Michael Rada, dobrý den

O svém experimentu s MOUDRÝM TELEFONEM, kterým je NOKIA 6310i jsem již ve svém blogu psal, slíbil jsem však, že Vám řeknu, jak mění můj život a mou vlastní práci. Hodně, to je nutné říci, a dokonce již to řečeno bylo, co jsem však neřekl je, že nemění život jen mně samotnému.

Toto zjištění přicházelo postupně. Při osobních jednáních, kde má protistrana hovořila o tom, že to také zkusí. Při konferencích, kde se lidé v následných diskuzích v předsálí dohadovali o tom, zda-li by se oni bez svých chytrých telefonů obešli a zda-li opravdu svůj chytrý telefon drží v ruce tolikrát častěji než mýdlo, či pití, jak ukazuje jeden z listů mé prezentace na téma PRŮMYSL 5.0.

Ovšem tento Moudrý telefon, je schopen ovlivnit i protistranu na druhé straně linky.

Jak?

Svou největší slabinou, které ukázala se býti silnou stránkou.

Absencí nekonečného telefonního seznamu.

Má totiž jen 99 pozic, kam lze uložit jména a čísla kontaktů.

Můj vlastní Smartphone, neboli chytrý telefon, jich však má v době psaní tohoto příspěvku přes 3.000 s rostoucí tendencí.

Jak tedy nedostatek změní se ve výhodu?

Nutí se protistranu opět představit.

Nic víc, nic Míň.

Jen říci své jméno, případně firmu.

Všimněte si totiž, že tento prvek slušnosti a standardního chování a etikety, vymizel.

V prostředí chytrých telefonů se nepředstavujeme.

Očekáváme totiž, že to za nás protistraně, se kterou komunikujeme častěji, udělá její chytrý telefon a někdy k tomu přidá i fotografii, či dokonce seznam nevyřešených úkolů.

Namísto slov „Michael Rada, dobrý den“ zůstane v lepším případě jen „Dobrý den“ a v tom horším rovnou dáváme příkazy, dotazy, úkoly, či nařízení, jejichž splnění očekáváme hned a bez prodlení bez ohledu na to, je-li dotyčný, či dotyčná v práci, či na operačním sále. Nic přeci není důležitější než přání nadřízeného.

Jsou mnozí, kteří ze své nadřízenosti stvořili si nezřízenost. Bez ohledu na čas a prostor, rozdávají příkazy pramenící často z vlastní neschopnosti udělat vlastní práci včas, a ještě navíc v pracovní době. Manažerské benefity, kterými jsou mobilní telefon, tablet a notebook i pro soukromé účely jsou přímou definicí prokastrinace, která je jedinou známou nakažlivou chorobou šířící se prostřednictvím telefonních a datových linek bez ohledu na vzdálenost mezi volaným a volajícím.

Moudrý telefon je dobrý na volání, případně na psaní SMS a tím jeho primární funkcionalita končí.

Ta sekundární však vede mnohem dál.

Mění totiž svého majitele, mění mně a pomáhá měnit i ty, kteří jsou kolem mne. Mění je z nástrojů strojů zpět na lidi. Na bytosti vybavené mozkem se schopností rozhodovat, přemýšlet, tvořit, žít.

Tak nezapomeňte, příště až budete vytáčet +420 728 492512 nezapomeňte se představit celým jménem. Jste to totiž Vy, s kým chci hovořit, ne Váš chytrý telefon, a to je velký rozdíl.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář