Co nám brání v předstírání?

Co nám brání v předstírání?

V den zahájení dalších voleb vedu na LINKEDIN diskuzi s německým členem mé profesní sítě nad mým článkem s názvem INDUSTRY 5.0: HOW TO CHANGE THE LAW, či chcete-li INDUSTRY 5.0: JAK ZMĚNIT ZÁKONY. Pán s dlouholetou profesní praxí si myslím, že se již politici a investoři změnili a udržitelnost je zajímá.

Myslím, že v Německu, dívám-li se na tamní dění, má pro politiky význam udržitelnost stejný význam, jako pro ty tuzemské, znamená:

UDRŽET SI DOBŘE PLACENÉ MÍSTO ZA KAŽDOU CENU

I přesto, že německý výraz NACHHALTIG neznamená UDRŽET, shodli jsme se nakonec, že na mém článku je víc než dost pravdy. Důvodem proč si myslel, že se přístup mění je skutečnost, že se lidé na pozicích „vůdců“, či dokonce „světových vůdců“ jak rádi sami sebe nazývají, naučili předstírat zájem o dění tak dobře, že jim nedělá problém se přiklonit k jakémukoli tématu a být se v hruď, že je pro ně tématem nejdůležitějším a že pro něj udělají vše.

Jedním z argumentů, které položil Wilhelm v úvodu naší diskuze, byla nová vlna investic do recyklace a startupů, či vítězství GRETY THUMBERG a získání finančních darů s cenami souvisejících.

K nápravě jsem si dovolil poukázat na skutečnost, že často bývá informace o investici tím posledním, co od daných příjemců slyšíme. Nejen, že se ztratí z médií, ale oni často ani nedodají výsledek, který slíbili, a to ani přesto, že objem získaných, či vybraných prostředků mnohonásobně převýšil původní potřebu nutnou pro splnění slibu, či naplnění business plánu, bez kterého většina investorů nepustí ani chlup.

Jedním z nejmarkantnějších projektů tohoto typu je OCEAN CLEANUP PROJECT, kde jeho zakladatel v první vlně vybral nejen více než 35 milionů dolarů, ale sbíral i královské ceny a ocenění na všech kontinentech. To všechno proto, aby se jeho zařízení, vymyšlené a testované ve vaně, rozlomilo po několika dnech praktického nasazení, a to i přesto, že na jeho výrobu bylo třeba pět let.

Bez ohledu na to, jak květnatě hovořil, či hovořila investorka o svém zájmu podporovat udržitelnost a udržitelné projekty, jak se politici předbíhají, kdo sníží objem CO2 více, jak banky proklamují, že firmy, které tak dlouho financovaly už dál financovat nebudou, ukazuje se, to nejen v případě INDUSTRY 5.0 a dalších mých vlastních projektů, že ti, kdož dokáží skutečně měnit a mění svět k lepšímu, jsou těmi posledními, na které mělo by se z bohatých finančních darů a fondů dostat.

Je až komické sledovat ČERNÝ ŠUTR, jak hrozí prstíčkem těm, kdo jen cíleně používal prostředky, které mu desetiletí dával na NIČENÍ ZA ÚČELEM ZISKU, a říká NE, NE, NE, TY JSI ZLÝ.

Je to stejně absurdní jako poslouchat prohlášení GOOGLE, MICROSOFT, AMAZON? ALIBABA a dalších že budou už za pět let schopni vynulovat svou historickou uhlíkovou stopu.

Přiznám se, že by mne zajímalo, do jakých škol chodili, ti, co tyto věty pronáší. Jaké školy navštěvovali autoři článků o nových enzymech, kteří tvrdí, že šestkrát rychleji, než za milion let je v počtu několika dní. Kam chodili ti všichni, že neví, že to co se stalo již nejde odestát?

MINULOST NEJDE ZMĚNIT

Byla, a tak to už zůstane.

Změnit lze jen budoucnost, která je nyní v rukách každého z nás a odsouvání začátku, není odsouváním budoucnosti, ale přivoláváním minulosti, která ze včerejška, stala se již dneškem a možná i zítřkem. 31.12.2019 odstartovali princ William a sir David Attenborough DEKÁDU ZMĚN oznámením ekologické „nobelovy“ ceny nazvané THE EARTHSHOT PRIZE. O devět měsíců později, dva dny před napsáním tohoto článku, vypadá stránka stejně jako v den oznámení, nestalo se vůbec nic. DEKÁDA ZMĚN BYLA ZAHÁJENA KÓMATEM.

Předstírání zájmu stalo se standardem na všech úrovních, protože ti, co mají peníze, si uvědomili, jak k nim přišli a změna, skutečná globální změna přístupu, by je odříznula od zdrojů, na které byli zvyklí. To platí pro všechny z křiklounů trousících udržitelnost všude, kde se objeví kamera, mikrofon či nápis média.

Co nám brání v předstírání? Čest a Hrdost

Proto se nedivte proč tolik zvolilo si předstírání za svůj vlastní obchodní model, vždyť se to tak dobře poslouchá, nemám pravdu?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář