Jak bude vypadat svět v roce 2036

Když jsem v roce 2013 poprvé otevíral klíčem dveře SVÉ kanceláře, měl jsem v očích slzy. Ne proto, že by mi lesk mramoru a nerezového nábytku zkombinovaného se zlatými doplňky oslnil zrak, ale proto, že po více než 23 letech v práci, to byl poprvé můj vlastní prostor.

Uvědomoval jsem si změnu, ale nedokázal jsem zdaleka předpovědět co bude následovat.

Netušil jsem, že bude hostit prezidentské kandidáty.

Netušil jsem, že každý kus nábytku vytvořím a zaplním prostor sám svou prací.

Netušil jsem, že v ní bude možné parkovat celý vozový park

Ani to, že Kurt Gebauer, vstoupí a řekne „TO JSEM JEŠTĚ NEVIDĚL, TO JE SKUTEČNĚ INSPIRACE“

A kdyby mi někdo řekl, že v listopadu za 5 let přijede ekonomický poradce prvního prezidenta naší nové, postkomunistické země a přiveze mi knihu s názvem JAK BUDE VYPADAT SVĚT V ROCE 2036, pravděpodobně bych se jen nevěřícně zasmál, asi stejně jako kdyby mi někdo řek, že téma mé vlastní práce se stane, jen pět, resp. osm let po jejím započetí, globálním slovem roku 2018.

Přesto se to vše stalo a já čím dál častěji zjišťuji, že k mému jménu je přidáván titul VIZIONÁŘ.

Nevím proč, dělám jen svou práci a jdu za cílem, který jsem si stanovil a při pohledu na titul darované knihy napadlo mne, že se sám podívám, jak bude vypadat svět za 18 let.

Nevím, zda-li ho uvidím, ale jestli ano věřím, že ač bude mít o nějakou tu bouli a šrám více, bude planetou modřejší a zelenější, než je tomu dnes – v roce 2018. Ačkoli mnozí předpovídají pravý opak, vidím sám naději a změnu na každém, s kým mám možnost se setkat a ukázat mu, či jí, jak je snadné přestat generovat odpad a plýtvat.

Lidé nechtějí žít na skládce a obraz Modré Skleněnky je jim bližší než vyschlá hrouda bláta.

Nebojí se ušpinit si ruce prací, a nejen digitálním inkoustem, a i když si potřebují zvyknout, že práce vlastního mozku a definice vlastních myšlenek je proces mnohem obtížnější, než jejich přečtení z displejů svých mozkových výrůstků.

Každý z nás je člověkem, i když vzhlížíme se v SUPERMANECH, BATMANECH, IRONMANECH, zůstává v nás HUMAN a já věřím, že právě síla vlastní myšlenky a humanity, bude zlomovým okamžikem, díky kterému se dobře placeným lžím začnou lidé postupně smát a namísto víry, pošlou je do víru nekonečna.

7 listopadu 2018 vyhlásil vydavatel COLLINS DICTIONARY slovo roku 2018.

Tím slovem je SINGLE-USE, neboli JEDNORÁZOVOST.

Je to výraz, po kterém v době, kdy jsem jej „objevil“ (2010) ve smyslu příčiny negativních změn, neštěkl ani pes. A i přesto, že jsem musel sám rozkrývat podhoubí na kterém tato plíseň roste, a to bez štědrých dárců (pěstitelů), podařilo se mi postupně najít správná slova a realizovat správné kroky k tomu, aby se čím dál více lidí zajímalo, jak jí předejít. Poprvé v roce 2015 padla slova, že JEDNORÁZOVOST JE SYSTÉMOVÁ CHYBA, v roce 2016 se již tato myšlenka doplněné o mnohé další, jež souvisí staly součástí každé z prezentací a lidé všude reagovali shodně.

V roce 2036 budou lidé a jejich manuální práce hodnocena v souladu s důležitostí, která jí náleží. Ne management, ale lidé skutečně tvořící hodnoty budou těmi, kdo budou mít největší díl z generovaného zisku společností. Tím se zvedne i ekonomická kupní síla.

V roce 2036 nebude jednorázovost jen slovem jednoho roku, ale jedním z klíčových ukazatelů výkonu, dle kterých bude hodnocena efektivita a výkonost společností. Dle redukce či dokonce absence jednorázovosti budou firmy odměňovány ze strany klientů a zákazníků.

Zajímavý výsledek z dnešního pohledu, bude v objemu vyrobených kusů, který i přes nárůst globálního počtu obyvatel naší planety k devíti miliardám, bude nižší než v roce 2016. Výroba se totiž bude striktně držet spotřeby, a to hlavně predikované spotřeby, která bude k indikaci cílů využívat hluboké analýzy velkých objemů dat, jež budou, stejně jako počasí ,zpracovávány supervýkonnými počítači.

Hodnocení jednotlivých hráčů bude probíhat na schopnosti vypěstovat, vyrobit, vychovat, dodat přesně tolik, kolik je potřeba, a to optimálně přímo z výroby do místa spotřeby.

Výrazně se změní pojem dodavatelský řetězec, či globální dodavatelský řetězec. Globálnost zůstane vlastní jen komoditám nezbytně nutným (ne po marketingové, ale faktické stránce), zbytek bude v období následujících 18 let postupně lokalizován (nejenom na papíře). Lokální bude nejen zemědělství, ale i energetická soběstačnost a výroba.

Bude docházet k mezioborovému sdílení výrobních kapacit a prostředků, stejně jako tomu je již v roce 2018 například při sdílení bytů (AIRBNB), aut (CARSHERING) a dalších komodit a služeb.

Automatizované procesy převezmou automaty plně pod svou kontrolu a řízení, ovšem zároveň budou v mnohem větší míře existovat COWORKING centra, kde se nebude jednat o administrativní centra vybavená tiskárnou, internetem a počítači, ale stroji, nástroji, pracovními ostrovy, kde budou lidé vykonávat práci kterou budou moci dělat s láskou. Budou vznikat originály s hodnotou udanou zručností a umem, ne počtem vyrobených kusů jejichž uživatelé a kupující budou zároveň investory a spolutvůrci, nejen konzumenty.

Objem odpadu generovaného průmyslem poklesne o 63% a úspory získané prevencí přesáhnou částku trilionu dolarů a díky provázanosti a transparentnosti, která bude podmínkou úspěšného podnikání, budou investovány do dalšího zlepšování principů vyrovnané výroby a spotřeby a vývoje. Nikoli do projektů, které o budoucnosti a efektivnosti jen hovoří, nemaje však snahu jí někdy dosáhnout.

Na závěr jen drobnost mimo výrobní segment. V roce 2036 bude již v prvních státech zaveden politický systém s termínovanou dobou služby státu na jedno funkční období, a to bez výjimky a přesně danou odpovědností politiků, hodnocenou na základě definovaných KPI, které bude nutno průběžně plnit. V případě neplnění budou politici odvoláni a budou nést plnou hmotnou odpovědnost.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář