Král Odborářů

Žil byl jednou jeden král. V jeho království dřeli všichni bídu z nouzí a od se vždy snažil, aby jim ulehčil, od další koruny, která by je mohla jen tížit. V lesklé zbroji sedíce u hodovních stolů mluvil vždy o bídě svého lidu s takovou vervou, že se jeho protivníci slitovali a pustili žilou svým pokladnám.

Odborářů král má být na co hrdý. Práci zná, lépe než kdokoli jiný.

Vydržel se na ní totiž dívat s jedinou přestávkou nepřetržitě celý svůj život.

Práce se nebojí a klidně si k ní lehne, nebo dokonce i sedne.

Čistý štít třímá v čistých rukách, kterým slíbil, že pracovat nikdy muset nebudou a stejný slib dal i všem svým blízkým. Ostatně nebojí se to i říci

Pracoval byste manuálně za 15 000 hrubého?

Kdybych musel, tak asi ano, ale snažil bych se z této situace najít příznivější východisko.

Jeho stříbrná zbroj je z toho nejlepšího stříbra, ale je místní a na míru šitá, proto vlastně nestála ho nic.

Kolik měsíců by žil horník OKD z ceny Vašeho obleku?

Budete se divit, ale z mého obleku by horník žil při svém platu jen několik dnů, nepřežil by týden. Jsem pyšný na to, že mohu nosit oblek, který šije v ČR česká firma a soudě podle vaší otázky se vám líbí.

Jeho síla je tak mocná, že stačí, aby se přiblížil a poddaní již sami utahují opasky a vysypávají kapsy, aby se měl král dobře a ještě lépe. Jeho jednomyslné zvolení 125% hlasů na další období vlády bylo ukázkou poctivé činnosti hlásných trub a mrskačů, kteří narážku na králův majestát řeší dle paragrafu urážky údu moci.

Na rozdíl od jiných králů si ten odborový zajistil trvalý příjem do své pokladny z niž kohoutky vedou z důvodů bezpečnosti do královských komnat

Odvod odborovému svazu činí na člena 0,6 % platového tarifu 1. stupně jemu přiznané platové třídy v příslušné platové stupnici; v případě, že vyměřovací základ pro stanovení odvodu nedosahuje minimální mzdy, pak z této minimální mzdy

Jde to ale i jinak, a dokonce vyprosil pro své poddané i možnost si svůj chomout pojistit zlatem, kdyby náhodou neměli co jíst, aby na královském stole nikdy nebyl nedostatek.

Odborový král má, stejně jako většina vládců jedno tajemství.

Jmenuje se soukromý život

Ten totiž Král odborů nemá, neexistuje.

Na závěr snad jen dotaz. Jaký plat má král?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář