Jak prodat lež – Marketing Odpadu

  1. Prevence vzniku odpadu není management odpadu. To je informace, kterou musím upřesňovat v průběhu téměř všech přednášek a jednání s klienty. Je to způsob předcházení vzniku odpadu a INDUSTRIAL UPCYCLING z tohoto způsobu vytvořil nástroj systémový.

Dnešní příspěvek ukáže, na konkrétním případu z praxe, jak se výrazně liší management odpadu a prevence, a to v podobě informační.

Impulz pro jeho vznik dal pracovník odpadové společnosti, který umístil na profesní síť LINKEDIN bez komentáře promoční video své společnosti.

Jen bych rád upozornil, že toto video bylo po naší diskuzi, přemístěno na jinou adresu a je možné, že se bude stěhovat i nadále.

Po shlédnutí videa, jsem si ho dovolil namísto prstem nahoru, doplnit svým komentářem.

„Fascinující promoční video odpadové společnosti, které dokazuje, jak bez skutečné přidané hodnoty (nepočítám-li dopravu a lis) se může odpadový průmysl stát pátým nejprofitabilnějším průmyslem světa. Už se těším na další továrnu, kterou naučím předcházet vzniku odpadu.“

Odpověď autora, který video umístil, na sebe nedala dlouho čekat.

Bude velmi zajímavé, podívat se na to, jak učíte obrábění kovů bez odpadu. Válcovaní oceli a stříhání jakbysmet. Na takovou výuku se rád přijdu podívat. O recyklaci starého „železa“ a výrobků z něj se ani nezmiňuji…“

S ohledem na to, že diskuze patří k mé standardní každodenní práci, bral jsem odpověď jako její součást a samozřejmě reagoval.

„Dobrý den pane Procházka, děkuji Vám za Váš komentář. Jedním z klientů loňského roku byla společnost zabývající se kovovýrobou převážně pro automotive. Nepodařilo se mi odstranit jejich kovové odpady z výroby a i přesto díky systému INDUSTRIAL UPCYCLING zvýšila profitabilitu nakládání s nimi o 1,2 mil Kč za měsíc. Kromě toho stejný systém identifikoval další nekovové přebytky výroby a na jejich místě došlo k druhotnému zužitkování za více než 3 mil a zvýšení efektivity jak prostorové, tak procesní. Co je však důležité je to, že video Vaší společnosti neukazuje recyklaci starého železa, nebo minimálně jsem ji neidentifikoval“

Stejně učinil i autor, který se rozhodl rozšířit mé znalosti z oboru

„snížit odpad je snahou asi každé normální firmy. To vyplývá z logiky věci. Dělá/dělala to (už před 1500 lety) každá normální firma. Ale bez uvedení jména firmy je to v rovině „jedna bába povídala“ a beru to jako nicneříkající informaci a akorát snahu o zviditelnění vaší firmy, bez podložených argumentů. Každopádně každé snížení odpadu je super a chválím, ale jak říkám, je to snahou všech (od pekaře až po výrobce např. foukaného skla 😉 Ještě zpět k té recyklaci. Recyklace je PROCES nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Materiál se třídí (i ručně) dle druhů, stříhá, lisuje. Tavba se děje v huti, popřípadě ve slévárně a ta nemůže logicky probíhat všude. Probíhá ale (krom jiného) na základě této přípravy materiálu. Když je to tak jednoduché jak píšete (bez přidané hodnoty), tak honem založit živnostenský list a můžete začít podnikat 🙂 V krátkém videu opravdu nelze ukázat vše a nebylo to ani cílem tvůrce videa. Cílem bylo ukázat super firmu, ve které pracujeme… Těším se na video vaší společnosti.“

Znalosti, které jsem byl nucen korigovat hlavně proto, že se do nich promítla profesní slepota autora a v závěru již i zlost nad tím, že si někdo dovoluje zpochybňovat jeho práci a práci jeho zaměstnavatele.

„DObrý den pane Procházka, děkuji za komentář. Bohužel se mýlíte. Kdyby tomu tak totiž bylo, nebyl by odpadovým průmyslem pátým nejprofitabilnějším na světě. Děkuji za výzvu k zahájení podnikání, bohužel ji nemohu přijmout. Šest let se totiž již PREVENCÍ VZNIKU ODPADU  zabývám a věřím, že k 375.000 tunám výrobků a materiálů které se díky mé práci a změně přístupu klientů, kteří začali mnou vyvinuté nástroje a metodologie využívat, budou přibývat další, které se naučí číst LME a budou si klást otázku, jak lze věci činit jinde. Skutečnost, že nejmenuji své klienty je prostá. Podepsaný NDA. Ovšem nebojím se, že by jste se o nich nedozvěděl, výrazné poklesy objemu generovaného odpadu totiž vyčtete z jejich výročních zpráv. Už se těším, až se na některém z projektů potkám i s Vaší společností. Na závěr video z mé práce, další tisícovku videí najdete na mém youtube kanálu. https://www.youtube.com/watch?v=eiVrA8IqHdw&t

Další krok byl pak typickým, s nímž se v odpadovém hospodářství běžně setkávám

„Vaše videa jsem viděl, díky za ně. Pravděpodobně budete pátým nejméně profitabilím podnikatelem. Počet shlédnutí Vašich videí v řádech jednotek tomu odpovídá a reakce na tomto serveru na Vás taktéž. Tímto uzavírám naprosto zbytečnou diskusi s Vámi . Mějte se hezky a přeji mnoho úspěchů a více fiktivních zákazníků. Pro všechny ostatní, video bylo umístěno na náhradní link https://youtu.be/kUtiZwR75C0

Odpadové společnosti tento krok nazývají výhrou a není se proto čemu divit, že mé jméno v jejich oboru patří k těm, která nesmí být vyslovena, stejně jako slova o předcházení vzniku odpadu a prevenci plýtvání, které se v žádném případě nesmí dostat k jejich zákazníkům.

I přesto, že autor diskuzi ukončil, dovolil jsem se mu poděkovat a informoval ho, že pro mne je konec novým začátkem a věřím, že i pro mnohé, kdo si přečtou tento příspěvek a pochopí, že RECYKLACE není třídění, ani barevná popelnice, či kontejner, ani jejich svoz, ale systém využití odpadů a jejich přepracování. V případě, že udělám jen jeden krok, či dva, nejsem tím, kdo recykluje, jen tím, kdo třídí, vozí, či lisuje a ani jeden z těchto kroků však neznamená, že celkový proces bude dokončen a materiál se skutečně vrátí do oběhu.

Na závěr tedy má odpověď na rozhodnutí ukončit diskuzi

DObrý den pane Procházka, děkuji Vám za Váš komentář. Již se nedivím, že odpadové společnosti dosáhli takové míry profitability, když z počtu shlédnutí videí na síti youtube, dokáží určit profitabilitu, to já nedokáži.  Co však namísto toho umím je najít místa, kde je možné předcházet vzniku odpadu, implementovat metody, které to umožní a zvyšovat profitabilitu tam, kde odpadové společnosti tvrdí, že odpad být musí.  Při přesunu videa jste zapomněl přesunout můj dotaz a komentář, rád ho však vložím i na novou adresu. Za neviditelnost svých fiktivních zákazníků nemohu, ale je možné, že jezdíte vozem, který vyrobili, s komponenty, které vyrobili, pijete nápoje, které uvařili, či spíte v hotelech, které provozují a je i možné, že Vaše dětí chodí to škol, ve kterých přednáším, či se pohybují na internetu, kde otevřeně sdílím jak lze vzniku odpadu a plýtvání předcházet. Pro mne vyjmutím videa naše diskuze nekončí a kdo ví, příště to budete možná Vy, kdo umístí první dotaz na můj příspěvek.

Jste-li členy profesní sítě LINKEDIN, pak se můžete na originální příspěvek a diskuzi podívat ZDE, jen nevím, zda-li také nebude smazán z historie, či přesunut pod koberec, to se totiž občas skutečnostem stává, stejně jako odpadu.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář