Když řezník, tak z Mongolska

Tak tímto nařízením majitele, který není majitel, ministra, který není minstrem, čápa, který není čáp, a přesto staví hnízda, se řídí dle novin téhož muže, jenž jejich obsah neovlivňuje, skupina AGROFERT při řešení problémů s nedostatkem pracovníků masozpracujícího průmyslu.

Je až neuvěřitelné jak podobné progresivní a pokrokové názory má ředitel Svazu zpracovatelů masa a skupina AGROFERT.

Podívejme se na originální prohlášení prvního jmenovaného.

„Mají dobré pracovní nasazení a jsou zvyklí s masem pracovat, protože je to tradiční součást jejich živobytí,“

A nyní druhý jmenovaný.

„Všichni jsou od přírody pastevci, mají k této práci blízko a stejně blízká je jim i práce s nožem“.

Zde je odkaz na originální článek

Tak co na to říkáte?

Je škoda, že v Čechách nejsou volné pracovní síly v oblasti zpracování masa. Určitě to dělá trvale rostoucí objem práce masokombinátů. Stačí se podívat na firmy ZEMAN, či SCHNEIDER. Jejich stopy jsou nejen v Plzni znatelné na mnoho kilometrů, záleží jen kam vane vítr.

S ohledem na výše uvedené názory bych měl pro agrofert i svaz dvě alternativní rady

Zde je první

Hledají-li odborníky na práci s nožem, mohli by se obrátit na Islámský stát. Odborníků na práci s nožem má také dostatek a na rozdíl od Mongolských pracovníků, má již v Čechách dostatečně silnou komunitu, která zatím není řízena jinak, než právě z centrály, a proto i jistě nebude nutno hradit je v penězích, a stačí využít možnosti barteru a kompenzovat je například dodávkami zbraní, střeliva, či dalších životně důležitých potřeb.

A nyní druhá

Jako kompenzaci za odešlé pracovníky by mohl Mongolský stát importovat české občany pro naplnění prázdných míst v národním orchestru, a dalších hudebních tělesech po celé zemi, přeci jen o Češích známo, že

„Všichni jsou od přírody hudebníci, mají k této práci blízko a stejně blízká je jim i práce se smyčcem „.

Uplatnění druhé rady, by navíc mohlo zvýšit efektivitu leteckých, či vlakových spojů vytvořením tzv. MILKRUN systému, kdy by došlo k plnému vytížení v obou směrech.

P.S. Mongolové jsou opravdu pracovití a velmi přátelští lidé a přiznám se, že prohlášení v úvodu považuji za urážku celého národa ze strany těch, kteří si pro svých 30 stříbrných rádi vždycky dojdou.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář