Další z výročí

Nebýt připomenutí facebooku a LINKEDIN téměř bych zapomněl, že jsem včera oslavil dvě výročí, dvě zrození. Tím prvním bylo narození mé dcery, to je datum, na který nezapomínám, ale tím druhým bylo zrození společnosti IBCSD LAB, které se během šesti let z firmy stala konglomerátem, o jehož zastoupení se jedná ve stále větším počtu zemí na všech kontinentech.

Ano je to skutečně tak. IBCSD LAB je již ŠEST LET a já jsem na to hrdý.

Firma nevyrostla z cizích peněz a práce

Vyrostla v mých rukách a já dával jí v prvních letech života vše co jsem měl.

Zatímco jedna z oslavenkyň byla mi stále blíž, druhou jsem ztrácel

Hrdý jsem na obě.

Na každou jiným způsobem

Zatímco první stala se téměř dospělou s citem malířky

Druhá dostala se na nemalé množství škol a je zapsána v informačních systémech mnoha firem, dokonce svůj zápis má i ve vládních a nadvládních organizacích.

Zatímco první maluje čím dál krásnější obrazy je druhá tvůrkyní nástrojů měnících svět i mysl lidí a směr průmyslu a firem, které v něm působí.

Šest let zdá se být dlouhou dobou pro někoho, kdo je na světě chvíli, se to může zdát jako věčnost stejně tak se to však někomu, kdo žije zde desetkrát déle může zdát býti okamžikem. Pro mne je to obé. Hlavně je to cesta, která vede stále stejným směrem, směrem, který jsem si vytýčil jako svůj cíl.

Na rozdíl od dítěte, totiž cíl mohu určit

Dítě však má svůj a já mohu (jak napsal Chalíl Džibrán) být jen lukem jenž vypustí šíp, ne však šípem samotným, to on musí si vybrat svůj cíl. Já mohu mu dát energii, a to jsem i učinil.

Má společnost má cíl, který jsem jí dal já zakladatel.

Jejím cílem je vytvořit spolu se mnou, svět bez odpadů a plýtvání.

Cíl tak bláznivý, že se mu mnozí na počátku smáli. Cíl tak bláznivý, že se před ním dnes mnozí třesou. Cíl, který si nedal nikdo přede mnou. Kde jiní končí, tam já začínám.

K dosažení cíle bylo třeba vybodovat společnost. Společnost, jenž bude moci růst. Společnost, která mění se v konglomerát, jehož členové na rozdíl od korporace nemají jediný, a to finanční cíl, nýbrž se shodli na cíli mnohem vyšším, důležitějším SVĚTU BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ.

Světem nerozumí jeden byt, školu, firmu, město, či stát. Světem rozumí Zemi a její okolí.

Společností pak rozumí její obyvatele, a to bez ohledu na věk, pohlaví, barvu kůže, vzdělání, či náboženskou příslušnost.

Společnost buduje nástroje, šíří nejenom je, ale i způsob jejich využití a kontroluje, aby nedošlo k jejich zneužití, které již v krátko době života společnosti přišlo v opakujících se vlnách se snahou o diskreditaci a osobní obohacení.

Nedávno bylo vyhlášeno slovo roku, stal se jím další z výrazů, který IBCSD LAB přinesl na trhy a do společnosti, tak aby bylo možno sdílet myšlenky řečí efektivity.

Včera měla má společnost narozeniny. Na rozdíl od mé dcery nedostala dárek ze seznamu zabalený v balicím papíře, ale dostala další práci mých rukou a další kus do skládačky, kterou SVĚT BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ JE.

Tak vše nejlepší a efektivní čas.

Ať je i ten další rok rokem prostým odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách a to na všech kontinentech naší krásné Země, našeho domova.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář