Národní Probuzení

Včera držel jsem v ruce knihu, jejíž titulní stránku použil jsem jako úvodní obrázek k tomuto článku. Je jednou z deseti svazků z roku 1925, třetím vydáním románu F.L. VĚK a jak říkal můj dědeček v jehož knihovně se tento a další poklady schovávají, on na to má věk (narodil se 2 roky před vydáním)

Když jsem pořizoval fotografie k tomuto článku, ani jsem si neuvědomoval, jaký význam budou pro mne mít. To jsem pochopil až při jejich prohlížení na notebooku.

Knihy samotné, jsou pokladem, v originální vazbě, vždy chované v naprosté vážnosti k dílu autorů, ovšem slova NÁRODNÍ PROBUZENÍ jsou tím nejvýznamnějším.

Právě PROBUZENÍ a to NÁRODNÍHO, je skutečně třeba chceme-li se vyprostit z doby temna, kterou na naši zem a s tím na naši ZEMI přinesli ti, pro koho peníze, bohatství a z nich plynoucí (ne)moc, znamenají více než život.

Jsme národem žijícím v srdci Evropy, kontinentu, kterému říká se starý, a to i přesto, že jeho stáří je stejné jako stáří kontinentů ostatních.

Juliu Fučíkovi je přiřazován apel LIDÉ BDĚTE

Já však již dlouho žádám PROBUZENÍ, protože příliš dlouhé bdění rovná se téměř spánku. Z věčného bdění stávají se z živých nemrtví – neživí, kteří prochází pouze existencí namísto toho, aby žili. V pracovním prostředí nazývám tento stav profesní slepotou a jak mi potvrdil nejeden partner, či žák, je jí postižen každý.

Stejně jako se dá i profesní slepota vyléčit, je možné i probudit národ.

Kniha, kterou jsem měl v ruce, byla vydána v roce 1925, tedy pouhých 7 let po vzniku republiky. Její vydavatel J.OTTO patřil k vlastencům, pro které slova národ, český či vlastenectví, nebyla pouhými frázemi. Objem českých knih, a to jak těch znovu vydávaných, tak těch nových, byl obdivuhodný.

Je zajímavé, že samotný zakladatel, JAN OTTO se založení ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY nedožil, zemřel totiž dva roky před ní, a přesto zanechal za sebou odkaz na kterém mohla stavět. Věděli jste například, že právě on je otcem slavného OTTOVA NAUČNÉHO SLOVNÍKU?

Aby toho nebylo málo, víte, že OTTOVO NAKLADATELSTVÍ stále ještě existuje a do dnešního dne vydává knihy? Je to skutečně tak. Nabídka je pestrá a mně při této příležitosti napadlo, zda-li by právě toto nakladatelství nemělo zájem na spolupráci. Tak uvidíme.

V každém případě, stejně jako v minulosti budou knihy a tištěná média jedním z prostředků změny. Dalším bude ústní sdílení, tak, jako tomu bylo i v minulosti, co však přibude budou virtuální prostory, které nabízí internet, televize, rádio. Aktivní i pasivní zdroje informací na dosah ruky.

Mluvím-li o NÁRODNÍM PROBUZENÍ je třeba se ptát, zda-li ještě Český Národ existuje.

Nemluvím o lidech, kteří kradou proto aby neokrádali rodinu, ani o těch kteří když neskáčou nejsou Češi stejně jako když nepijí pivo. Nemluvím o Sparťanech, Slávistech, ani Rytířích, ani o těch kdo u televizních, či počítačových obrazovek stávají se nejlepšími sportovci a politiky, vždy když zasednou a vše a všichni kolem nesahají jim ani po kotníky.

A nemluvím ani o davu, který v demonstracích získává sílu bez tváře a hlasu jednotlivce

Mluvím o ČLOVĚKU, mluvím o lidech, z nichž každý má svou tvář a hlas

Mluvím o lidech, kteří nepotřebují, aby za ně přemýšlel a mluvil někdo jiný.

Mluvím o lidech, kteří žijí v zemi, kterou dostali od svých předků do vínku a ctí si ji a pěstují ne pro to, aby na ní vydělali, ale aby na ní dělali a pracovali a kvetoucí ji mohli předat dál.

To je NÁROD

PROBUDÍ-LI SE NASTANE ZMĚNA.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář