Jak vydělat na úřední slepotě

Profesní slepota je úděl každého, kdo vykonává shodnou činnost po období delší než 6 měsíců. Na výrobních linkách však přichází i po méně než dvou směnách. Ovšem, zkombinuje-li se se strachem z neznámého, může přijít dříve, než se v novém podnikání nadechnete.

To, že profesní slepota existuje, by nebylo nic tak hrozného, dá se léčit, změnou prostředí, problémem je, že s sebou nese často výdaje, které nejen, že se neplánovaly, ale mohou být pro toho, kdo je zaplatil nepříjemné, a pro toho kdo je kasíruje dlouhodobým zajištěním na důchod, kvůli kterému nemusí na práci ani sáhnout.

Jedním z příkladů, s nímž se za dobu svého podnikání setkávám již potřetí osobně, a předtím ve firmách v nichž jsem pracoval, jsem na něj také narazil, začíná nenápadnou obálkou nadepsanou jménem firmy příjemce a velkým úředně vypadajícím nápisem

REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTÍ

Co to může být, divíte se, než otevřete obálku a v ní se skrývá dopis a k němu přiložená složenka na úhradu několikatisícové částky společnosti R.O.A.Z DATA s.r.o.

Z přiloženého dokumentu se pak dočtete, a to opět ve stylu a podání, běžném úředním dokumentům, že Vaše firmy, živnost, či SVJ byla zapsána do obchodního rejstříku jen den, dva před obdržením tohoto dopisu.

V druhém odstavci je pak nabízen zápis do rejstříku obchodu a živnosti.

Aby firma nemohla být napadena, za klamání spotřebitele, integrovala do celého dopisu ještě krásnou klauzuli o tom, že vlastně její dopis není ničím jiným než „Nabídkou“ (návrhem) na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je úplatná registrace podnikatelského subjektu do soukromého Rejstříku obchodu a živností“

Zároveň končí druhou klauzulí podobného ražení, která říká (nad čarou), že TENTO DOKLAD SE STÁVÁ ÚČETNÍM POUZE V PŘÍPADĚ UHRAZENÍ.

Je to vlastně forma dobrovolného daru někomu, koho neznáte, ale kdo se tváří, že je stát, ve kterém jste se rozhodli podnikat, či se registrovat z jiného důvodu.

Možná pro Vás uvedená částka není tak velká. Možná, že zápis do rejstříku považujete za dobrou formu reklamy a tak se rozhodnete částku uhradit a tím se dostat do kolečka ročních poplatků ZA NIC.

Podíváte-li se totiž na stránky odesilatele, uvedené v hlavičce dopisu, zjistíte, že se doména www.roaz.cz, po stisku tlačítka ENTER, jeví úplně jinak, třeba takto – http://members.aon.at/firmdata/c1/index.html a budete-li trochu znalí světa internetových domén, jistě Vás zaujme nejen design stránek, který byl aktuální v devadesátých letech (míněna doma mezi lety 1990-1999), ale i skutečnost, že se primární doména hlásí jako Rakouská. Nástroj WHOIS využívaný k vyhledávání vlastníka domény však nefunguje, nebo spíše neumím v tomto případě svůj dotaz správně zadat (a to ani když zadám Rakouskou, Slovenskou, Chorvatskou a další verze jež je možné najít v sekci KONTAKTY.

Fascinující jsou pro mne tří věci. Tou první je skutečnost, že firma je na trhu již od roku 1995 a pořád se beztrestně zabývá klamáním spotřebitelů. Tou druhou je pak fakt, že dle finančních výkazů je na tom stále dobře ekonomicky, což znamená, že lidí, kteří naletí, je pořád dost. Tou třetí, z mého hlediska nejdůležitější, je skutečnost, že dopis od tohoto odesilatele ve všech případech, na které si vzpomínám přišel rychleji než oficiální zápis ze soudu, či skutečného obchodního rejstříku. To znamená, že musí mít hodně blízko k datům, která zpracovávají úředníci státu ve kterém „podniká“.

Věřím, že i tento článek pomůže, k tomu, aby se další dobrovolní dárci nenašli a postupně jejich pramen vysychal. Nemyslím si totiž, že hodnota, kterou firma nabízí, má hodnotu byť jen jediné minuty, kterou přemýšlením nad obsahem příjemce dopisu, stráví.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář