Když smysl má skluzzzzzzzzzz

V sobotu 19.5.2018 se na stránkách serveru novinky objevil článek, který byl důvodem pro napsání mého dnešního příspěvku. Jsou mezi nimi dva týdny, ale v pohledu českého internetu to není časová jednotka, kterou by bylo třeba zohledňovat, a pro politiky je ještě méně.

Článek nese následující název

O SENIORY JE NAJEDNOU ZÁJEM

Je možné, že se ptáte na to, jak jsem přišel na ono časové „srovnání“, rád Vám to řeknu.

V roce 2014, kdy jsem zakládal svou společnost, jsem se již věnoval procesům prevence vzniku odpadu a to ještě dříve než jsem jí dal systém a název INDUSTRIAL UPCYCLING. Proto, abych mohl prevenci vzniku odpadu aplikovat, bylo nutné nejdříve říci, co odpadem rozumím.

Zde tedy přehled, na které odpady a plýtvání je INDUSTRIAL UPCYCLING zaměřen. Nejedná se totiž o jednu, ale o čtyři kategorie.

  1. FYZICKÝ ODPAD – vše co házíme do kontejnerů, odpadkových košů a dalších míst určených k uložení odpadků
  2. SOCIÁLNÍ ODPAD – lidé mající chuť pracovat, ale nedostanou k tomu šanci. Důvodů je mnoho například věk, vzdělání, barva kůže, pohlaví, zdravotní stav a mnoho dalších kritérií.
  3. URBANISTICKÝ ODPAD – nevyužívané továrny (brownfields), zbytečné nové průmyslové a logistické areály, prázdné budovy a plochy často ve vlastnictví státu
  4. PROCESNÍ ODPAD – například 64% nevytížených kamionů brázdících EU, či obaly, které vezou více vzduchu než nákladu

Tyto čtyři skupiny odpadů a plýtvání jsem definoval a zveřejnil před více než 4 lety, ale na některé (3, 4) upozorňuji již déle než dekádu.

Nemluvím o nich pod fousy, ani v hospodě. Nestěžuji si za dveřmi své domácnosti, kde mne nikdo neslyší.

Poukazuji na ně na konferencích, v článcích, v blogu, při jednáních, přednáškách a na mnoha dalších místech.

Ptám se na ně těch, kteří jsou za ně odpovědní a dostávám odpovědi (3) „Nemáme seznam těchto budov. Jsou to jen černé skvrny na tváři města (Plzeň) a ty mi neevidujeme“

Dozvídám se, že plýtvání, je vlastně cílem, protože čím více se bude plýtvat, tím profitabilnější, ti kdo z něj čerpají, budou a to i přesto, že často mají v názvu svého jména či funkce slovo – HOSPODÁŘ.

Jak výše uvedené souvisí s článkem?

Hodnotu Seniorů, které kromě jiného bohužel zákony řadí mezi sociální odpad, jsem objevil již před mnoha lety a nejen to. Já jsem ji neobjevil proto, abych si ji nechal pro sebe, ale proto, že jsem považoval za důležité na ni upozornit, sdílet ji, dát firmám i politikům šanci zastavit negativní vývoj a nenechat poklad zkušeností, praxe, a hlavně zájmu spadnout na skládku.

I přes silnou odezvu ze strany těch, kdo jsou seniory nazývání, či jsou mezi ně řazení zákonem, se ti, kdo zákony tvoří nezabývali ani myšlenkou, natož tím, že by mohla být základem reálné změny. Firmy, resp. jejich většina nechala tuto myšlenku uplynout bez užitku a ani opakování, jež matkou je moudrosti nepomohlo.

Mám však radost, že ne všichni čekají na článek v mediích, či politický startovací praporek na to, aby začali něco dělat.

Krásným příkladem může být nejstarší výrobce knoflíků v Čechách a řadu let silný a důležitý hráč v segmentu automotive a plastových dílů. V jeho závodě umístěném na Vysočině totiž naleznete nejen seniory, ale i další z těch, kteří byly zákonem umístěni na místo určené k ukládání odpadu.

Na závěr jen otázku.

Skutečně nejsou lidé? Či je jen nevidíte?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář