E-MOTION vede

Jeden den po polovině prosince si Vás dovolím vzít zpět do horkých červencových dní letošního roku. Vezmu Vás do okamžiku, kdy jeden jezdec a jedno kolo, změnilo život milionům. Vezmu Vás do 17.6.2019, kdy se konal celosvětově první, řízený trénink

Jezdce s protézou nahrazující mu nohu od stehna

Jmenuje se Jiří

O nohu přišel po úraze

Není z těch, kdo by se však vzdával, a tak nejenom, že vede plnohodnotný život, ale i sportuje, a to velmi aktivně. Pan Jiří přistoupil na nabídku vyzkoušet si v mých trenérských rukách jízdu na elektrické jednokolce.

I přesto, že byl skeptický, přijel v doprovodu zástupce společnosti OTTO BOCK, která se specializuje na výrobu protéz a trénink začal ve třech.

První, jako u všech jezdců, byla teorie fungování stroje a jeho chování

Druhým krátký test v pracovně, kde jsem si ověřil, že jeden i druhý jezdec budou schopni jízdy.

Třetím pak opuštění prostor pracovny a skutečný test jízdy na prostoru před budovou

Ptáte-li se, jak trénink vypadal, pak Vám mohu říci, že byl téměř standardní, tedy srovnatelný s jezdci, kteří ovládají obě nohy, i když to tak není úplně pravda. Pan Jiří se totiž dokázal adaptovat rychleji než většina z nich. Jeho výhodu je totiž nutností získaná schopnost citlivějšího přenášení váhy, kterou získal ztrátou končetiny.

Zde je video prvních okamžiků

Dnešní příspěvek nese název „E-MOTION VEDE“ a i když není zcela přesný, vyjadřuje velmi dobře pocity všech účastníků. Není to však elektrická jednokolka, ale jezdec, u kterého nastal přerod z pomalého chodce na mobilního jezdce, a to bez nutnosti investovat nemalé prostředky do specializovaných přístrojů jímž podpora státu a zdravotních pojišťoven zvedá cenu násobky dobra.

Pan Jiří skutečně potvrdil mou myšlenku, že jízda na elektrické jednokolce nejen, že bude pro jezdce s amputovanou končetinou nahrazenou protézou možná, ale i to, že mu dokáže změnit život, a to bylo cítit v každém dalším kole a ve snaze jet znovu a znovu.

Jako jezdec měl jediné dva problémy, které však nesouvisely se samotnou jízdou. Bylo jimi nasedání a sesedání z elektrické jednokolky. Toto téma jsme rozvíjeli již při samotné jízdě a netrvalo ani dva dny a měl jsem zpracován návrh řešení, které by mělo tento problém plně odstranit.

Věřím, že v době, kdy budete číst tento článek, pan Jiří nebude sám, naopak, bude patřit k rychle rostoucí skupině E-MOTIONÝRŮ, kteří opět poznávají, co je to mít vítr ve vlasech bez nutnosti žádat někoho druhého, aby přidal.

Od prvních dní, kdy jsem sám, bez cizí pomoci a bez pomoci videí o tom „Jak na to“ začal svou transformaci v E-MOTIONÝRA, jsem měl cíl, kterým bylo poskytnout tento pocit a efektivitu i lidem, kteří mají mobilitu omezenou, a to ať již z důvodu vyššího věku, či zdravotní indispozice. Trvalo to necelých pět let a nemalé investice vlastního času i prostředků, ale podařilo se a já se mohu nyní věnovat dalšímu kroku, kroku, který jsem vyzkoušel již o rok dříve. Tím je umožnit jízdu na elektrické jednokolce i lidem nevidoucím a na to už se velmi těším.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář