INOVACE v LOGISTICE

Nevím kolik ze čtenářů se mnou bude souhlasit, řeknu-li že považuji Logistiku za klíčový obor podnikání, nemluvě jen o podnikání s hardwarem, tedy s fyzickými produkty. Jejich výroba, kompletace, implementace, distribuce, to vše je nutné proto, aby přinášeli hodnotu, jak ekonomickou, tak fyzickou.

A i přes tento fakt, je logistika v závodech často odsouvána do pozice nutného zla, nákladu, který je tedy třeba vzít v potaz, ale faktury se hradí až nakonec.

Tento článek vychází v den, kdy v Praze začíná další z dvoudenních kurzů nazvaných INOVACE V LOGISTICE a určených pro pracovníky firem, které již poznaly, že výše uvedený názor, patří do minulosti a do firem, kterým na koruně, ani spolehlivosti výroby, či dodávek klientů nezáleží, má totiž své jisté.

Jestliže si myslíte, že takové firmy neexistují, mýlíte se, dokonce je jich většina, a to i když se tak netváří, podívejte se například na stát, tedy firmu, jak ji vidí ministr financí. Připadá Vám efektivní, funkční, logická?

A v tom to možná i je. Ona totiž LOGISTIKA měla by mít základ v LOGICE, ale za dobu své existence a nejvíce pak za poslední dvě desetiletí se tyto pojmy začínají od sebe ještě více vzdalovat, než tomu bylo v minulosti.

Namísto logického uvažování – fixní postupy (bohužel často již nekorespondující s vývojem)

Namísto jedné jasné odpovědi – pět proč opakovaných stále dokola po vzoru velkého učitele

Namísto klidu – permanentní stres hasící jeden požár založením druhého

A v tom všem lidé, logistici, kteří již znají abecedu INCOTERMS nazpaměť a pojmy LEAN a SIX SIGMA vyjmenují i o půlnoci bez toho, aby měli čas se rozhlédnout kolem. Stále v letu, protože nejrychlejší přeci vyhrává.

Jste si jisti?

Je skutečně rychlost kmitání nohou Vašich skladníků a pickerů tím správným KPI?

Je stoupající počet odeslaných kamionů důkazem efektivity?

Je 600.000 měsíčně za externí sklad adekvátní?

A co takhle zahrnout banán jako KPI.

Nebo namísto počtu kamionů, zjišťovat, zda by lepší ložení nejen palet, ale i dílů v obalech, neumožnilo snížit objem kamionů třeba o půlku.

Nebo si zamést data a to včetně prostorových pro zjištění, že oněch udávaných 1.000 paletových míst je ve skutečnosti v rozměrech obalu jednou pětinou.

To vše a mnohem více se dostává účastníkům kurzu, který probíhá a jehož četnost se začíná zvyšovat. Čím dál více společností má zájem na „upgradu“ vlastních lidí a právě tento kurz, či kurzy a semináře zaměřené na prevenci plýtvání a vzniku odpadu, dokáží již za několik hodin, rozbourat bariéry profesní slepoty a umožní na všech pozicích a hlavně i přes pozice samotné, vidět práci jinak.

LOGISTIKA je živý organismus, chce-li být silnější, musí se umět přizpůsobovat prostředí a změnám. Již pár let se užívá výraz agilní. Agilita je však slovo do slovníku, pojďme opět udělat logistiku a procesy logičtější a efektivnější, jen tak totiž, bude tím, čím by býti měla – TAHOUNEM A EVOLUCÍ, KTERÁ PŘEŽIJE VŠECHNY REVOLUCE.

P.S. Vždy mne potěší, když do kurzu přijdou lidé z firem, které mne kdysi zaměstnávaly. Je to důkaz toho, že mají chuť se stále učit, i když učitel již není ve vlastním domě.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář