Hackerské útoky na slovo člověka

Když jsem poprvé přišel s otázkou, zda-li chtějí podporovat tvorbu světa bez odpadu za managementem nadnárodní odpadové společnosti, manažeři si mne vyslechli a pak se mi vysmáli. Když jsem přišel s projektem prevence plýtvání ve státní správě a státu za politiky, stalo se totéž.

Dnes po letech chápu, proč tomu tak bylo.

To že jsou odpady a jejich nárůst pokladem pro jednu skupinu, a cílené plýtvání pro druhou, je mi již jasné, ale nějakou dobu mi trvalo to pochopit.

Nezapomenu však na setkání, které proběhlo se stejnými lidmi na stejných, či vyšších postech, po roce, resp. po dvou. V obou naprosto odlišných prostředích a při odlišných příležitostech mi řekli shodnou větu.

„Pane Rada Vy jste pro nás nebezpečný“

„Proč si to myslíte?“ ptal jsme se.

„My si na Vás nemáme co vzít.“

Tak takhle to je. Nemáte-li nic, mohou Vám vzít „nic“ a protože mu nebyla stanovena cena, nedá se koupit.

Při své cestě jsem potkal ještě několik lidí, kteří mi říkali o velice podobných větách, které slýchali od manažerů firem, kterým se jich práce nelíbila. Nikdo z nich, na rozdíl od oněch manažerů, nebyl bohatý ekonomicky, ale o to bohatší byli duchem.

Poté, co jsem byl perzekuován za svá slova na „veřejných a svobodných“ serverech blogů iDNES, či PARLAMENTNÍ LISTY, jsem v říjnu 2016 začal psát každý den blog na stránky své vlastní, respektive na stránky, které se věnují mé práci a jejímu cíli, kterým je VYBUDOVAT SVĚT BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ a v rámci něj i vybuduji PRŮMYSL 5.0.

Již ani ne po měsíci, začala být tato informační brána cílena silnými skupinami hackerů, kteří se snažili ji umlčet. Jednalo se o vlny z Ruska, Číny, a dalších exotických zemí. Aćkoliv jsou všechny příspěvky i celé stránky psány v češtině, první útoky byly právě ze zemí, kde českým jazykem nevládnou.

Důvodem může být i skutečnost, že namísto abychom tvořili web v desítkách jazykových mutacích, jak je zvykem, rozhodl jsem se ho ponechat jen ve své mateřštině, ale koncipovat všechny texty tak, aby byly snadno přeložitelné online překladačem například translate.google.com

Jen pro zajímavost mohu říci, že jedna vlna útoků se zaměřila právě na tuto funkčnost a po dobu několika týdnů zásah namísto srozumitelných a správných příkladů házel nesmyslné výsledky. Jednalo se o velice hluboký zásah do systému, který nemohl být vůbec levný.

Právě peníze, které se investují a jsou investovány do umlčení tohoto zdroje informací odkazují na skutečnost, že se jedná o útoky na zakázku.

V minulém týdnu se po dvou měsících zopakoval další z masivních útoků. Správci webu tentokrát zaregistrovali jednu novinku. Poprvé totiž objevili českou stopu. Myslím, že není bez zajímavosti, že se tuzemský útok objevil jen necelých 24 hodin po článku týkajícím se majitele nejsilnější politické strany v tuzemsku.

Zatímco na mně samotném si nemají co vzít, stávají se oběťmi cílených útoků společnosti mých partnerů, kteří se rozhodli vystoupí ze standardů segmentu svého podnikání a podpoří cíl, který jsem si dal za pomoci prostředků, které jsem definoval.

Tyto společnosti jsou nejdříve varovány prostřednictvím rozbitých a vykradených aut, či zapálením skladů plných lidí, poté přichází „legální“ likvidace v podobě permanentně se opakujících hloubkových kontrol, zajišťovacích příkazů a exekucí na neexistující pohledávky apod.

Zkrátka je to radost.

V době dopsaní tohoto článku se administrátorovi našeho webu podařilo web rozchodit, nyní nastává standardní proces hloubkové prohlídky systému a prohledání všech zákoutí, zda-li opět nebylo ponecháno někde pod rohožkou překvapení, které se vylíhne hned poté, co přestaneme dávat pozor.

Nenechte si brát své slova. Internet je silným nástrojem, protože jak ta Vaše, tak slova ostatních se dají dohledat a to často i přesto, že investujete hodně peněz do pravého opaku.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář