Den se změní v Noc

Dnešní příspěvek vznikal o něco déle než ostatní. Odhadoval bych to na ca 30-35 let. V hlavě mi jeho základ totiž zůstal usazen od přečtení Čapkových miniatur, které jsem o několik desetiletí později nazval českými HAIKU, abych za to obratem v literárním světě sklidil kritiku.

Nevznikal impulzivně, spíše se budoval se střípků mozaiky, které se říká život. Život a práce. Obé se prolíná a nedá mi to nevzpomenout na výběrové řízení na nového manažera tuzemského logistického skladu nadnárodní firmy, kterého jsem se účastnil a v jehož assestment centru nás 18 manažerů kromě jiného před ostatními odpovídalo na otázku, proč se o tuto práci ucházíme.

90% mužů, manažerů, ve své minutové odpovědi řeklo, že důležitá je pro ně rovnováha mezi rodinným a soukromým životem.

99% z takto odpovídajících bydlelo minimálně 70 km daleko, tři byli ze zahraničí.

Už v té době jsem si říkal, jak asi ona rovnováha vypadá.

Je-li jejich den rozdělen na pracovní den a soukromý den, přičemž na každý mají vyhrazen 12 hodin budgetu a rodina se přizpůsobí tím, že si vezme onu noční část a bude se v noci chovat jako ve dne, aby byla nastavená rovnováha udržena.

Na tuto vzpomínku jsem přišel při procházení paláce myšlenek, jak by řekl jeden ze seriálových hrdinů, kterým je nasloucháno více než lidem obklopujícím lidi.

V rekordních horkých dnech letošního léta, se každý jednotlivý jedinec a s ním i fauna a flora, samozřejmě s výjimkou řepky, nemohli dočkat noci a ochlazení vyplývajícího z toho, že ze zdroje tepla, kterým je slunce, zbyl jen jeho chladný odraz na měsíční tváři.

Tato skutečnost se projevovalo, kromě jiného na výkonu práce.

Zkuste schválně porovnat KPI března a srpna letošního roku. Či výkon řidiče MHD jezdí-li v době, kdy má v kabině 25°C a kdy má 50°C jak naměřili redaktoři tuzemských deníků při své investigativní práci.

Business a lidé v něm a za ním již jednou zkusili napravit to co matka příroda dělá s časem chybně a prostě tento chybný krok korigovali zavedením letního a zimního času, tak aby získaná hodina přinesla další peníze.

S ohledem na skutečnost, že se budou klimatické podmínky i nadále, a to mnohem rychleji než dříve, zhoršovat je nasnadě se ptát, KDY, KDO a KDE zavede jako první NOČNÍ SMĚNU jako DENNÍ STANDARD a otočí tak rytmus všech pracovníků a jejich rodin a okolí. Dokáže tím totiž úspěšně čelit 50-70% poklesu efektivity práce pracovníků v horkých dnech.

Osobně bych jako jeden z prvních očekával aktivitu Rudé Sestry, která na rozdíl od mnoha jiných ekonomik, stále ještě může diktovat pravidla a dohlížet na jejich přesné dodržování. To, že to s časem umí ukazuje i skutečnost, že celá země má jednu časovou zónu, a to i přesto, že přes ni prochází zón pět.

Když už jsme u těch změn a návodů, jak čelit stavu, který si lidé s takovým radostným ekonomickým nadšením budují, tedy stavu GLOBÁLNÍ HOŘÍCÍ SKLÁDKY, pak přidám ještě jednu inspiraci.

Budujme nové sklady a továrny v zemi, či pod zemí.

Proč?

Důvodů je mnoho, ale mezi ty pro business nejdůležitější bude patřit radikální snížení pravidelných provozních nákladů. Topení a Chlazení totiž obstará přirozené izolace zeminy. Světlo mohou snadno vést světlovody, které jsou již ve velmi vysoké úrovni a vezmu-li to do důsledku, ani krást by se nemuselo tolik, protože hodit díl přes plot, nebude tak snadné.

A ještě maličkost, míst na parkování bude dost, parkoviště totiž může být střechou a když se na něj přidají přístřešky nesoucí solární moduly, pak bude nejen střechou, ale i elektrárnou, garantující další úsporu nákladů.

Doufám však, že do první realizace budou na cestách již běžnou součástí kamiony na LNG, či elektřinu, nebo jiný alternativní čistý pohon, protože jeskyně naplněná výfukovými zplodinami by se mohla brzy stát mauzoleem.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář