Je Čas na Návrat

Jak se mohu vracet, když neodejdu? Jak mohu omládnout, když pořád jen stárnu? Jak je možné vrátit zpět již udělané? Lze udělanou chybu napravit jejím zamlčením? Na všechny otázky tohoto zvláštního úvodu je jen jedna odpověď. NEJDE. NÁVRAT NENÍ.

I přesto, že tato skutečnost je nám jasná, nic nám nebrání abychom to zkoušeli znovu a znovu

Pokoušíme se o návraty, lžeme, vrháme vinou kolem sebe doufaje, že se někde zachytí a promění se na pravdu a když se tak stane, oslavně zvedáme pohár vítězství bez ohledu na realitu.

Zloději kradou a nic na tom nezmění budou-li sami sobě i své akci říkat jinak

Politici politikaří a nic se nezmění na tom, budou-li to nazývat politikou

Stačí jen popojít kousek dál a návrat zpět znamená příchod do jiného času

Prostor zůstal, stejně jako čin

Jen jej přestáváme vnímat.

V mnoha závodech mých klientů je používána metoda 8D „OSM DÉ“, někteří ji nazývají 8D REPORTEM, ale ve skutečnosti je přesah mnohem větší a zároveň, čím více reportů je použito, tím více se v něm nakonec ztrácí smysl.

Na jedné straně se o 8D REPORTU hovoří jako o

„Praktickém jednoduchém formuláři, jehož vyplnění mnohdy nebývá snadné“

Na straně druhé jako o

„Nástroji komplexního řešení problémů významnějšího rozsahu, tedy problémů, jejichž řešení zpravidla nebývá v silách jednotlivce a jejichž řešení vyžaduje více času a případně i investic.“

Nejčastěji s tímto nástrojem pracuje oddělení QC, QUALITY CONTROL, tedy oddělení kontroly kvality, čili lidé, kterým se říká kvalitáři. Jejich činností je primárně PITVA „zemřelého“, či chcete-li Zkaženého, Chybného, něčeho, co není správné, a to až poté, kdy ke zkažení, či chybě došlo.

Využívají k tomu osm disciplín

TÝMOVÝ PŘÁSTUP – POPIS PROBLÉMU – IZOLACE PROBLÉMU – NALEZENÍ KOŘENOVÉ PŘÍČINY – VOLBA A OVĚŘENÍ TRVALÉHO NÁPRAVNÉHO OATŘENÍ – ZAVEDENÍ TRVALÉHO NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ – ZABRÁNĚNÍ OPĚTOVNÉMU VÝSTUPU –  KOMUNIKACE

Osm bodů, osm procesů, kde jeden měl by v logickém sledu následovat za dalším.

Nástroj znám a vzpomínám si, když jsem se poprvé s ním v praxi seznamoval zeptal jsem se školitele, zda-li není chybou, máme-li implementovat posloupně, že je komunikace až na posledním místě.

Neodpověděl, resp. odkázal mne na skripta a komu pod knírkem dodal, že je přeci samozřejmé, že se musí komunikovat, to je přeci každému jasné.

Moji klienti 8D report používají, já tak nečiním.

Nemám totiž tolik prostoru a času na to, abych obojím plýtval.

Používám jinou metodu, Metodu přímého kontaktu a prevence vzniku procesního odpadu a díky ní dokáži mnohem rychleji nejen najít problém, ale hlavně jej napravit, a to optimálně hned, na místě a bez toho, aby další stovky, tisíce, či desetitisíce výrobků sjíždělo z výrobního pásu s integrovanou chybou a skončily v odpadu.

Základem mé METODY PŘÍMÉHO KONTAKTU je KOMUNIKACE, a to komunikace napříč spektrem celého procesu. Na rozdíl od expertů na 8D tak mluvím se všemi, kdo byl a je zapojen a se všemi jednám z pohledu člověka, který má snahu o nápravu.

8D REPORT totiž nepřipouští chybu, ale chyby se dějí a dít se budou. Jsou totiž lidské a myslí-li si někdo, že stroje chybu nedělají, musím ho opravit, dělají a často mnohem větší než lidé, nemají totiž v sobě zabudován autokorekční mechanismus, který když se mu něco nezdá, spustí interní alarm.

Člověk ho v sobě integrován má.

Jediným problémem je, že považuje chybu za nepřijatelnou, za ostudu a bojí se komunikovat

Právě to je třeba ho odnaučit a mohu vám říci, že bez přímého kontaktu to jde jen těžko.

Dokud totiž člověk nebude mluvit s druhým jako člověk s člověkem, nemůže očekávat, že nastane systémová změna.

UDĚLÁ-LI SE CHYBA, NENÍ NÁVRAT

NEPŘIZNÁ-LI SE, BUDE DALŠÍ CESTA JEN PLNÁ CHYB, CESTA BEZ NÁVRATU

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář