My recyklujeme! Skutečně?

V posledních prázdninových dnech srpnového chladu (a tím nemyslím ten politický) jsem dostal na obrazovku svého LINKEDIN profilu zprávu publikovanou jedinou uznávanou představitelkou cirkulární ekonomiky v tuzemsku – Soňou Jonášovou, že vyšel

Nejcirkulárnejsi časopis v Česku?

No není to fantastické. Právě představitelka cirkulární ekonomiky, přímo zakladatelka institutu cirkulární ekonomiky jásá, že se jí podařilo změnit business v oblasti tak etablované a zakořeněné, jakým je ten tiskový.

Zatímco u knih, rád dýchám, hlavně u těch starých a dělaných s láskou, jejich vůni a vdechuji slova autorů, trh s tištěnými časopisy nepatří k těm, které považuji za přínosné.

Objem reklamy často vyšší než objem zpráv, ale zato o to více obrázků, hezky barevných a líbivých, krásných lidí, domů, jídel, úsměvů. Na druhé straně pak ty, které rozdmychávají pod ohněm závist, a zlomyslnost.

Všechny bych býval poslal do stoupy spolu s reklamními letáky na SLEVU, nebýt zprávy, která jistě otřásla tiskovým světem.

Konečně budou tištěny na digitálním papíře a místo nákupu si na každou stránku prostě nahraji čerstvý obsah. Konečně budou tištěny na průkazně recyklovaném a recyklovatelném papíře. Konečně v ceně bude zahrnut poplatek za „vrácení“ stejně jako u skleněných lahví (některých). Konečně.

Když jsem pokračoval druhou větou příspěvku, úsměv zmrzl a nebylo to venkovním chladem

Odpadove forum!

Časopis vydávaný těmi, kdo dělají vše, aby objem odpadu rostl a podporovaný těmi, kdo jim k tomu dělají zákonné cestičky, v nichž udržitelnost má jediný význam POŘÁD PRACHY.

A zadarmo, no neberte to.

Resp. berte, kupte si časopis za 100,-Kč u Vašeho prodejce.

Doporučuje ho zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, členka správní rady O2, matka kurzů Oběhového hospodářství organizovaného při Fakultě Technologie Ochrany Prostředí VŠCHT. Žena která je jediným zdrojem relevantních informací k tématům cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. V tisku, v rozhlase, v televizi, na internetu.

Tak přeci nemůžete udělat chybu

Nebo snad ano?

Paní Jonášová se ve svém nabitém programu koncem srpna podívala do Plzně.

Ne nebojte se nereagovala na opakovaná pozvání na návštěvu má kanceláře, ani nechtěla diskutovat o PRŮMYSLU 5.0.

Jela pravděpodobně navštívit svého plzeňského spolupracujícího partnera, odpadovou společnost, resp. společnost ve kterou se ta odpadová transformovala při zachování jednatele, společnost PILSEN TECHNOLOGIES.

Co bylo předmětem jejich jednání nevím, ale jedno jsem si jist, výsledkem nebudou kroky vedoucí k minimalizaci objemu odpadu, či změnu týkající se rozhýbání konceptu cirkulární ekonomiky, která se dokázala za 30 let existence zacyklit tak úspěšně, že největším úspěchem je vlastní cirkularita.

Nevím, zda-li si pořídíte NEJCIRKULÁRNĚJŠÍ Z ČASOPISŮ, já to neudělám, protože raději budu měnit svět, než abych četl o tom, že bychom s tím měli začít.

Na závěr ještě maličkost týkající se názvu. Víte jak je definován pojem RECYKLACE?

Česká definice – Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití

Anglická definice – Recycling is the process of converting waste materials into new materials and objects

Německá definice – Beim Recycling, Rezyklierung bzw. Müllverwertung werden Abfallprodukte wiederverwertet bzw. deren Ausgangsmaterialien werden zu Sekundärrohstoffen

Můžete mi tedy říci, proč si myslíte, že vhozením odpadků do správné barvy popelnice recyklujete?

Napsáno 25-srpna 2018

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář