IBCSD LAB MORAVA

První společná cesta pod hlavičkou IBCSD LAB je za mnou. Dva dny plné setkání, jednání, diskuzí. Unaven sedím ve vlaku z Olomouce poté co jsem absolvoval jízdu autobusem ze Zlína do Olomouce. Jedu opět REGIOJET a myslím, že mne bude doprovázet i nadále.

Jednání se zákazníky a partnery je odlišné než v Čechách, lidé jsou tu jiní. Co je však podobné jsou problémy, které řeší. Jen jeden jsem úplně necítil. Nevraživost a nechuť k práci, kterou vykonávají. Tomu odpovídala i podpora a otevřenost k něčemu novému.

To něco je prevence plýtvání

Nic víc, Nic míň.

První cesta znamenala pro klienty i první možnost výdělku tam, kde by je čekal náklad. Výdělek nebyl vysoký, necelých 100.000 Kč. Za hodinu času, který našemu jednání věnovali, to však není zcela nezajímavé, co myslíte?

IBCSD LAB MORAVA vznikl díky silné podpoře našeho zlínského partnera společnosti CE-PA, která se po opakované spolupráci a reakci na téma přednášené při konferenci rozhodla navrhnout právě tento krok.

Je to vynikající, protože s sebou přináší know-how které bude silným doplňkem naší činnosti, a hlavně je otevřená sama schopnosti se učit. Projekty INDUSTRIAL UPCYCLING a systémové prevence vzniku odpadu je totiž možné uplatnit kdekoli na světě, bez ohledu na segment, oblast podnikání, či velikost společnosti.

Tedy skoro všude.

Již při první návštěvě jsem totiž objevil právě díky společnosti CE-PA výrobní závod, kde jsem nenašel téměř nic, s čím bych mohl být nápomocný. Prostředí čisté, každý krok nastavený s preciznost, z níž je cítit láska k tomu, co člověk dělá. Management ostrý jako skalpel, na který stačí se podívat a „nešikovné maso“ jak říkal můj tatínek, odpadává samo.

Bylo pro mne potěšením nechat se provádět továrnou, která vypadala tak, jak bych chtěl, aby vypadaly všechny. Bylo cítit, jak odpovědná osoba, která nás provázela, je pyšná a bylo na co.

Celá Moravská cesta byla pro mne zajímavá ještě z jiného důvodu. Byla realizována vprostřed několika aktivně probíhajících projektů a přinesla další. Jednou ze zlomových informací, byla žádost Ekonomické Univerzity Bratislava o realizaci přednášky na téma INDUSTRY 5.0 a to přímo na půdě této významné vzdělávací instituce. Po univerzitách v Praze, Ostravě, Zlíně, Roubaix se tak jednalo o další špičkovou vysokou školu, jejíž zástupci rozpoznali potenciál, který PRŮMYSL 5.0 přináší, nejen pro firmy ale i své vlastní absolventy. Po dohodě jsem se rozhodl pozvat i některé slovenské členy mé profesní sítě a CE-PA pozvala své Moravské partnery, stejně jako ty Slovenské.

Výsledek, přinesl velké překvapení.

29.4.2019 přišlo dost posluchačů, že sál pro 100 lidí sice nebyl zaplněn do posledního místa, ale obsazenost nebyla malá. Ovšem samotnou přednáškou to vše jen začalo, protože objem diskuzí, které následovaly předčil vše, co jsem měl do té doby možnost zažít.

Věřím, že důvodem bylo i propojení studentů a lidé z businessu a politiky, kteří společně vytváří síť budovanou již více než dekádu. Mezi posluchači byli jak lidé, kteří mou práci sledují již léta, i ti, kdo se o mně dozvěděli nedávno, či až ze zaslané pozvánky.

Spojovalo je však jedno. Představa světa bez odpadu a plýtvání.

To byl myslím ten zlomový bod.

Mladí, i starší, muži i ženy, studenti i profesoři. Každý jednotlivec přišel, aby dostával i rozdával a já věřím, že i paní Zuzana, která nemohla přijít, si namá slova najde čas při své práci, kterou lze nazvat všelijak, jen ne lehkou a bezvýznamnou.

Přeji Všem krásný den a první, respektive již druhý srpnový týden roku 2019.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář