L.E.D. není „žárovka“ i když osvítí

L.E.D. je zkratka metodologie sloužící ke zvýšení efektivity komplexních celků a řetězců. Písmena zastupují následující slova LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN, tedy design, či vzhled logistické efektivity. V praxi se L.E.D. používá tam, kde buďto jiné metody selhaly, či firmy chtějí efektivní změnu.

Metodologie L.E.D. vznikla v roce 2013, ale její tvorba trvala téměř desetiletí. Nejednalo se o dekádu vědeckého bádání na administrativní úrovni, či dotovaný výzkum, ale o každodenní praxi, spojenou s logistikou, výrobou a obchodem a všemi součástmi logistických a subdodavatelských řetězců, v nichž jsem měl možnost sbírat mozaiku podkladů, příkladů, metod a materiálů z nichž se postupně celá metodologie rodila.

Ne že by nebylo metod optimalizací dost, opak je pravdou a mnohé z nich jsou považovány za ultimativní řešení pro všechny neduhy. Mezi nejznámější patří pravděpodobně LEAN, ŠÍHLÁ VÝROBA, SIX SIGMA, OPERATION EXCELENCE a další včetně TQM a dalších.

Všechny jsem měl možnost poznat, mnohé z nich i používat a v průběhu doby mi postupně docházelo, že mi něco schází, resp. něčeho se mi nedostává. Tím něčím byla absence nástroje, který by byl schopný nejen optimalizovat lokální, či místní pracoviště, jednotku, či buňku, ale jenž by byl schopen zvednout efektivitu celých řetězců a komplexních celků, a to bez ohledu na jejich specifikaci či velikost.

Proto vznikl LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN, čili L.E.D. Ty tečky nejsou bezúčelné, odlišují totiž L.E.D. od technologie LED (LIGHT EMITED DIOD), která je využívána jak pro „běžné svícení“, tak i například pro podsvěcování displejů mobilních telefonů, notebooků, či televizí a využívána je mnohdy i ve světlech automobilů, ale i například semaforech apod.

Na rozdíl od LED, o jejichž nesmrtelnosti pějí výrobci ódy, se aplikace L.E.D. nestává jen nástrojem ke zlepšení jednoho místa, či procesu, ale na celek, jako kdyby LED „žárovky“ byly nejen schopny svítit, ale i si energii na svícení vyrábět a optimálně komunikovat s dalšími „žárovkami“ tak aby vytvořili optimální světelné pokrytí.

O funkčnosti a nadoborovosti L.E.D. se mohli přesvědčit nejen klienti v závodech, kde jsem ji využíval, ale i já sám, protože právě její základy jsem použil pro budování systémové prevence vzniku odpadu, tedy LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN, která se stala vlastním průmyslovým odvětvím a jak mne utvrzují odborníci z tuzemska i zahraničí, i základem Průmyslu 5.0.

V čem se LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN liší od jiných metod?

V první řadě to je rozsahem „kamenů“ které se při stavbě používají. L.E.D. má totiž jen tří. Tři principy pro jejichž funkčnost je třeba jediné, aby byly používány současně, ne odděleně, či samostatně.

Jedná se o TRANSPARENTNOST – DĚLENÍ ZÍSKU a EFEKTIVITU, nebo chcete-li v angličtině TRANSPARENCY – PROFIT SHARING and EFFICIENCY.

Transparentní musí být všichni a vše

Pro dělení zisku, oním ziskem nerozumíme jen zisk ekonomický, ale i mnoho jiných

A za efektivitou, není třeba vidět nové, drahé, komplikované stroje, technologie a zařízení, ale často i manuální práci a logiku.

Pro změnu, jejíž cíl je třeba předem definovat, není nutné vkládat enormní prostředky na nákup a pořízení, stačí se podívat a vizualizovat si možnou změnu za pomoci jednoduchých nástrojů. Nástrojů tak běžných, že je mnozí máme doma. Například stavebnice firmy LEGO.

Pojďte se podívat, jak taková vizualizace může vypadat v projektu potřeby zvýšení výrobních kapacit výrobního závodu, kde pracovníci pracují v buňkách tvořených jedním pracovním a jedním obslužným stolem. Jen dodám, že pracovní stůl je vždy pro dva pracovníky pracující tváří v tvář naproti sobě.

Jak můžete vidět sami, původně bylo definováno 7 pracovišť po 2 pracovnících, tedy 14 pracovišť + 3 na finální balení (žluté)

Díky možnosti snadného přesunu v rámci takto vytvořeného základního plánu se nám podařilo, změnou procesu a relokací vytvořit 13 Pracovišť, tedy 26 pracovních míst + zachovat 3 na finální balení.

Při této tvorbě byly využity poznatky získané při osobní návštěvě a jednání přímo ve výrobním závodě.

Podobné prosté jsou i ostatní metody a techniky, snad i proto je možná s minimálními vstupními, či pořizovacími náklady dosáhnout značných a dlouhodobě rostoucích úspor.

L.E.D. i další metody jsou nejen součástí mé vlastní práce, ale je možné se o nich dozvědět i rámci workshopů a školení, které vedu a to například i pod křídly LOGISTICKE AKADEMIE.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář