Má štěstí. Žije!

Na začátku měsíce června se objevilo a virálně šířilo na internetu video na kterém je vidět Orangután, který (jak stojí v komentáři) bojuje s bagrem o vlastní strom. Video je dojemné, ale co je pro mne alarmující je skutečnost, že záchrana orangutana a jeho život v záchranném centru je nazván výrazem „štěstí“.

Abych by přesnější, neznámý autor serveru NOVINKY.CZ, který jen překládal zahraniční text, do textu uvedl, že „MĚL ŠTĚSTÍ“

Je tomu však skutečně tak?

Vypadá štěstí takto?

Měli štěstí indiáni v Amerických rezervacích?

Mají štěstí zvířata v zoologických zahradách?

Mají štěstí senioři, když dostanou z peněz, které celý život přispívali na zdravotní a sociální péči, právě tolik, že si mohou dovolit střechu nad hlavou a někdy se pod ní i najíst?

Ve známém a populárním československém filmu MAREČKU PODEJTE MI PERO, je citována báseň s názvem ŠTĚSTÍ! CO JE ŠTĚSTÍ? Nevím, kdo ze čtenářů ví, kdo je jejím autorem, či kdy vznikla. Já to až do psaní tohoto příspěvku nevěděl, ale nyní jsem i díky němu moudřejší.

Lyrickoepická báseň o šesti zpěvech a dozpěvu Dědův odkaz a vznikla v roce 1879. Jejím autorem je pan Adolf Hejduk. Její součástí je i citovaný text.

Zde delší úryvek

ŠTĚSTÍ! CO JE ŠTĚSTÍ?

Štěstí! Co je štěstí?
Muška jenom zlatá,
která za večera
kol tvé hlavy chvátá;
oblétá ti skráně,
v kadeři se kryje,
v dlaně hlavu skládáš,
ruka utlačí je.

štěstí jako rosa
na květech se skvěje,
ale bludná noha
náhle zašlápne je;
zašlápnuto vzdechne,
v oblacích se tratí,
snad se jinovatkou
na tvou kadeř vrátí…

Myslím, že je to poprvé, kdy tuto báseň vidím napsanou a nedivím se panu učiteli, že nebyl spokojen se žákovým přednesem.

Čtu si slova znova a znova a jaksi se nemohu dopátrat, kde je rezervace, kde jsou ploty, kde je přežívání místo žití. Že by tenkrát strádání neznali?

Podívám-li se kolem sebe, mnoho lidí přežívá. Sami to říkají a tento stav poznáte nejlépe, budete-li sledovat jejich oči. Jsou prázdné, bez jiskry, často odráží jen temnotu, se kterou si život, když jej ještě skutečně žili, nikdy nespojovali.

Vrátím-li se k videu, není pro mne hlavní myšlenkou záchrana orangutana, ale pralesů, kde žije, protože nebudeme-li plýtvat, pak tyto mohou přežít a v nich ŽÍT tvorové, kteří nebudou muset pouze přežívat.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář