Co v Odborech se naučíš, v EU jako když najdeš

Stále mne nepřestává těšit a překvapovat krása, květnatost a dokonalost českého jazyka. Vím, že i ostatní budou mít podobnou hloubku a možnosti, ale také jsem si vědom, že já k nim již pravděpodobně neproniknu a nebudu nechávat ani AI, či druhé, aby mi šeptali do ucha, co bych měl slyšet.

V každém případě si dovolím navázat na článek, s názvem MOHL BYSTE PŘIJET DO BRUSELU, který vyšel před 24 dny.

Zatímco první popisuje „dávnou minulost“, je ten dnešní odrazem bezčasového stavu politiky a politiků, protože jsou to právě oni, kdo za minutu „rozhodují“ o staletích, než se začnou objímat a poplácávat se po ramenou a jiných částech těla.

V každém případě jsem, na základě pozvání zpracoval prezentaci a tato byla v době zrušení pozvánky již téměř hotová. Nejsem zvyklý plýtvat svým časem, a proto jsem ji dokončil a umístil na youtube. S ohledem na to, že vznikla na popud komise EU vedené paní Studničnou, jsem informaci o publikaci zaslal, jak jí, tak její polské asistentce, přes kterou komunikace v angličtině probíhala.

Přeci jen je vždy asi lepší, než se dohodnout v mateřštině, používat jazyk třetí země, kterým ani já, ani protistrana nevládne s jistotou domácího hřiště.

Když jsem dával paní Studničnou do kopie svého emailu, všiml jsem si, že i přes svou relokaci do Bruselu používá e-mailovou doménu s koncovkou .cz a proto jsem se podíval, co se pod ní skrývá.

Je to ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ, zkráceně odbory, či bych spíše použil výraz odbory odborů.

Rád bych upřesnil, že i přes více než 30 let profesní praxe, jsem po celou dobu své profesní praxe v odborech nebyl a nejsem, neměl jsem totiž potřebu, dokázal jsem se hájit sám, když to bylo třeba a třeba to bylo hned několikrát.

Necelých 24 hodin po odeslání e-mailu jsem od paní asistentky dostal odpověď, poděkování a informaci, že si prezentaci určitě prohlédnou.

V době psaní tohoto článku k návštěvě videa z Bruselu nedošlo

Myslím, že k prohlédnutí nedojde ani do okamžiku, kdy bude tento článek publikován, což čítá sedm měsíců rozdílu.

Na stránkách www.cmkos.cz je kromě jiného video kde vystupuje předseda, či prezident odborů na podiu veřejné diskuze Českého Rozhlasu. Jeho vstupy, jako kdyby vypadly z diskuze kandidátů na prezidenta našeho státu a indikují možnost se vrátit hluboko do minulosti, kdy odboráři stát a republiku již vedli a přejmenovali ji na Socialistickou, aby ukázali světu, svou pokrokovost a soudržnost.

Co již ventilováno nebylo byla skutečnost, že na soudržnost a komfort mají nárok jen vybraní a barva knížky v náprsní kapse byla dobrým vstupním materiálem.

Je mi líto (i když mne to nepřekvapuje), že jsem za 7 měsíců od nabídky spolupráce v oblasti INDUSTRY 5.0, kterou jsem paní Studničné zaslal, dostal jen jedinou odpověď, resp. získal jen jednu přímou reakci.

Ukazuje to totiž, že odbory se rády poslouchají, a lidé v nich rádi určují jak pracovat, podmínkou však je, aby na ně samotné moc práce nezbylo, stačí když bude za ni odměna a to nejlépe nezanedbatelná a nekonečná, protože pak bude důvod vyjít opět do ulic s heslem

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář