Jak se staví z vět politický svět

Poslední dubnový den se někdy též nazývá dnem aprílovým. Po právu, protože aprílový skutečně je, minimálně podle některých zahraničních kalendářů. V tuzemsku však pod stejným názvem myslíme něco jiného, konkrétně legrácky a hrátky.

V každém případě si dovolím pro tento den jít na téma naprosto seriózní a vážné, na téma politické objednávky.

S tímto pojmem jsem se setkal již mnohokrát, ale téměř nikdy jsem mu nevěnoval větší pozornost, až dnes, v den, kdy píši tyto řádky, jsem si uvědomil skutečný obsah.

Mé uvědomění souvisí se třemi pojmy

  1. INDUSTRY 4.0
  2. INDUSTRY 5.0
  3. SOCIETY 5.0

S prvními dvěma se setkávám již dlouho, třetí však jsem začal podrobněji studovat až v okamžiku, kdy jsem byl telefonicky požádán o účast na konferenci do sídla EU v Bruselu. Tato se věnuje již druhý rok PRŮMYSLU 5.0.

Zatímco na první, konanou v listopadu 2018 jsem nebyl pozván, měsíc před konáním druhé se tak stalo. Slovy osoby na druhé straně linky, by se měla být přítomna ca. stovka účastníků ze všech zemí Evropské Unie a na rozdíl od prvního ročníku, nesoucího jasný a výstižný název INDUSTRY 5.0, se druhý nese pod jménem

EESC Consultative Commission on Industrial Change

Conference

Europe catching-up or falling behind in the age of Industry 4.0 and Society 5.0

Stejně jako v prvním ročníku i v tomto druhém předsedá a konferenci organizuje paní Lucie Studničná, prezident CCMI.

Asistentka paní Studničné mne neoslovila náhodou. Důvod jsem jí, resp. paní Studničné zadal já sám, když jsem ji při „objevení“ že podobné konference v Bruselu proběhla, oslovil a nabídl jí, že se rád s ní i s dalšími účastníky podělím o pohled z praxe související s implementací principů, kterými jsem INDUSTRY 5.0 sám vybavil na jeho cestu životem.

Paní Studničná tak měla, na rozdíl od jiných kolegů a účastníků, možnost sledovat k tomuto tématu nejen mé texty publikované v angličtině, ale i ty české, kterých bylo a je podstatně více.

Již v rámci prvního rozhovoru o spolupráci jsem byl dotázán, zda-li jsem slyšel o konceptu SOCIETY 5.0, což jsem potvrdil, protože tento koncept mi byl znám. I přesto jsem se chtěl o SPOLEČNOSTI 5.0 dozvědět více, což se mi podařilo.

Již dříve jsem INDUSTRY 4.0 a SOCIETY 5.0 považoval za velmi blízké, a to včetně integrované systémové chyby, což se mi potvrdilo, ale až nyní, při hlubším studiu obou témat jsem si uvědomil, proč tomu tak je a kde se nachází rozdíl mezi oběma pojmy a INDUSTRY 5.0 jejímž otcem jsem já sám.

Hlavním rozdílem je důvod a způsob vzniku.

INDUSTRY 4.0 i SOCIETY 5.0 vznikly, resp. byly vyvinuty a představeny na politickou objednávku.

INDUSTRY 5.0 se zrodil z mého vlastního přesvědčení, ověřeného dlouholetou praxí, že je něco špatně.

INDUSTRY 4.0 i SOCIETY 5.0 jsou prodejní nástroje mající napomoci růstu ekonomiky jednotlivých zemí a ekonomiky globální.

INDUSTRY 5.0 je systémovou změnou jejíž hlavní prioritou není ekonomika, ale život, a to nejen ten lidský, ale celkový. Ne lokální, ale globální.

INDUSTRY 4.0 a SOCIETY 5.0 byly uměle vyrobeny

INDUSTRY 5.0 se zrodil přirozenou cestou

Tyto skutečnosti jsem si uvědomil, když jsem vytvářel prezentaci, kterou jsem se chystal zahájit bruselskou konferenci. Uvědomění bylo tak silné, že jsem jej sepsal do formy anglicky psaného příspěvku do mého blogu na serveru MEDIUM.COM, kde jsem jej hned publikoval.

Učinil jsem tak necelé dvě hodiny před tím, než jsem začal psát tento příspěvek a věřím, že bude patřit k těm příspěvků, jejichž čtenost bude skokově narůstat a o tématu se začne hlouběji diskutovat ještě před mou přednáškou v Bruselu.

Jsem sám zvědav.

Již dnes však pro mne mělo nejen samotné pozvání, ale i okamžik, kdy jsem jej obdržel, velký význam. Uvědomil jsem si totiž, kde je hlavní rozdíl mezi INDUSTRY 5.0 a podporovanými systémy a to je pro další rozvoj klíčové. Rozdíl mezi INDUSTRY 4.0 a SOCIETY 5.0 primárně spočívá jen v zemi původu, zadavatelem prvního byla Německá vláda a druhého vláda Japonská, toť vše pod dohledem finančních institucí profitujících ze zvyšování objemu použitých finančních prostředků v toku.

P.S. více než šest mesíců po napsání a zařazení do redakčního systému bych rád zmínil ještě jednu drobnost. INDUSTRY 4.0 a SOCIETY 5.0 v době pandemické krize zklamaly, nefungují, zcela zmizely, zatímco INDUSTRY 5.0 nejen, že nabralo na síle, ale pomáhá lidem i společnostem.


 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář