo video Světové Banky. Pět minut šokujících informací. Pět minut plných částečných polopravd vedoucích posluchače k domněnce, že odpadový hospodáři zachrání svět od odpadu. To, že je něco principiálně špatně může napovědět již samotný název stránek SVĚTOVÉ BANKY věnovaných tomuto tématu

WHAT A WASTE 2.0 a GLOBAL SNAPSHOT OF SOLID WASTE MANAGEMENT BY 2050

Neboli

TAKOVÉHO ODPADU 2.0 – GLOBÁLNÍ POHLED NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘTVÍ DO ROKU 2050

Víte, co tento název a projekt znamená?

Je garancí a písemným závazkem Světové Banky, že odpadové společnosti se až roku 2050 nemusí bát o svůj rostoucí business, protože tento bude podporován i z nejvyšších míst.

TO JE ŠPATNĚ

Oslovil jsem napřímo (přes síť) LINKEDIN dva ze tří mluvčích (třetí tam nemá profil) a nabídl jsem jim nejen propojení našich profesních sítí, ale i spolupráci. Uvidíme, jak na mou nabídku bude reagováno. Mám totiž obavu, že na schválení se musí ptát u lidí, kteří jim podklady pro video předali a řekli, co mají říkat a tito lidé SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ NECHTĚJÍ

Tak si prosím od nich nenechme změnit MODROU SKLENĚNKU na GLOBÁLNÍ SKLÁDKU

Dojít k tomu nemusí

Ale musíme

Chtít

Plzeň 12.10.2018 – 08:20 – Podzemní kontejnery, čisté město

P.S. i měsíc a půl po kontaktu pracovníků Světové banky nepřišla žádná odpověď a stejně tak nebylo reagováno na komentář pod videem. Proč by mělo, vždyť nejde-li o pěníze, nejde o nic.

P.P.S. jen maličkost. Při kontrole funkčnosti vloženého videa jsem si všiml, že můj komentář s dotazy byl smazán, proto jsem dal nový a jsem zvědav, jak dlouho pod videem zůstane.

P.P.P.S. pod videem jsou opět oba komentáře, tak jsem přidal třetí. Rád bych zároveň upozornil na skutečnost, že video bylo publikováno 20.9.2018, tedy před dvěma měsíci a za tu dobu ho shlédlo 1471 sledujících. Odhaduji, že investice do výroby byla kolem 7-10.000 EUR. Jestliže je to ukázka standardního nakládání SVĚTOVÉ BANKY se svěřenými prostředky, pak bych rád požádal o její zrušení. 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář