Krása a nebezpečí jazyka

K práci, kterou vykonávám patří pravidelná jednání a komunikace. Jednám s řediteli a prezidenty, komunikuji s dělníky a povídám si s se studenty a dětmi. Před žádnou ze skupin nic nezastírám a netajím, jen svou řeč a slova přizpůsobuji prostředí v němž se nacházím.

Výše uvedené činím ve třech jazycích a v několika dalších jsem schopen vést, konverzaci již ne tak plynulou, ale stále smysluplnou, i když mi do ní občas vstoupí chybějící výraz, či slovíčko z jiného jazyka.

V minulém roce jsem pracoval v továrnách patřících třinácti národnostem a měl jsem možnost hovořit s lidmi reprezentujícími trojnásobek národů. Výsledkem bylo, že jsme si rozuměli. Nejlepšího výsledku je možné dosáhnout ne tehdy, jste-li Vy i Váš protějšek příslušníci stejného národa a hovoříte-li shodnou mateřštinou, ale kupodivu tehdy, když jste cizinci a hovoříte třetím jazykem, na kterém se shodnete, například angličtinou.

Právě ona dala impuls k napsání tohoto článku

Váže se totiž k jednomu z mých anglicky psaných příspěvků na sociální síti LINKEDIN

Jmenuje se COUNTDOWN, tedy odpočet a mnozí si tento výraz spojují ani ne tak se startem další kosmické rakety, jako spíše s přicházejícím Novým Rokem, kdy se odpočítávají vteřiny do půlnoci.

Můj odpočet je trochu jiný, týká se totiž vyhlášení „Ekologické Nobelovy ceny nazvané THE EARTHSHOT PRIZE“, za kterou stojí mimo jiné i princ William a sir David Attenburough.

V článku poukazuji za skutečnost, že ti, kdo chtějí do deseti let, tedy 120 měsíců zachránit svět, právě jeden měsíc promrhali a zbývá jim měsíců jen 119.

Jedním z prvních komentářů, který dal člen mé profesní sítě ze Singapuru, doporučoval abych byl trpělivý „patient“. Když jsem si komentář přečetl, zažil jsem opět okamžik prozření.

Spočíval v maličkosti

Slovo „patient“ přeloženo do českého jazyka znamená trpělivý

Zároveň však

Slovo „patient“ přeloženo do českého jazyka znamená pacient

Právě tato souvislost byla objevem, který máme tak dlouho před očima, až ho přestaneme vidět.

Ve skutečnosti nám však „trpělivost“ místo růží přináší zkázu

O trpělivost žádají politici, předkládajíce své plány na dobu za 30 let

O trpělivost žádají banky snižující úroky až na zápornou úroveň

O trpělivost žádají lékaři, předepisující další a další léky

O trpělivost žádají obchodníci využívající reklamační lhůty do posledního dne daného zákonem

Ti všichni žádají o trpělivost, aby se ti, co byli zdrávi, stali pacientem závislosti

Buďte trpěliví, změna přijde, slyšeli jsme v DAVOSU

Buďme trpěliví, dálnice bude, slyšeli jsme na D1

Buďte trpěliví, digitální dálniční známka bude

Buďte trpěliví

Namísto řešení závislost a namísto výhry, prohra

Tak dlouho jsme čekali, tak dlouho jsme diskutovali a pozorovali řečníky slibující změnu, až změna odplynula spolu s nimi poté, kdy pohodlný a bohatý život strávili na politickém stolci dotovaném těmi, kdo věřili.

The EARTHSHOT PRIZE ztratil již na počátku své existence jeden měsíc

Ona totiž skutečně trpělivost něco někomu přináší. Nejsou to však ti, kdož jsou trpělivý, ale ti, co o trpělivost žádají, stejně tak to nejsou růže, ale peníze a těch skutečně není málo a neplatí to zdaleka jen u nás.

Napsáno 1.2.2020

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář