Dobře placené lži

V dobách dávno minulých se informace šířily pouze v ústním podání. Mělo to primárně dva důvody. Tím prvním byla skutečnost, že nejdříve nikdo a pak jen málokdo, uměl psát a číst. Tím druhým, že sdílení dobrých zkušeností patřilo spolu se sdílením těch špatných k životu.

Předávající předávali a přebírající, po rozmyšlení, či nejlépe vyzkoušení, činili totéž. Tak vznikla první reklama. Postupně se přidávala další a měla různé podoby. Po mnoha staletích se v polovině devatenáctého století objevil MARKETING, jenž zastínil nesystémovou reklamu tak silně, že nadále jen živořila v příručkách JAK NEDĚLAT MARKETING.

Na rozdíl od reklamy, kde hrála roli kvalita/nekvalita a osobní uživatelské zkušenost má MARKETING jediný cíl – zvýšit obrat.

Nezáleží na tom, zda-li pomáhá kvalitnímu, ři nekvalitnímu výrobku

Nezáleží na tom zda-li jej využívají firmy, nebo politické strany

Nezáleží na tom je-li implementován do ziskového, či neziskového prostředí

Cíl je jen jeden – VYŠŠÍ ZISK

Tento cíl, ač jeden, však má dvě podoby.

Tou první je zisk pro zadavatele zakázky, nazvěme ho klientem. Tento je ochoten investovat a investuje prostředky do marketingových kampaní s cílem zviditelnit se a mít větší obrat a zisk

Tou druhou, schovanou, ale často mnohem důležitější je, zisk společnosti, či jedinců, kteří marketingové kampaně a podporu nabízejí.

MARKETING JE BŮH, vyplývá z průzkumu marketingových společností

Bez marketingu nelze přežít, stejně jako bez boha

Je jedno, jaké bude mít jméno a podobu, důležité je v něj věřit a platit za jeho přízeň

Ve své profesní praxi jsem měl možnost s lidmi z marketingu úzce spolupracovat. Tak úzce, že se mi nejednou stalo, že má slova objevila se na jejich reklamních sloganech odměněných za jejich originalitu.

V té době jsem poznal ještě jednu pravdu, o které se nemluví

MARKETING JE LEŽ

Čím větší, tím lépe placená.

Navíc má MARKETING s bohem ještě něco společného, JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ, stejně jako on. Nevyhnete se mu. Je v ulicích, sdělovacích prostředcích, na internetu, na displeji Vašeho vlastního mobilního telefonu, dokonce i na oblečení, které nosíte. Každý stává se jeho součástí nesouce si LOGO na hrudi, zádech, či někde jinde.

Marketing má mnoho specializací a jednou z nich, jednou z nejlépe placených, je marketing politický. Právě takový byl i na začátku tohoto článku, kdy se ukázalo, že společnosti HOME CREDIT, mající s marketingem tu nejlepší zkušenost, díky níž 99% lidí neví, že ZONKY v níž lidé půjčují lidem je jen jedním z projektů společnosti HOME CREDIT, společnosti pro kterou dluh jiných je vlastní bohatství a to bez ohledu na lokaci a částku. Připravit lze člověka o všechno, stačí jen jednou požádat o pomoc.

LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM V POHODĚ A S KLIDEM

Jak na tom budou státy?

A protože pravda je jen o výši částky, stává se, že i internet, který má být nekonečnou pamětí, občas zapomene, občas pozmění obsah tak, aby odpovídal potřebám zadavatele, a i proto si dovolím na závěr připojit snímek obrazovky článku, který v době, kdy budete číst tyto řádky, pravděpodobně nebude existovat, to však neznamená, že bych si ho vymyslel, protože takovou fantazií, nevládnu ani já sám.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář