Čistá Praha Nečistá

Z pohledu Otce E-MOTIONEERa, jak mne někteří nazývají, sleduji pečlivě vývoj na trhu osobní mobility, a to nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí a přiznám se, že mi není známa jiná destinace, jež by o nutnosti čisté mobility tak intenzivně mluvila, jak intenzivně se ji snaží na svém území zlikvidovat, než město PRAHA.

Vedení města prohlašuje, jak zlepší prostředí a vyčistí vzduch a souběžně zavádí další značky a nařízení, která těm, kteří jsou ochotni do čistoty svého města udělat více než o ní jen mluvit, nutí ze strojů sesednout-

Zajímavé přitom je, že bez ohledu na osoby sedící na radnici, či stranu, která město dostala jako hračku na hraní, postupují radní vždy shodně.

Najít cíl

Zamířit

Vypustit další zákaz a s ním i značku

To vše bez ohledu na to, že skutečný problém není skryt ve strojích, které se zakazují, ale v neschopnosti města a údů moci, zajistit dodržování platných zákonů, které, ač to zní neuvěřitelně, měli by platit pro všechny stejně, a to nejen ve dne, ale dokonce i v noci.

Zatímco na konci roku 2016 vypustili radní od ulic značku ZÁKAZ SEGWAY, dostává se o dva roky později do ulic značka ZÁKAZ ELEKTROKOL A ELEKTROKOLOBĚŽEK, resp. motorových kol a koloběžek z nichž většina existujících má právě elektromotor jenž umožňuje nejen tichý, ale i čistý provoz bez rozsévání emisí mezi obyvateli a návštěvníky města.

Samozřejmě vím, že cílem vedení města není nic jiného, než dále proslavit Stověžatou matičku města a s ohledem na stáří jí dostat tisíce berliček v podobě značek, o které se bude moci opírat při pohledu na stále houstnoucí provoz vozidel se spalovacími motory a rostoucí velikostí, která bude znamenat výhru ve městě kde větší bere.

Zatímco v průmyslu by při nefunkčností opatření došlo k analýze kořenových příčin a jejich odstranění, tak aby se situace neopakovala, je vedení města obsazeno lidmi, kteří tohoto neví mnoho ani o tom, jak vést, natož o tom, že existují nástroje, které je možno využít pro změnu a nejsou jimi zákazy, které jen prokazují neschopnost a budou jen přibývat.

Zatímco v ostatních městech si dokáží udržet pořádek na ulicích a silnicích a všichni kdo nedodržují pravidla jsou nejen bez pardonu pokutováni, je v Praze tolerováno za obolus vše.

Zatímco světová města opouští první provozovatelé sdílených elektrokoloběžek, kteří si nedokázali poradit s pravidly, jsou v Praze vítání a na přivítanou dostanou po schválení provozu dárek v podobě další značky.

Čistá osobní elektromobilita nejsou osobní vozy, nejsou jí ani nákladní auta (ano i ta již existují) a nejsou jimi primárně ani elektroautobusy, ale jsou jí prostředky, které jsou svým rozměrem často menší než jezdec, který na nich jede.

Jsou určeny pro efektivní přepravu z místa A do místa B a to při respektování všech příslušníků provozu a to jak na vozovkách, tak na chodnících, stejně jako na cyklostezkách, či dokonce uvnitř nekonečných obchodních center radosti.

Elektrické jednokolky, patří k těm nejefektivnějším. Nejsou to nemotorné dvoukolé SEGWAY o hmotnosti 50 kg, nejsou to koloběžky, kola, skútry. Jsou to zařízení s jedním jediným kolem, ve kterém je umístěn elektromotor a baterií, která kolu dodává energii pro provoz a mají ještě něco, co ostatní prostředky nemají – ODPOVĚDNÉ JEZDCE, KTEŘÍ RESPEKTUJÍ OKOLÍ A VÍ, ŽE V PŘÍPADĚ NEHODY BY BYL NA PRVNÍM MÍSTĚ VŽDY JEZDEC, NE STROJ, KDO BY TO ODNESL.

Všichni jsme se museli jízdě učit, někdo kratší, někdo delší dobu. Se strojem jsme úzce spojení vazbou, díky které již 300g přenesení váhy znamená změnu rychlosti. Každému j jezdců se stroj odměňuje posilování jeho kosterního svalstva.

To je rozdíl. Osobní elektromobilita a E-MOTION nechává města (a nejenom je) čistými a plnými zdravějších lidí a je proto jen otázka, proč právě vedení hlavního města Praha, nemá o jedno, ani o druhé, skutečný zájem.

Je však dobře možné, že Praha chce i nadále postupovat v souladu s cílem plýtvat a utratit co nejvíce a že to umí dokázal mnohokrát, například i u „první zahrádky“ v ulicích. Zkrátka v Londýně se mají ještě co učit.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář