INUPS jde do firem

Vzpomínáte si, jak na začátku roku začínala podniková networkingová setkání firem, které namísto generování odpadu, preferují generovat profit? Tak tato se konají po celé republice stále, navíc se však jejich konání přesunulo do jednotlivých firem, které své zaměstnance chtějí naučit totéž.

INUPS školení trvá zpravidla dvě hodiny, stojí firmu 5.000 Kč/ks bez DPH a cestovních nákladů a na jejím konci opouštějí zasedací místnosti lidé, kteří vidí svou práci jinak, a to bez ohledu na to, jak dlouho ji vykonávají a jak hluboko zažitá je ona PROFESNÍ SLEPOTA.

Po prvním kole, kam se dostane jen omezené množství pracovníků, se většinou s ohledem na výsledky práce do 14 dní, maximálně měsíce, začínají konat kola další, protože mít továrnu, čí firmu plnou NOVÝCH LIDÍ, bez nutnosti náboru jediného člověka, bývá k nezaplacení, a to hlavně tehdy, kdy NOVÍ LIDÉ, ovládají perfektně svěřenou práci, ale najednou k výrobním výsledků přidávají navíc přidanou hodnotu se kterou původně nikdo nepočítal a dokonce ji ani neviděl.

Za léta svého profesního života jsem se setkal s několika „národními“ způsoby řízení firem, a to v podobě „malé“ i “velké“ České, Německé, Britské, Izraelské, Japonské, Slovenské a dokonce i Indonéské, mezinárodní. Každá měla svá specifika, klady i zápory a každá se dříve, či později potýkala s problémem zvaným Profesní slepota.

Rutině odváděná práce, Rutinní výsledky, a to vždy bez výjimky ve stresu osmi a půl hodinového pracovního dne.

Velice mne proto před několika lety překvapilo prostředí nových firem. Jakými jsou například tuzemská ALZA, německá BROSE, či francouzská ACCOR. Prostředí bylo jiné, minimálně z pohledu člověka, jenž hledí na firmu krátce, ale to co vidí se mu líbí v kontextu již prožitého.

Je však zajímavé sledovat, že i v takovýchto společnostech má pohled, který INDUSTRIAL UPCYCLING přináší velice silné účinky. Ne snad, že by vyvolával euforii ve smyslu „dnes budeme pracovat na 150%“ jak to dělali sovětští úderníci v době ne tak dávné, ale proto, že lidé začnou jinak vnímat hodnoty.

Tou nejdražší je ČAS a to mnohým uniká, protože ho nemají

Nemají ho proto, že si neuvědomují jeho skutečnou hodnotu a stejně jako mnozí logistici hasí jeden požár založením druhého.

Druhou hodnotou, jež bývá opomíjena je PROSTOR

Ten, který dokáže, nejen logistik, zaplnit hned, jak ho dostane. O smyslu onoho naplnění je lepší nehovořit a ani se nerozebírá, prostě je, tak se využije, či trefněji řečeno, zneužije při první příležitosti.

A tou třetí je ČLOVĚK.

Ne zaměstnanec. Ne kolega. Ne podřízený. Ne nadřízený. Ne agenturní. Ne dělník, manažer, pekař, prodavačka, pokladní, kopáč.

ČLOVĚK

Když k tomu přidáme procesy, vyjeví se najednou zcela jiný svět

Svět jehož hodnota není k kvantitě a rychlosti běhu, ale kvalitě každého došlápnutí.

Svět, kde to, co zatím bylo odpadem a problémem stává se hodnotou s rostoucí cenou.

Prostředí, kde práce znamená smysluplná hodnota každé činnosti a zároveň možnost identifikovat a eliminovat ty činnosti, které hodnotu nepřináší a pak, s ušetřeným časem a prostředky naložit smysluplněji.

Za celé čtyři roky, kdy se předcházení vzniku odpadu a plýtvání věnuji se na otázku „KDO CHCE ŽÍT NA SKLÁDCE“ nezvedla ani jedna ruka a proto věřím, že bude-li INUPS realizován u Vás, změna bude stejně výrazná.

P.S. v případě zájmu lze realizovat až 3 INUPS školení v jednom závodě v jednom dni a tím ušetřit za cestovní náklady, cena času věnovaného školení však zůstává shodná.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář