Lucie Smolková potřetí

Deset dní po ukončení Klimatického Summitu OSN v New Yorku, byl realizován v tuzemsku rozhovor mezi českou studentskou zástupkyní, Lucií Smolkovou a paní Drtinovou z DV TV. Bylo to poprvé, kdy jsem slečnu Spolkovou slyšel mluvit.

Její účasti na summitu jsem se věnoval již dvakrát a toto je potřetí.

Dvakrát jsem hovořil o tom, že mi schází její faktická činnost

Dnes to opakuji potřetí

Důvod je prostý.

Slečna Smolková odpovídala na otázky paní Drtinové stylem politika.

Dlouhé věty, bez obsahu.

Na konkrétní dotazy, nekonkrétní odpovědi.

Strach přiznat, že neví.

Lucie Smolková mluví jako kniha.

Jako kniha politických frází.

Nevím, zda-li tak činila již dříve, či zda získala tuto schopnost až při klimatických stávkách, které pomáhala organizovat, ale je to celkem jedno. Co jedno není, že jsem v celém rozhovoru neslyšel, co si sama myslí. Opakovány byly jen a pouze fráze používané médii a politiky.

Na to, co sama dělá pro změnu, kromě AKTIVISMU, neměla odpověď.

Proč?

Stydí se? Bojí se? Neví?

Každá z možností je přijatelná a akceptovatelná. Každý musí najít cestu, ale ze slov o tom, že chce až do konce života zůstat aktivistkou mi běžel mráz po zádech. Připomněla mi totiž doby, které slečna Smolková nejen, že nezažila, ale do nich ani nenahlédla.

Dobu, v níž žili a vyrůstali její rodiče a prarodiče.

Dobu, v níž všichni byli aktivisty nazývanými dle věku JISKRY, PIONÝŘI, SVAZÁCI a KOMUNISTI, jsem si zažil a žil jsem v ní 18 let. I tenkrát aktivisté měli zelenou, stejně jako mládí, stačilo mít odznak, šátek, či kravatu správné barvy a k ní i knížku, která mnohým vystačila na celý život.

S dnešními aktivisty vidím paralelu v tom, že všichni opakovali stejná slova a s nimi spojené myšlenky. Tyto byly jasně dány Stranou, protože právě Strana vždy věděla, co je nejlepší.

Již v době první informace o slečně Lucii jsem se s ní pokusil spojit. Neúspěšně. Zkusil jsem to i u druhého a dopadl jsem stejně, a proto to zkusím i nyní, potřetí. Zadáním jejího jména do vyhledávače profesní sítě LINKEDIN jsem dostal 7 odkazů. Ani jeden však, při bližším prozkoumání nevedl cíli. Neseděl věk, či lokace. Proč?

Cožpak nemá osoba, která chce měnit svět a být aktivistkou po celý svůj život zájem sdílet a tvořit síť lidí, jež budou mít cíl a snahy shodné? Co bude znamenat v jejím životě pojem AKTIVISMUS?

Stejnou otázku mám pro mnohé další a zatím se všichni vyhýbají odpovědi

Na místo ní se dozvídám o další finanční podpoře institutů sledujícího klima, podpoře aplikace sbírající data, podpoře technologií zpracovávající data, finančních odměnách pro ty, co mluví a chtějí, aby zatímco oni mluví práci odváděli jiní.

Fondy platí fondům.

Boháčí Bohatým

A nikdo z nich si nezapomene zatleskat.

A na politické scéně krystalizuje další předvolební slib, který jako bych už někde slyšel

PORUČÍME VĚTRU DEŠTI

Pak stačí jen dodat

OD MOSKVY AŽ K BUDAPEŠTI

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář