E-MOTION v prostoru a čase

Co znamená výraz E-MOTION nemusím čtenářům mých blogů vysvětlovat. Setkávají se s ním již od počátku roku 2015, kdy jsem s tímto názvem pro hnutí osobní čisté elektromobility přišel a využívám jej. Ovšem E-MOTION má, stejně jako nebe, řeky, hory, moře, nekonečně tváří.

Jednu z nich jsem si uvědomil po více než 20.000 najetých kilometrech.

E-MOTION totiž svým jezdcům a jezdkyním mění pohled na čas a prostor.

Tuto skutečnost jsem si nejvíce uvědomil jednoho zářijového dne, kdy jsem se vydal s ostatními členy rodiny na houby do míst, která standardně na své jednokolce navštěvuji. DO lesů, odkud čas od času sám houby nosím.

Prvním problémem byla nutnost brát vůz.

Druhým pak, kde jej zaparkovat, protože u „vchodu“ do lesa, nebyla žádná možnost parkování. Pak přejezd do druhého lesa vyvolávající nutnost jet po silnici, a ne lesem, a to celé trvalo věčnost.

Z houbového výletu se vrátili tři vystresovaní lidé a žádné houby.

A já si již při samotné jízdě uvědomil jak osvobozující pro mne ve skutečnosti E-MOTION je.

Standardně za dvě hodiny ujedu 40 km, projedu klidně i pět rozdílných lesů. Rozhlédnu se tam, kde jsem ještě nebyl a nedělá mi problém zvednout hlavu a oči, otevřít nos vůní lesa, která neopakovatelně line se porostem, aby ukázala – TADY BYDLÍM JÁ, BUĎ VÍTÁN.

Je velmi zajímavé sledovat, jak velký vliv má na úlovek vliv typ a barva elektrické jednokolky. Zatímco bílé stroje lákají bedly, ty černé jsou spíše na hřibovité houby.

Zatímco pěšky se plouží lesem ti, co zklamaní z malého, či žádného úlovku, mají nad hlavami rudé vykřičníky zlosti, že mohli dělat něco lepšího, třeba sedět u televize, či internetu, letím já krajinou, nevnímaje čas ani prostor tak, jako oni.

Já vnímám každé smítko, kvítek, lísteček. Zpěv ptáků i kapky rosy které utkvěly na probouzejících se listech trávy a mechové pařezy tvořící plošinu ztraceného světa v němž doma jsou dinosauři a pterodaktylové miniaturních rozměrů.

E-MOTION není jen pohybem z místa A do místa B

Není jen možností na jedno nabití projet krajinu bez shonu a potu crčícího po zádech.

E.MOTION jsou emoce

Je to stroj času a brána dimenzí

Dimenze, která není viditelná těm, kdo nikdy nenahlédli.

Je však otevřena všem, kdo vytrvají a překonají čas nutný k výuce. Ti budou odměněni mnohem více, než čekají. Jsem rád, že mohu být u proměn mnoha z nich. Proměn, které přináší NOVÉ LIDI. Tvory, kteří s každým nádechem s úžasem zjišťují, že svět a prostředí v němž žili neznali.

E-MOTIONEERS jsou mušketýry čisté mobility.

S vlastním ořem, vlastní vůlí, a chutí sdílet, řadí se daleko před ty, kdo tvrdí, že bez milionů investic to nejde a pak ve své TESLE odjíždí vstříci duze rychlonabíječek modlíce se, aby měly ten správný konektor, díky kterému připojí se pupeční šňůrou s novou matkou.

Tito lidé, nejsou E-MOTIONEERy, nenajdou proto prostor, ani čas, který známe my.

Jen pro zajímavost přidávám záznam z testů nových strojů, speciálně pak stroje NINEBOT ONE Z10 a GOTWAY MSUPER X.

Úplný závěr si však zaslouží jiná fotografie. Foto pořízené 6 dní před vydáním tohoto článku, tedy dlouho po jeho napsání a umístění do řady čakajících na můj blog. Ukazuje dva E-MOTIONEERy při předání nového stroje muži s bujným plnovousem. Nic víc, nic Míň.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář