Nejsem žebrák

Tímto příspěvkem si dovoluji doplnit příspěvek předchozí, věnovaný informaci o otevření transparentního účtu pro lidi, mající chuť přispět ekonomicky k naší činnosti, kterou je vytvoření světa bez odpadu a plýtvání.

V případě několika čtenářů došlo totiž k nedorozumění, považovali můj blog za žebrání.

Tím však není ani on, ani transparentní účet.

A proto si nyní dovolím vysvětlit proč.

Podíváme-li se do online encyklopedie na vysvětlení pojmu žebrání, dostaneme následující odpověď

Žebrá se buď pasivní formou, tj. klečením či postáváním na frekventovaném místě s nastavenýma rukama či nádobou, nebo aktivně, oslovováním kolemjdoucích či hraním na hudební nástroj. Žebráci se někdy snaží potenciální dárce oklamat a používají lživých příběhů pro získání soucitu.

Při rozboru je pak možné zjistit, že můj blog a má práce je něčím naprosto odlišným.

  • Žebrá se pasivní formou – bohužel to nedokáži. Mám totiž stále co dělat. Ať již v továrnách svých klientů, stávajících, či nových, nebo na přednáškách ve školách, na kurzech, či v dílnách, a nebo, vyjde-li čas na počítači, kde zpracovávám nejen zprávy pro klienty, ale i blogy, účetnictví a spoustu dalších náležitostí souvisejících s podnikáním a prací, kterou jsem se rozhodl vykonávat.
  • Žebrá se aktivní formou – na hudební nástroj skutečně hraji a to jsem-li doma sám, případně vprostřed lesa, kde mne neposlouchá nikdo jiný než stromy  a lesní obyvatelé v podobě rozmanité, jen ne lidské. Jak taková hra vypadá, se můžete podívat a poslechnout si zde. Flétna je pro mne prostředkem vyjádření mého já, snad i proto je hra stejně nedokonalá.
  • Žebrá se používáním lživých příběhů s cílem dárce oklamat – podívejte se do vyhledávače google a zadejte si tam mé jméno, název společnosti, či některý z názvů a procesů, které používám – INDUSTRIAL UPCYCLING, INDUSTRY 5.0, E-MOTION a další. Zkuste se o nich dozvědět více a pak mi prosím vysvětlete, co z toho, co jste přečetli je lež. Jsem velmi hrdý na skutečnost, že přečtu-li si slova napsaná před rokem, pěti, či dokonce před 20 lety, neměnil bych na nic vůbec nic, a to ani přesto, že jsou gramaticky nesprávná, ale obsah, ten zůstává stejně silný.

Když se však dívám na definici výše a své vysvětlení, připadá mi, jako bych pochopil, že došlo k výrazné změně, kterou jsme jen nedokázali, či nechtěli podchytit a zaznamenat. Tou změnou je skutečnost, že žebrák se stal politikem a politik žebrákem, nejchudším z Čechů.

Blížící se volby to jen potvrdí.

Předvolební plakáty budou opět plné lží prezentovaných s cílem dárce (hlasu) oklamat.

Na zájezdech „za voliči“ bude se aktivně lhát, bude vyhrávat hudba a natažené ruce budou držet namísto čepice, či klobouku podpisové archy, kde lidé odevzdají mnohem více než jen svůj podpis, odevzdají duší a otevřou další díru do svých vlastních peněženek.

To vše proto, aby bod číslo jedna, tedy pasivní žebrání, mohli provádět po dobu následujícího volebního období. Pět let beztrestnosti. Pět let krádeží, které nejen, že probíhají za bílého dne, ale ony jsou ještě navíc oslavovány jako hrdinské činy a ignorance soudem a zákony je dána jako ukázka síly.

180.000 lidí chtělo se při loňských volbách stát bohatými žebráky. Žebráky s „nedozírnou“ mocí titulu POLITIK a letos, poté, co se ukázalo, že se dá krást ještě ve větším a ještě beztrestněji, toto číslo bude jistě ještě vyšší.

Náš transparentní účet není nataženou rukou osoby, která se rozhodla vyřešit vše jen natažením ruky a očekáváním, že se někdo smiluje. Pracujeme tvrdě, každý den, a každý jednotlivý vstáváme s tím, že dokážeme zase cestu na globální skládku otočit.

Několik let jsme tak činili bez jediné koruny prostředků získaných jinak než jako odměna za hotovou práci, ale letos bychom pomoc uvítali a e jen na každém z Vás, rozhodnete-li se přispět, prostředky nebo prací.

Ať vše dopadne, jak chce, já půjdu dál a je možné, že nebudu jezdit novým vozem (ten jsem nikdy nevlastnil), nebudu bydlet v novém domě (ani ten jsem nikdy neměl) a nebudu oblečen do značkového oblečení dávaje na obdiv svou hodnotu cizími jmény, ale půjdu a budu budovat svět pro ty, kdo na něm žijí se mnou a pro ty, kdo teprve přijdou, protože právě oni všichni, by neměli žít na skládce, ale na modré krásné planetě, kde ŽIVOT bude znamenat víc než jen PŘEŽÍVÁNÍ a SMRT.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář