Jeden Rok, Jeden Papír

V devadesátých letech minulého století přicházela na pracoviště digitalizace. Psací stroje a faxy, do té doby nepostradatelné, vystřídaly počítače a jen několik let poté, začaly prachem zapadávat i stolní telefony, umístěné na každém pracovním stole.

Byla to doba, kdy nás výrobci počítačů definitivně přesvědčili, že skončilo papírování a přišla doba digitální.

Uběhlo ca. 30 let a podívám-li se na stoly a pracoviště svých klientů a také na ty své, zjišťuji, že onen slib, nevyšel. Zapadl. Napomohla k tomu i skutečnost, že do legislativy, se digitální myš nestačila prokousat. A tak musíme archivovat a ne jednou, ale několikrát, protože ministerstva spolu nekomunikují. Tak se chlubíme, že za prosinec 2016 bylo vytištěno 97.000.000 účtenek systému EET, v němž namísto jedné účtenky potřebujete dvě až tři.

A aby toho nebylo málo, tím to nekončí.

Většina účtenek je totiž tisknuta na termo-papíru a jeho životnost, překoná málokdy dva roky. Neznamená to, že by kus papíru, na kterém je natištěna nepřežil, on přežije, ale obsah, který nesl, zmizí. Protože však je třeba informace zachovat, dochází stále v mnoha podnicích ke kopírování originálních účtenek na listy papíru zakládané do papírových šanonů.

A tak namísto, jednoho papíru, potřebujeme v době digitální papíry tři.

Při tomoto stále se zhoršujícím trendu mi běhá mráz po zádech a protože se zabývám prevencí vzniku odpadu rozhodl jsem se Vám od toho Vašeho, papírového, trochu pomoci a dávám Vám k dispozici, volně ke stažení kalendář, v němž se všechny dny roku 2017  vejdou na jeden, jediný list papíru..

Věřím, že Vám bude každý den připomínat, že i na ty nejobyčejnější věci se můžete dívat jinak.

Přeji Vám krásný den a rok 2017, ať je rokem bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář