Jak Zní Vaše Vlast?

Dnes jsem byl opět za rozbřesku na trase mezi Plzní a Pískem. V jednom místě žiji a ve druhém pracuji 50% času v měsíci na implementaci procesů zvyšujících efektivitu logistických toků a zároveň na snižování objemu generovaného odpadu a plýtvání.

Na cestu jsem si již po několikáté pustil na přehrávači symfonickou báseň Má Vlast, pana Bedřicha Smetany.

Je to neuvěřitelně krásná a skladba, která bez pěti minut trvá stejně dlouho jako má cesta.

Proč to dělám?

Toto neuvěřitelné dílo jsem si zvykl poslouchat při svých ranních jízdách na elektrické jednokolce. V době, kdy je město a jeho okolí prázdné a já jedu krajinou která snímá závoj ranních mlh, aby se postupně objevovala v celé kráse. V kráse bez lidí, aut, hluku továrních hal. Při tomto „letu “krajinou si uvědomuji, jak dobře jsem vybral název E-MOTION.

Vidím kraj očima muže, který ztratil jeden ze svých smyslů, aby jej objevil jiným, a dával dál plnou náručí to čeho si je potřeba vážit.

Když jsem jel krajinou, nad kterou vycházelo slunce a pozoroval, jak svými paprsky budí krajinu, přemýšlel jsem, jak by asi zněla naše vlast autorovi dnes. A zároveň jsem si koncipoval vznik tohoto příspěvku.

Krajinou by se pravděpodobně neprocházel pěšky, ale projížděl vozem, či jiným dopravním prostředkem.

Krásu ticha by nahradilo vrčení motoru, drncání kolejí či jiný hluk.

Na místo lidí a krajiny by viděl jen šmouhy, které z nich zbyly.

A řeku, či řeky, ty by přejížděl jen na vysokých mostech k jejichž obloukům a lanoví šumění nedosáhne.

O víkendu by pak, kdyby nedělal přesčasy v továrně na štěstí, by odpočíval doma u televize, nebo by si šel pobavit do jednoho z nákupních center, aby utratil vše, co vydělal a měl tak v dalším týdnu opět inspiraci pro další výkon.

Napadlo mne, jak asi zní Má Vlast?

Jak zní mně samotnému? Jak zní Vám? Jak zní panu Michalu Horáčkovi?

Mně samotnému se znění změnilo v době, kdy jsem odešel ze soukolí korporátního zaměstnání nabízející jedinou (ne)rovnici zaměstnavatele=zaměstnanec=bezpečí a stanovil si vlastní cíl.

Ještě výrazněji se však změnilo s pořízením elektrické jednokolky a objevení E-MOTION, o kterém se můžete dočíst ve více než stovce článků, či shlédnout několik stovek videí zachycujících krásu pohybu bez hluku, pohybu aktivního, v němž jádro mého těla vystavováno je vnitřním tlakům posilujícím jeho jádro až do úrovně pavučinových nosníků, kterým se zatím žádný člověkem vyrobený materiál zatím v pevnosti a odolnosti nevyrovná.

Má Vlast mi zní harmonicky, ladí s mými smysly a energií, a proto dělám vše, abych tóny, které mají za snahu přehlušit tento stav, eliminoval a když po dlouhém dni vyrazím na projížďku, vím, že jsem udělal dobře.

Zymyslete se i Vy, jak zní VAŠE VLAST.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář