Kde je Kdo

Zeptáte-li se po nějaké nepříjemné události, KDO ZA TO MŮŽE? Většinou zůstanete bez odpovědi. Zeptáte-li se KDO TO UDĚLÁ? Bude to stejné a jinak tomu nebude ani v případě, zeptáte-li se v plné aule střední, či vysoké školy, KDO MÁ DOTAZ?

Vypadá to, jako kdyby KDO zmizel

Možná unikl jako DR. WHO na televizní obrazovky, než dohnal ho Dr. STRANGE.

Je to možná i tím, že zameškal pravidelnou školní docházku, možná i proto, že konstatování mnozí považovali za otázku

KDO CHYBÍ

Tak jako tak je to právě KDO, jenž při svatbě vzal si příjmení partnerky a vznikl NIKDO

NIKDO NECHYBÍ

NIKDO S NEHLÁSÍ

NIKDO SE NEPTÁ

NIKDO TO NEUDĚLAL

Pamatuji si na jeden western, v němž hlavní roli hrál NOBODY „NIKDO“ a co bylo vynikající, bylo nejenom to, že byl hlavním hrdinou, ale i kladným hrdinou. V tom se doba za léta od mého dětství velmi změnila. Dnes vyznávaným, uznávaným a vzorem, je většinou pravý opak.

Zlo, Temno, Vulgárnost řeči i vystupování

I pohádky začínají smrtí

Snad i proto tolik lidí nejdříve na místo kladů hledá zápory.

Nejde, Neumím, Nechci, Nedělám, Nesmím

Jazyk degraduje a degeneruje vraceje se zpět k obrazovému písmu. Vyjadřování využívá čím dál více zahraničních berliček, aby dokázalo přinést požadovaný obsah.

Dnes jsem měl rozhovor s básníkem, který ač cizinec naučil se krásně českému jazyku. Jeho učebnicí byly texty Aloise Jiráska, Karla Hynka Máchy, ale i Karla Čapka, které objevoval postupem času spolu s jazykem, který, jak sám říká, ve své barvitosti a bohatosti nemá ve světě obdobu.

On hovoří mnoha jazyky, já plynule jen třemi, a proto rád slyším, že právě jazyk, který byl mi dán do kolébky, má ve své bohatosti plody, které jinde schází. Možná i proto tak rád chodím do zahrady slastí slov, snad i proto verše tečou přes kameny novinových titulků a prázdných proslovů plných slov bez významu převzatých ze zahraničních slovníků.

KDO však zůstal.

Je tu s námi

Nikdo ho nezná osobně, ale všichni se na něj obrací. Já se musím omluvit, ale už mne pálí oči. Dnes si neodpočinuly a hleděli na cestu, kterou NěKdo položil a vytýčil.

Kdo to byl nevím, snad já sám na některé ze svých cest zanechal jsem znamení, jež KdeKdo přehlédne a spokojí se s konstatováním, že KDO TO UDĚLAL, TEN AŤ SI TO UKLIDÍ.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář