Návod na nesmrtelnost

Titulek jen odráží skutečnost, kterou nám naservírovala Česká Tisková Kancelář, ČTK. Nevím proč, ale při této zprávě se mi vybavila vzpomínka na jeden seriál, který již pravděpodobně budou pamatovat jen nemnozí, tento se jmenoval TASS JE ZPLNOMOCNĚN PROHLÁSIT.

To že si nevymýšlím, můžete vidět níže, kde je screenshot obrazovky titulku na stránkách jednoho z tuzemských online medií.

A samozřejmě, máte pravdu, říkáte-li, že se o nesmrtelnosti nikde nemluví, ale přečtete-li si titulek vícekrát, budete si pořád stejně jistí?

Na konci podzimu loňského roku měl jsem možnost účasti na konferenci VÝROBA 2019, kam měl pozval její organizátor, a to v pozici jednoho z mluvčích. Měl jsem radost, protože se tak naskytla další možnost, jak sdílet principy INDUSTRY 5.0 a nástroje systémové prevence vzniku odpadu.

Vždy (po celou svou profesní kariéru, která čítá již více než čtvrtstoletí jsem se vždy, v případě účasti na konferencích, účastnil všech přednášek (jestliže se nepřekrývaly). To platilo v době, když jsem jezdil jen jako divák, či návštěvník, tak v době, kdy jsem začal být zván jako mluvčí, což se stalo standardem po roce 2013.

Důvodem toho, že nepřijedu, neodmluvím a neodjedu, je skutečnost, že vážím-li cestu a čas, rád bych je využil efektivně a něco nového se dozvěděl. Jsou konference, kde „novým“ je rozuměno jen PR a REKLAMA sponzorů. Často se tyto konference rozeznávají tak, že jejich součástí je klepání na ramena a zdvihání do oblak, dle toho, kolik, který přispěl do rozpočtu akce.

Na tyto se snažím nejezdit.

Pak jsou další, často komornější akce, v nichž odborníci mluví k odborníkům, což bývá velmi zajímavé a v některých případech i náročné, což mám rád.

A poslední typ akcí, které mám nejraději jsou takové, kde praktici mluví k praktikům a snaží se najít řeč, kterou si budou navzájem rozumět. Nemyslete si, že je to jednoduché, to si dovolím oponovat, protože nalezení společné řeči je často oříškem i mezi kolegy v jednom oddělení, natož mezioborově.

Na konferenci zmíněné v úvodu jsme byli čtyři mluvčí, a protože ji organizovala vzdělávací společnost, byla součástí i možnost zpětné vazby více než 50ti účastníků. Jak tato dopadla se můžete podívat níže.

I přesto, že většina účastníků byla z výrobních závodů, byl nedostatek dotazů všudypřítomný, což jsem se snažil rozbořit a překvapilo mne, že poprvé v hodnocení jedním z účastníků, kterému jsem šlápl výrazně na jeho muří nohu, bylo uvedeno, že jeden mluvčí by neměl otázkami narušovat výklad druhého.

V každém případě mne však v každé z přednášek zaujala některá z jejích částí a nejvíce mne za srdce chytla přednáška na téma lidské práce a člověka, jako nástroje k jejímu využívání. Jednalo se o přednášku pana Martina Hradského, který dlouhodobě působí v oboru náboru pracovníků a z jeho slov bylo znát, že na rozdíl od paní personalistky, o které jsem psal na začátku týdne, svou práci a vzdělávání s ní spojené miluje. Celá prezentace byla zajímavá, ale nejzajímavější stránkou, kterou jsem si spolu s přednášejícím vyfotil a vyžádal si možnost jejího sdílení byla ta, kde pan Hradský na příkladu televizních seriálů ukazuje, jak se zrychluje tok informací a s tím naopak jak se zkracuje schopnost člověka udržet pozornost k tématu. Obrázek vidíte níže.

Sám s tématem času pracuji často, to sami víte a proto mne tento pohled velmi zaujal. Navíc jsem se otázky času sám dotkl ve druhé z mých prezentací.

Věřím, že nejenom s panem Hrádkem, ale ani s účastníky, se nevidím naposledy a jsem rád, že témata nejen rezonovala, ale byla vyhodnocena jako jedna z nejpřínosnějších. I tak se dá změnit svět.

P.S. Když jsme u toho měnění světa. Od 3.12.2018 probíhala v Polsku klimatická konference Spojených Národů a na ní, byl dán prostor i lidu (jedna židle pro vyjádření názoru). Dovolil jsem si této příležitosti využít a natočil svůj vzkaz hlavám státu.

Jak uspěl zatím ještě nevím, protože do konání konference zbývají ještě tři dny. I přesto si dovolím své video, sdílet s Vámi se všemi, komu směřování našeho světa, není ukradené.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář